Prijepis ocjena na engleski jezik


Za potrebe prijave na stipendiju u inozemstvu (mobilnost studenata)

1. Ispuniti obrazac Prijepis ocjena za nediplomirane za inozemstvo i odnijeti ga na ovjeru u Studentsku službu.

2. Ovjereni prijepis ocjena i ispunjeni Transcript of records (na engleskom) odnijeti odsječkom ECTS koordinatoru

  • Transcript of records treba biti ispunjen istim redoslijedom kao i ovjereni prijepis ocjena na hrvatskom jeziku
  • Transcript of records trebate ispuniti pomoću liste kolegija na engleskom jeziku
  • Potrebno je ispuniti sve podatke za svaki kolegij osim Course Unit code (1)
  • Za nazive kolegija odslušane na drugim Odsjecima prijevod na engleski jezik traži se od ECTS koordinatora tog Odsjeka

3. Nakon što odsječki ECTS koordinator potpisom i žigom Odsjeka ovjeri Transcript of records obrazac odnijeti u Studentsku službu kako bi ga ovjerio Dekan fakulteta.

Napomena: Za položene kolegije za nastavničko usmjerenje (didaktika, pedagogija) i/ili položene kolegije stranoga jezika struke studenti će dobiti ovjeru kod odsječkog ECTS koordinatora.

Trasncript of records