Psihologija religioznosti

ECTS bodovi: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja
Uvjeti za upis kolegija: Psihologijski praktikum I
Način provjere znanja: pismeni i usmeni

Raspored predavanja za 2015

Nastava iz kolegija Psihologija religioznosti izvodit će se koncentrirano u tjednu od 20.04. do 24.04.2015.

Raspored predavanja:
ponedjeljak, 20.04. od 14,30 do 21,00, Fakultetska vijećnica
utorak, 21.04. od 16,30 do 21,00, Fakultetska vijećnica
srijeda, 22.04. od 09,00 do 14,00 sati, Fakultetska vijećnica
četvrtak, 23.04. od 15,30 do 21,00, Fakultetska vijećnica
petak, 24.04. od 09,00 do 13,00, dvorana D VII

Dolazak na predavanja je obavezan.

 

Okvirni sadržaj predmeta

Psihologijski pristup religioznosti; povijesna baština psihologije religioznosti; religioznost sa stajališta psihologije ličnosti;  psihološke dimenzije religioznosti djece; mladih i odraslih    ili ljudski razvoj i religioznost; o moralnom razvoju; usvajanju vrijednosti i o poslušnosti autoritetu; religioznost i duševno zdravlje; religioznost i suočavanje s nevoljama; upotpunjavanje i integracija psihološkog i duhovnog; o odnosu religioznosti i kriminaliteta; psihoterapijski fenomen kajanja i opraštanja; parapsihologija nasuprot sličnim religijskim fenomenima;  osnove psihologije dušobrižništva; u smjeru poimanja zrele religioznosti; zdrava i nezdrava religioznost; žuta neman zavist ili kako uspješnije izjedati sebe i druge; psihologijska mjerenja religioznog iskustva; temeljne postavke pet velikih religija svijeta.

Cilj

Studenti će steći osnovana znanja o psihološkim značajkama religioznosti, koje će moći koristiti u različitim profesionalnim područjima rada, a posebno je važno za psihologe koji pružaju neposrednu psihološku pomoć.

Oblici provođenja nastave i načini provjere znanja

Nastava se održava u obliku predavanja i povremenih rasprava o važnim pitanjima psihologije religije.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Brown, L. B. (Ed.) (1985). Advances in the psychology of religion. Oxford: Pergamon Press.

Byrnes, J. F. (1984). The psychology of religion. New York: The Free Press.

Crapps, R. W. (1986). An introduction to the psychology of religion. Macon (Georgia): Mercer University Press.

Ćorić, Š. Š. (2002). Psihologija religioznosti. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Ćorić, Š.Š. (2006). Zdrava i nezdrava religioznost. Mostar- Zagreb: FRAM-ZIRAL – Glas koncila.

Ćorić, Š.Š. (2008). Žuta neman zavist ili kako uspješno izjedati sebe i druge. Mostar-Zagreb: FRAM_ZIRAL – Glas koncila.

Gorman, M. (Ed.) (1985). Psychology and religion. New York, Mahwah: Paulist Press.

Hyde, K. E. (1990). Religion in childhood and adolescence: A comprehensive review of the research. Birmingham (Alabama): Religious Education Press.

King, M. (1967). Measuring the religious variable: nine proposed dimensions. Journal for the Scientific Study of Religion, 6, 173-190.

 

Dopunska literatura:

 

Meadow, M. J. & Kahoe, R. D. (1984). Psychology of religion: Religion in individual lives. New York: Harper & Row.

Spilka, B., Hood, R. W. Jr. & Gorsuch, R. L. (1985). The psychology of religion: An empirical approach. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.

Wulff, D. M. (1991). Psychology of religion: A survey of classic and contemporary views. New York: Wiley.


Raspored rada:

1. Predavanja traju tjedan dana u ljetnom semestru u blok-nastavi, ispunjajući potrebnu satnicu.

2. Kroz tih tjedan dana pokriva se gradivo prema službenom udžbeniku Sveučilišta (Ćorić, Š.Š. (2003) , "Psihologija religioznosti", 2. dopunjeno izdanje, Naklada Slap: Jastrebarsko. Studentima se preporuča i da sami prouče poglavlja u udžbenicima "Osnove psihologije dušobrižništva", "Pet velikih religija svijeta" i "Mali religijski leksikon".

3. Kroz predavanja se obrađuju područja: religija i psihologija, religija sa stajališta psihologije ličnosti, ljudski razvoj i religioznost, religija u psihologijskim sustavima, ljudski razvoj i religioznost, religija i duševno zdravlje, religioznost u kulturalnom kontekstu, religija i kriminal, pastoralna psihologija, mjerenje religioznosti, religioznost i suočavanje s nevoljama, osnovna načela pet velikih religija svijeta. Psihoterapijski fenomen kajanja i opraštanja (o pojmovima nasilja, osvete i opraštanja). Parapsihologija nasuprot sličnim religijskim fenomenima. O plodovima upotpunjavanja i integracije psihološkog i duhovnog.

4. Ukoliko je moguće, jedan dan u tjednu organizira se kao "studijski dan izvan učionice", na kojem se u posebnom ambijentu obrađuje važna područja u psihologiji "Religioznost i duševno zdravlje" i "Religioznost i suočavanje s nevoljama".