HR | EN

Upisi na diplomski studij

Upis na diplomski studij psihologije u akademskoj godini 2020./2021.

 

Razredbeni ispit za diplomski studij psihologije 2020./2021.

 

Rezultati razredbenog postupka nalaze se u bazi  kojoj se može pristupiti putem linka https://onlineupisi.ffzg.hr/. Uvid u testove bit će u srijedu (30.09.) od 9,30 do 10,00 sati u sobi C-303.


 

 

Uvjeti za upis diplomskog studija psihologije

  • Za upis ovog programa nužan je završen program kojim se stječe naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) psihologije
  • Svi prijavljeni kandidati za upis na diplomski studij psihologije polažu razredbeni ispit. Razredbeni ispit sastoji se od testa koji obuhvaća temeljno gradivo iz obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju psihologije. Konačni broj bodova za svakog kandidata formirat će se na temelju ocjena u preddiplomskom studiju (50%) i rezultata u razredbenom postupku (50%).
  • Studentima koji su preddiplomski studij psihologije završili na nekom drugom studiju psihologije u RH, a koji su stekli pravo upisa na diplomski studij psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kao razlikovna obveza propisuje se ispit iz kolegija Kvantitativna interpretacija testova (6 ECTS) koji studenti moraju položiti do upisa u 3. semestar.
  • Studenti koji su preddiplomski studij psihologije završili u inozemstvu trebaju se, prije prijave za upis na diplomski studij, obratiti Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Sveučilištu u Zagrebu (http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/). Potvrdu o predanom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije trebat će predati prilikom upisa na diplomski studij.
  • Studentima koji su preddiplomski studij psihologije završili u inozemstvu mogućnost upisa diplomskog studija na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu bit će razmatrana prilikom prijave, a odluka će se temeljiti na analizi završenog programa. Eventualne razlikovne obveze određivat će se nakon upisa (do kraja listopada tekuće akademske godine), ponovno pojedinačno i nakon analize završenog programa.