Izvori i pretraživanje psihologijske literature

Materijali za kolegij, generacija 2019/20

 

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: Dr. sc. Dragutin Ivanec, izv. prof.
Kolegij izvode: Marijana Glavica i Iva Melinščak Zlodi
Broj ECTS bodova: 2
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 1.)
Status kolegija: izborni
Oblik nastave s brojem sati semestralno: 15 sati vježbi
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: ocjena završnog prakticnog uratka

Sadržaj predmeta

Izvori psihologijskih informacija. Knjige i časopisi. Bibliografske baze podataka. Baze s cjelovitim tekstovima. Baze psihologijskih mjernih instrumenata. Citatne baze podataka. Izvori informacija na Internetu.

Strategije pretraživanja izvora informacija u psihologiji. Odabir, definiranje i reformuliranje teme. Identifikacija ključnih koncepata. Odabir izvora za pretraživanje. Osnovne i napredne tehnike pretraživanja psihologijske literature uz pomoć računala i Interneta. Načini pristupa izvorima informacija.

Evaluacija izvora psihologijskih informacija
. Stručna i znanstvena psihologijska literatura u odnosu na popularnu. Evaluacija internetskih stranica i kritičko razmišljanje o izvorima informacija.

Etička pitanja korištenja psihologijske literature i Interneta. Citiranje literature (APA stil). Plagiranje i kako ga suzbiti. Autorska prava. Licencije za korištenje psihologijskih izvora informacija. Pravila lijepog ponašanja na Internetu (netiquette).

Vještine elektroničkog komuniciranja za psihologe. Komunikacijski servisi i pomagala. E-pošta, liste i grupe za komunikaciju, forumi, blogovi, podcasti. Pomagala za organiziranje bibliografskih jedinica.

Cilj kolegija / očekivane kompetencije

Studenti će upoznati izvore informacija relevantne za područje psihologije i steći vještinu korištenja kompjutora za pretraživanje, korištenje i organiziranje psihologijskih informacija. Studenti će biti u stanju utvrditi opseg potrebne informacije, doći do potrebne literature djelotvorno i efikasno, biti u stanju kritički evaluirati izvore psihologijskih informacija, koristiti informacije etično i legalno. Stečeno praktično znanje i vještine studenti će moći primijeniti tijekom studija psihologije u drugim kolegijima, ali i kasnije u poslu.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

Predviđa se nastava u obliku vježbi i uz pomoć sustava za online učenje. Nastavu će izvoditi nastavnici psihologije u suradnji s knjižničarima. Uz svaku temu, studenti će imati priliku koristiti izvore informacija i informacijske alate o kojima se govori, te će dobivati zadatke koji će ih voditi kroz proces pretraživanja, organiziranja, korištenja i evaluacije izvora informacija za psihologiju. Na kraju nastave, studenti će dobiti završni zadatak u kojem trebaju demonstrirati stečene vještine. 

Obavezna literatura

  • Reed, J. R. and Baxter, P. M. (2003). Library use: A handbook for psychology. Washington, DC: American Psychological Association.
  • Izvori informacija (baze podataka) dostupni preko Web stranica Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu. URL: http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/.