Nove publikacije

Huic, A., Kranzelic, V., Hundric, D. D., & Ricijas, N. (2017). Who Really Wins? Efficacy of a Croatian Youth Gambling Prevention Program. Journal of gambling studies, 1-23. (PDF)


Ricijaš, N., Dodig Hundrić, D., Huić, A., & Kranželić, V. (2016). Kockanje mladih u Hrvatskoj-učestalost igranja i zastupljenost problematičnog kockanja. Kriminologija i socijalna integracija, 24(2), 24-47.


Kamenov, Ž., Huić, A., Jelić, M….. & Vuić, A. (2016). Problemi i izazovi seksualnih manjina u Hrvatskoj. Zagreb: FF Press, (PDF)


Kamenov, Ž., Huić, A., & Jelić, M. (2016). Manjinski stres i mentalno zdravlje osoba homoseksualne i biseksualne orijentacije: pregled empirijskih provjera modela manjinskog stresa iz perspektive hrvatskog društva. Kriminologija i socijalna integracija, 23(2), 2-39.


Huic, A., Jelic, M., & Kamenov, Z. (2016). Sto predvida spremnost heteroseksualnih osoba na pozitivno i negativno ponasanje prema osobama homoseksualne orijentacije?. Kriminologija & Socijalna Integracija, 23(2), 79.


Ricijas, N., Hundric, D. D., & Huic, A. (2016). Predictors of adverse gambling related consequences among adolescent boys. Children and youth services review, 67, 168-176.


Huić, A., & Smolčić, I. (2016). Strategije održavanja prijateljstva i zadovoljstvo istospolnim prijateljstvima–efekti aktera i partnera. Društvena istraživanja-Časopis za opća društvena pitanja, (1), 63-83.

Tonković Grabovac, M., Salkičević, S. i Löw, A. (2016). Work Engagement of Dual-Working Couples: Dissimilarity and Its Relation to Both Partners’ Well-Being. Current Psychology, 35(4), 595-605.


Huić, A.
, Jugović, I., & Kamenov, Ž. (2015). Stavovi studenata o pravima osoba homoseksualne orijentacije. Revija za socijalnu politiku, 22(2), 219-244.


Jelić, M.
i Kamenov, Ž. (2015). Age Differences in Effects of Family Structure and Quality on Attachment to Family and Romantic Partners. Psychological Topics, 24, 1, 155-172.


Reidy, C. M., Taylor, L. K., Merrilees, C. E., Ajduković, D., Čorkalo Biruški, D. & Cummings, E. M. (2015). The political socialization of youth in a post-conflict community. International Journal of Intercultural Relations, 45, 11-23.


Jelić, M. i Ištok-Novak, M. (2014). Taktike samopredstavljanja muškaraca i žena ovisno o bliskosti ciljne osobe. Suvremena psihologija, 17(2), 135-148.


Salkičević, S., Löw Stanić, A. i Tonković Grabovac, M. (2014). Good Mates Retain Us Right: Investigating the Relationship between Mate Retention Strategies, Mate Value, and Relationship Satisfaction. Evolutionary Psychology, 12 (5), 1038-1052.


Ajduković, D. i Löw Stanić, A. (2014). Prevencija i djelotvorno pristupanje nasilju u vezama mladih putem školskog sustava. U: I. Zenzerović Šloser i L. Jurman (ur.), Nasilje ostavlja tragove. Zagreb: Centar za mirovne studije.


Čorkalo Biruški, D.
(2014). Etički izazovi kvalitativnih istraživanja u zajednici: od planiranja do istraživačkog izvještaja. Ljetopis socijalnog rada. 21, 3; 393-423.


Jelić, M., Löw Stanić, A.
(2014). Utjecaj socio-ekonomske strukture susjedstva na privrženost susjedstvu. Socijalna ekologija, 23(2), 151-174.


Löw Stanić, A., Tonković Grabovac, M., Salkičević, S. (2014). Grupe visokog statusa i društvena solidarnost: Socijalno-psihološke odrednice podrške socijalnoj jednakosti kod visoko-obrazovanih. Revija za socijalnu politiku. 21(3), 265-283.


Čorkalo Biruški, D., Ajduković, D., Löw Stanić, A.
(2014). When the world collapses: changed worldview and social reconstruction in a traumatized community. European Journal of Psychotraumatology, 5, 24098 -1-24098 - 6 (PDF)


Jelić, M., Šeruga, M., Mikloušić, I. (2014). Provjera teorije vidik-zaklon na primjeru gradskih parkova. Socijalna ekologija. 22 (3), 183-200


Löw Stanić, A. (2014). Predrasuda i prikazivanje Roma u medijima: može li jedna televizijska emisija povećati međugrupnu toleranciju? Društvena istraživanja, 23(2), 303-325 (PDF)


Prot, S., Gentile, D.A., Anderson, C. A., Suzuki, K., Swing, E., Lim, K.M., Horiuchi, Y., Jelic, M., Krahé, B., Liuqing, W., Liau, A., Khoo, A., Petrescu, P.D., Sakamoto, A., Tajima, S., Toma, R.A., Warburton, W., Zhang, X., & Lam, B.C.P. (2014). Long-Term Relations Among Prosocial Media Use, Empathy, and Prosocial Behavior. Psychological Science, 25(2), 358-368.


Kamenov, Ž., Huić, A. i Jugović, I. (2014). Partnerski odnosi u kontekstu roda i rodnih uloga, U: A. Brajša-Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (Ur.) Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva, Jastrebarsko: Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo (str. 239-274)Kamenov, Ž., Huić, A. i Lotar Rihtarić, M. (2014). Partnerski odnosi u kontekstu roda i rodnih uloga, U: A. Brajša-Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (Ur.) Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva, Jastrebarsko: Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo (str. 203-238)


Jelić, M., Kamenov, Ž., Huić, A. (2014). Perceived Spouse's Affectionate and Antagonistic behaviours and Marital Satisfaction. Društvena istraživanja, 23(1), 87-107. (PDF)


Jelić, M., Čorkalo Biruški, D., Ajduković, D.
(2014). Ideološki stavovi većinske grupe u dvije višeetničke sredine. Revija za socijalnu politiku. 21(1), 19-41


Elcheroth, G., Čorkalo Biruški, D., Spini, D. (2014). Conclusion - war and community : what have we learned about their relationship? In D. Spini, G. Elcheroth & Corkalo Biruski, D. (Eds). War, Community, and Social Change: Collective Experiences in the Former Yugoslavia (pp. 227-235). New York: Springer.


Penić, S., Čorkalo Biruški, D., Elcheroth, G. (2014). Threatened powers : When blaming "the Others" grows out of internal instability and protest. In D. Spini, G. Elcheroth & Corkalo Biruski, D. (Eds). War, Community, and Social Change: Collective Experiences in the Former Yugoslavia (pp. 163-182). New York: Springer.


Corkalo Biruski, D., Penic, S. (2014). Traumatised Selves: Does War Trauma Facilitate In-Group Bonding and Out-Group Distancing? In D. Spini, G. Elcheroth & Corkalo Biruski, D. (Eds). War, Community, and Social Change: Collective Experiences in the Former Yugoslavia (pp. 137-153). New York: Springer.


Spini, D., Elcheroth, D. & Corkalo Biruski, D. (Eds). (2014). War, Community, and Social Change: Collective Experiences in the Former Yugoslavia. New York: Springer


Huić, A., Kamenov, Ž., Jelić, M., Mihić, I. i Mihić, V. (2013). Slobodno vrijeme i zadovoljstvo brakom u Hrvatskoj i Srbiji - rodne i generacijske razlike, U: I. Jerković i Ž. Kamenov (Ur.) Uloge, stavovi i vrednosti: transgeneracijska perspektiva, Novi Sad: Filozofski fakultet Novi Sad (str. 73-95)


Priebe S., Gavrilovic, J., Bremner, S., Ajdukovic, D., Franciskovic, T., Neri, G., Kucukalic, A., Lecic-Tosevski, D., Morina, N., Popovski, M., Schützwohl, M., Bogic, M., Matanov, A. (2013) Course of post-traumatic stress disorder following war in the Balkans: One year follow-up study. Psychological Medicine, 43 (9), 1837-1848.


Ajduković, D., Ajduković, D., Bogić, M., Frančišković, T., Galeazzi, G.M., Kučukalić, A., Lečić-Toševski, D., Schützwoh, M., Priebe, S. (2013) Recovery from posttraumatic stress symptoms: A qualitative study of attributions in survivors of war. PLoS One. 8, 1-12 (HTML)


Janković, J., Bremnerc, S., Bogić, M., Lecic-Tosevski, D., Ajdukovic, D., Frančišković, T., Galeazzi, G., Kučukalić, A., Morina, N., Popovski, M., Schützwohl, M., Priebe, S. (2013). Trauma and suicidality in war affected communities. European psychiatry. 28 (8), 514-520 


Morina, N., Ajduković, D., Bogić, M., Frančišković, T., Kučukalić, A., Lečić-Toševski, D., Morina, L., Popovski, M., Priebe, S. (2013) Co-occurrence of Major Depressive Episode and Post-Traumatic Stress Disorder among survivors of war : How is it different from either condition alone?. The Journal of clinical psychiatry. 74 (3), e212-e218


Lotar Rihtarić, M., Kamenov, Ž. (2013). Susceptibility to peer pressure and attachment to friends. Psihologija. 46 (2), 111-126


Matanov, A., Giacco, D., Bogić, M., Ajduković, D., Frančišković, T., Galeazzi, G., Kučukalić, A., Lečić-Toševski, D., Morina, N., Popovski, M., Scutzwhol, M., Priebe, S. (2013). Subjective quality of life in war-affected populations. Bmc public health. 13 (1), 624-621


Bartolac, A., Kamenov, Ž. (2013) Percipirana raspodjela obiteljskih obveza među partnerima i doživljaj pravednosti u vezi. Sociologija i prostor. 195 (1), 67-90


Frančišković, T., Tovilović, Z., Šuković, Z., Ajduković, D., Bogić, M., Galeazzi, G., Kučukalić, A., Lečić-Toševski, D., Morina, N., Popovski, M., Schutzwohl, M., Priebe, S. (2013). Utilization and perceived usefulness of health care and other support services by people exposed to traumatic events related to the war in the Balkans. Acta medica academica. 42 (1), 4-14


Jelić, M., Čorkalo Biruški, D., Ajduković, D. (2013). Predictors of collective guilt after the violent conflict. Collegium Antropologicum, 37, 1-10.


Jerković, I., Kamenov, Ž. (Eds). (2013). Vrednosti, stavovi i uloge - transgeneracijska perspektiva. Novi Sad : Filozofski fakultet u Novom Sadu