HR | EN

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi 2017-18

Redovni ispitni rokovi za akademsku godinu 2017./2018. nalaze se u prilogu. Moguće su izmjene, koje pratite na ovoj stranici.

Ispit iz kolegija Zdravstvena zaštita predškolske djece održat će se u petak, 18.05.2018. u 11,00 sati, Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100.

 

Ispit iz kolegija Psihologija religioznosti održat će se u utorak, 15.5.2018. u 16,30 sati, DVII.

Pravila za prijavljivanje i odjavljivanje ispita

U prilogu se nalaze pravila za prijavljivanje i odjavljivanje ispita na Odsjeku za psihologiju. Molimo studente da pravila dobro prouče i pridržavaju ih se.