Ličnost i socijalno poželjno odgovaranje

Sažetak projekta

Cilj projekta je istražiti prirodu iskrivljavanja odgovora u upitnicima ličnosti, odnosno socijalno poželjnog odgovaranja i čimbenike koji do njega dovode, te provjeriti može li se različitim postupcima povećati prediktivna valjanost upitnika ličnosti i kvaliteta selekcijskih odluka. S obzirom na raširenost mjerenja ličnosti u situacijama u kojima se može kapitalizirati neiskrenost za vlastiti probitak te narušiti valjanost i upotrebljivost mjera ličnosti, razumijevanje socijalno poželjnog odgovaranja je od teorijske i praktične važnosti. Doprinos tome trebali bi dati i odgovori na četiri pitanja koje namjeravamo istražiti: (1) Kakva je priroda socijalno poželjnog odgovaranja, (2) Koje su glavne odrednice socijalno poželjnog odgovaranja, (3) Kakva je efikasnost različitih načina obeshrabrivanja neiskrenih odgovora i (4) Koje su posljedice iskrivljavanja odgovora na valjanost i upotrebljivost upitnika ličnosti u selekcijskoj situaciji? Polaznu osnovu za postavljene probleme predstavljaju dva komplementarna modela socijalno poželjnog odgovaranja od kojih se jedan bavi komponentama socijalne poželjnosti, a drugi antecedentima sposobnosti i motivacije za neiskrenim odgovaranjem, te kontekstualnim čimbenicima koji na njih utječu. Očekujemo da ćemo u istraživanjima potvrditi temeljnu postavku komponentnog modela da se socijalno poželjno odgovaranje reflektira u egoističkoj i moralističkoj pristranosti kroz svjesne i nesvjesne procese pri čemu svjesni procesi upravljanja djelotvornošću i zajedništvom za razliku od nesvjesnih imaju ključnu ulogu u namjernom iskrivljavanju odgovora kad je motivacija za pozitivnom samoprezentacijom visoka. Također očekujemo utvrditi koji čimbenici utječu na individualne razlike u neiskrenom odgovaranju, koliki je njihov pojedinačni doprinos i kakav je utjecaj konteksta. Za pretpostaviti je da će utjecaj konteksta ovisiti o snazi upozorenja o posljedicama neiskrenog odgovaranja, formatu upitnika ličnosti i selekcijskom omjeru te da bi mogao djelovati na valjanost mjera ličnosti i osobito na kvalitetu selekcijskih odluka. Ukratko, očekujemo da će rezultati projekta unaprijediti naše spoznaje o prirodi i odrednicama socijalno poželjnog odgovaranja, doprinijeti teorijskom razvoju postojećih modela, te upotpuniti naše znanje o tome što u selekcijskoj situaciji rezultati na skalama ličnosti i socijalno poželjnog odgovaranja znače i kako ih najbolje operativno koristiti u predviđanju radne uspješnosti i donošenju selekcijskih odluka.

 

Odabrane publikacije

Jerneić, Ž., Galić, Z., Parmač Kovačić, M., Tonković, M., Prevendar, T., Bogdanić, A., Brozičević, M., Bučar, M., Ćatipović, A., Đaković, I., Gospodnetić, F., Hrebac, M., Jakovina, A., Jelovica, V., Knezović, A., Lovrić, A., Löw, A., Paić-Antunović, J., Pavković, I., Petretić, M., Rajić-Stojanović, I., Salkičević, S., Sekulić, S., Taslak, M., Terzin-Laub, N., Tomiša, T., Ugarković, M., Vračević, T., Zlatar, A. (2010). Ličnost i radno ponašanje: priroda i mjerenje socijalno poželjnog odgovaranja. Zagreb: FF Press.

 

Galić, Z., Jerneić, Ž. i Belavić, M. (2009). O svecima i superherojima: Provjera Paulhusovog (2002) modela socijalne poželjnosti. Društvena istraživanja, 18(6), 977-997.

 

Parmač, M., Galić, Z i Jerneić, Ž. (2009).  Vrijeme latencije kao indikator iskrivljavanja odgovora na upitnicima ličnosti: provjera Holdenovog modela, Suvremena psihologija, 1, 43-61.

 

Galić, Z., Jerneić, Ž., i  Prevendar, T. (2008).  Socijalno poželjno odgovaranje, ličnost i inteligencija u selekcijskoj situaciji, Psihološke teme, 17, 93 - 110.