Rad u zajednici

O Radu u zajednici

 


Studenti imaju mogućnost da putem volontiranja, a u sklopu kolegija Rad u zajednici, ostvare pravo na dobivanje 2 ECTS boda.

Cilj je kolegija da sudjelovanjem u radu za opće dobro u zajednici, u organizacijama koje se bave pomagačkim radom, studenti razviju osjećaj društvene odgovornosti, susretnu ljude s različitim potrebama i potencijalima za promjenu, surađuju sa studentima drugih pomagačkih struka, upoznaju ustanove koje skrbe o ljudima i steknu uvid u način organiziranja volonterskog rada.

Da bi ostvarili pravo na 2 ECTS boda studenti moraju:

- u jednoj ili dvije institucije s popisa odraditi 60 sati volonterskog rada u jednom semestru

- od institucije dobiti potvrdu da su te sate odradili (obrazac možete dobiti u tajništvu Odsjeka ili preuzeti s naših internet stranica)

- napisati izvještaj o obavljenom volonterskom radu, koji će sadržavati kratak opis institucije u kojoj je rad obavljen, kratak opis poslova u kojima je sudjelovao student, te njegov osvrt na korist obavljenog posla i postizanja ciljeva kolegija. Izvještaj ne bi trebao biti duži od jedne stranice. Zajedno s potvrdom predaje se u tajništvo Odsjeka

- ECTS bodovi će studentu biti upisani u narednom semestru (od onog u kojem je obavljen rad)

Dokumenti

U prilogu se nalaze popis institucija, te potvrda o obavljenom volonterskom radu.