Obavijest o ukidanju kolegija Metodička praksa

Vijeće Odsjeka za psihologiju je na sjednici održanoj 06.06.2013. donijelo odluku o ukidanju kolegija Metodička praksa (satnica: 120V; 10 ECTS). Ovaj kolegij je bio obavezni kolegij u okviru stjecanja pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičkog obrazovanja za psihologe, a koje je prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08) nužno za rad psihologa u školi. Prema dosadašnjem programu studenti koji su se opredijelili za stjecanje ovih kompetencija morali su uz spomenuti kolegij udovoljiti i svim obvezama na kolegiju Praksa (75V; 6 ECTS), obaveznom kolegiju diplomskog studija psihologije.

    Studenti koji stječu pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičke kompetencije kolegij Praksa obavljat će u osnovnim i srednjim školama te tako steći kompetencije koje su stjecali i u kolegiju Metodička praksa. Dakle, studenti koji žele steći navedene kompetencije ne odrađuju dvije prakse, metodičku i studentsku, kao što je do sada bio slučaj, nego samo jednu praksu koju obavljaju u osnovnoj ili srednjoj školi.

Praksa

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Status predmeta: Obavezan za studente koji dodatno biraju i nastavničko usmjerenje na diplomskom studiju
Broj ECTS bodova: 10

Okvirni sadržaj

Studenti polaze obveznu praksu koja se organizira u gimnazijama i ostalim srednjim školama u kojima se predaje psihologija. Hospitacije se odvijaju u malim grupama od po 3 studenta/ice. Nakon nastavnih sati  koje izvode mentori, komentira se planiranje i provedba sata. Studenti pripremaju i izvode nastavne sate u razredu. Nakon svakog sata mentor i studenti zajednički komentiraju pripremu i izvedbu. Tijekom prakse studenti će sastaviti mapu (portfolio) u kojem će prikazati primjerke planova nastavnih sati, ocjene mentora o kvaliteti studentove samostalne nastave, samoevaluaciju postignute nastavničke kompetencije, primjerke samostalno izrađenog nastavnog materijala te dnevnik prakse.

Cilj

Razviti praktične aspekte nastavničke kompetencije kroz osobno iskustvo poučavanja u razredu.