HR | EN

Studentski predstavnici

Predstavnici STUP-a

Predsjednik: Bruno Perić; mail: bruno.peric77@gmail.com

Zamjenica predsjedika: Marta Meštrović; mail: marta.mestrovic@gmail.com

Tajnik: Matija Crnković; mail: mcrnkovic22@gmail.com

Predstavnici godina 2018./2019.

Preddiplomski studij

1. godina
Predstavnica: Martina Tadijan (martina.tadijan@gmail.com)
Zamjenik: Dražen Bičanić (drashkob@gmail.com)

2.godina
Predstavnik: Bruno Benaković (bruno.benakov@gmail.com)
Zamjenica: Vanja Jelača (jeljaca.vanja68@gmail.com)

3.godina
Predstavnica: Matea Gugo (mateagugo@gmail.com)
Zamjenik: Karlo Gmaz (karlogmaz@gmail.com)

Diplomski studij

1. godina
Predstavnica: Katarina Zibar (kat.zibar@gmail.com)
Zamjenik: Matej Sušanj (susanj.matej@gmail.com)

2. godina
Predstavnik: Mario Hantak (mhantak@ffzg.hr)
Zamjenica predstavnice: Iva Paradžik (iva.paradzik@hotmail.com)

Klub studenata psihologije