HR | EN

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi 2017-18

Redovni ispitni rokovi za akademsku godinu 2017./2018. nalaze se u prilogu. Moguće su izmjene, koje pratite na ovoj stranici.

 

Mijenjaju se ispitni rokovi:

Pomiče se ispitni rok iz kolegija Biološka psihologija I, Biološka psihologija II, Evolucijska psihologija i Klinička neuropsihologija

u ponedjeljak, 2.7.2018. umjesto u 10,00, ispit će se održati u 14,00 sati u dvorani DII.

 

Percepcija i pamćenje, Učenje i viši kognitivni procesi  - umjesto 5.7. ispit će se održati 9.7.2018. u 10,00 sati, DII

Povijest psihologije i psihologijski sustavi - umjesto 5.7. ispit će se održati 11.7.2018. u 10,00 sati, DII


 

Uvod u međukulturalnu psihologiju

14.6.2018. u 14,45 sati, A229

 

Osnove biologije

13.06.2018.

11.07.2018.

05.09.2018.

19.09.2018.

na Biološkom odsjeku PMFa, predavaonica BO2 u 14,45 sati.

 

 

Ispit iz kolegija Zdravstvena zaštita predškolske djece održat će se u petak, 18.05.2018. u 11,00 sati, Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100.

 

Ispit iz kolegija Psihologija religioznosti održat će se u utorak, 15.5.2018. u 16,30 sati, DVII.

Pravila za prijavljivanje i odjavljivanje ispita

U prilogu se nalaze pravila za prijavljivanje i odjavljivanje ispita na Odsjeku za psihologiju. Molimo studente da pravila dobro prouče i pridržavaju ih se.