Aktualni problemi psihologije rada

ECTS bodovi: 5 bodova
Nositelj: prof. dr. sc. Željko Jerneić
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status: izborni kolegij
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja i 30 sati vježbi. Nastava će biti "projektnog" tipa, kombinirano kroz zajedničke rasprave, on-line virtualni seminar s maksimalnom aktivnošću samih studenata u istraživanju teme i međusobnom informiranju o postignutim rezultatima.
Uvjeti za upis kolegija: Nema
Način provjere znanja: Na temelju ocjene pisanih priloga u virtualnim raspravama

 

Okvirni sadržaj kolegija

Tematski sadržaj predmeta će varirati iz godinu u godinu ovisno društvenim okolnostima i istraživačkim interesima nastavnika. Teme koje će predmet obrađivati mogu biti npr. psihološki aspekti novih tehnologija, psihološki učinci nezaposlenosti, promjene u svijetu rada i njihovo utjecaj na razvoj ljudskih potencijala, ličnost i radno ponašanje itd. Konceptualno predmet može biti organiziran i proveden kao upoznavanje s najnovijim spoznajama i specifičnom metodologijom i/ili kao istraživački projekt u okviru odabrane teme.

 

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Nakon učenja student će moći objasniti teorijsku podlogu ispitivanog fenomena, identificirati njegove glavne odrednice, odabrati primjerenu istraživačku metodologiju i/ili postupke mjerenja, te moći prepoznati prednosti i nedostatke različitih načina rješavanja negativnih posljedica koje bi fenomen mogao imati za pojedinca, organizaciju ili društvo u cjelini.

 

Obvezna literatura

Ovisit će o temi (cca. 400 str.)

Dopunska literatura

Ovisit će o temi