HR | EN

Hodogram diplomskog studija

Hodogram - shema studija

Popisi obveznih i izbornih predmeta diplomskog studija, s brojem sati aktivne nastave i brojem ECTS bodova prikazani su u tablici.

Studenti tokom studija moraju ispuniti obveze na kolegijima Sudjelovanje u istraživanjima i Praksa. Prema programu diplomskog studija predviđeno je da se ovi kolegiji upisuju u 4. semestru. Studenti kolegije mogu upisati i u ranijim semestrima, ali pri tome moraju voditi računa o ravnomjernoj raspodjeli obveza kroz semestre te u svakom semestru moraju upisati minimalno 25 ECTS bodova.

Studenti tokom studija moraju skupiti ukupno najmanje 33 ECTS-a od izbornih kolegija.

Osim ponuđenih izbornih kolegija, studenti tokom studija mogu upisati i izborne kolegije Psihologijska ljetna škola i Rad u zajednici. 

Studenti u 4. semestru moraju upisati i kolegije Individualni rad s mentorom i Diplomski rad te kolegije Sudjelovanje u istraživanjima i Praksa, ako ih nisu upisali u ranijim semestrima.

1. godina studija

 

Obavezni predmeti

Semestar
1.
2.
 Satnica  ECTS  Satnica  ECTS
Klinička procjena psihičkih poremećaja  2P/2S/2V 7
   
Psihologija obrazovanja: učenje i poučavanje  2P/2V 5
   
Psihometrija  2P/2V 5
   
Motivacija i radno ponašanje  2P/1V/1S 6    
Izborni predmeti
  7    
Sudjelovanje u istraživanjima
 (2)*    (2)*  
Psihologija obrazovanja: motivacijsko-socijalni procesi
     2P/1S/1V 6
Odabir i razvoj osoblja     2P/3V 7
Psihologijski praktikum III
     1P/4V

7

Izborni predmeti
      6

2. godina studija

 

Obavezni predmeti

Semestar
3.
4.
 Satnica  ECTS  Satnica  ECTS
Psihoterapijski pravci
 2P 4
   
Procjenjivanje ličnosti 1P/2V 4
Socijalni identitet i međugrupni odnosi  2P/1S/1V 6
   
Etika istraživačke i stručne djelatnosti psihologa 2P
2
   
Izborni predmeti
  18
   
Izborni predmeti
       4
Sudjelovanje u istraživanjima  (2)*   (2)*
 
Praksa
     5V 6
Diplomski rad
     13V 15
Individualni rad s mentorom
     2V 5

 

Izborni predmeti

Semestar
1. i 3.
2. i 4.
3.
4.
 Satnica  ECTS  Satnica  ECTS  Satnica  ECTS  Satnica  ECTS
Forenzična psihologija
 2P/1S/1V 5
           
Genetika ponašanja 2P/2V 5
Aktualni problemi psihologije rada 2P/2V
5
           
Ergonomijska psihologija 3P/3V
7
           
Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli 2P/2V 5
Osnove psihološkog savjetovanja *
 2P/2V 5
           
Organizacijska psihologija  3P/2V 6
Psihologija partnerskih odnosa 2P/2S 5
Psihologija potrošackog ponašanja 2P/2S 5
Psihologija roditeljstva 3P/2S 6
Primijenjena razvojna psihologija
 1P/1S/1V 4
           
Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama
     2P/1S 4        
Vojna psihologija      2P 3
       
Primijenjena razvojna psihologija      1P/1S/1V 4
       
Grupni rad     2P/2V
5
       
Metodika nastave psihologije
     2P/2S 5
       
Psihološka procjena djece      2P/1V/1S 5
       
Klinička neuropsihologija     2P/2V
5
       
Psihodijagnostičke metode 2P/1S/1V 5
Psihologija rata i mira 2P/1S 4
Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli 2P/2V 5
Psihologija predrasuda i diskriminacije 2P/1S/1V 5
Psihopatologija u filmu 1P/2S 4
Zdravstvena psihologija

2P/2V 5

Metodički praktikum          4V 6
   
Psihologija seksualnosti 2P/2V 5
           svi izborni kolegiji I semestra*
   
               svi izborni kolegiji II semestra

* samo za studente 1. god. diplomskog studija (Osnove psihološkog savjetovanja)

Kolegiji za nastavničko usmjerenje

Obavezni kolegiji

Izborni kolegiji za nepsihologe

Rad s nadarenim učenicima (2P, 3 ECTS)
Tip izbornosti: C2 – 90 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Vesna Vlahović Štetić, red. prof.
Uvjeti: Nema


Evaluacija tretmana u obrazovanju (2P, 3 ECTS)
Tip izbornosti: C2- 90 studenata FF-a
Nositelj: dr. sc. Vesna Buško, doc.
Uvjeti: Nema