HR | EN

HR | EN

Članice Katedre za socijalnu psihologiju

Prof. dr. sc. Željka Kamenov (predstojnica)
Soba: C-306, Tel. 4092-189
E-mail: zkamenov@ffzg.hr
termin konzultacija:
utorak 10,00-12,00

Prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški
Soba: C-314, Tel. 4092-197
E-mail: dinka.corkalo@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Izv prof. dr. sc. Margareta Jelić
Soba: C-306, Tel. 4092-189
E-mail: mjelic@ffzg.hr
termini konzultacija:
srijeda 11,00-12,00
ili prema dogovoru putem e-maila

Lana Pehar, asist. na projektu
Soba: C-314, tel 4092-197
E-mail: lpehar@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Jasmina Mehulić, asist.
Soba: C-305, Tel. 4092-188
E-mail: jmehulic@ffzg.hr
Termini konzultacija:
četvrtak 11 - 13
ili prema dogovoru putem e-maila

Ena Uzelac, asist.
Soba: C-315, Tel. 4092-346
E-mail: euzelac@ffzg.hr

Iva Kapović, asist.
Soba: A231, tel 4092 254
E-mail: ikapovic@ffzg.hr