HR | EN

HR | EN

Članovi Katedre za socijalnu psihologiju

Prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški (predstojnica)
Soba: C-314, Tel. 4092-197
E-mail: dinka.corkalo@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Prof. dr. sc. Željka Kamenov
Soba: C-306, Tel. 4092-189
E-mail: zkamenov@ffzg.hr
termin konzultacija:
utorak 10,00-12,00

Doc. dr. sc. Margareta Jelić

Soba: C-306, Tel. 4092-189
E-mail: mjelic@ffzg.hr
termini konzultacija:
utorak 10,00-12,00
ili prema dogovoru putem e-maila

Lana Pehar, asist. na projektu
Soba: C-314, tel 4092-197
E-mail: lpehar@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Jasmina Mehulić, asist.
Soba: C-305, Tel. 4092-188
E-mail: jmehulic@ffzg.hr
Termini konzultacija:
četvrtak 11 - 13
ili prema dogovoru putem e-maila

Ena Uzelac, asist.
Soba: C-315, Tel. 4092-346
E-mail: euzelac@ffzg.hr