HR | EN

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi 2017-18

Redovni ispitni rokovi za akademsku godinu 2017./2018. nalaze se u prilogu. Moguće su izmjene, koje pratite na ovoj stranici.

Pravila za prijavljivanje i odjavljivanje ispita

U prilogu se nalaze pravila za prijavljivanje i odjavljivanje ispita na Odsjeku za psihologiju. Molimo studente da pravila dobro prouče i pridržavaju ih se.