HR | EN

Uvjeti za upis

Rezultati razredbenog ispita

U prilogu se nalaze rezultati razredbenog ispita za upis na Diplomski sveučilišni studij psihologije i popis kandidata koji su stekli pravo upisa.

Razredbeni ispit za diplomski studij psihologije 2017./2018. - raspored po dvoranama

U ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 9,00 sati održat će se razredbeni ispit za upis na diplomski studij psihologije. Raspored po dvoranama kandidata koji su se kvalificirali za ispit nalazi se u prilogu. Molimo kandidate da sa sobom na razredbeni ispit ponesu identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Razredbeni ispit 2017/2018

U ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 9,00 sati održat će se razredbeni ispit za upis na diplomski studij psihologije. Svi kandidati koji su se kvalificirali za upis na diplomski studij psihologije trebaju pristupiti razredbenom ispitu. Testom će biti obuhvaćeno temeljno gradivo iz obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju psihologije, a sadržavat će dvije vrste pitanja - pitanja nadopunjavanja i pitanja višestrukog izbora.

Konačni broj bodova za svakog kandidata formirat će se na temelju ocjena u preddiplomskom studiju i rezultata u razredbenom postupku.

Raspored studenata po dvoranama biti će objavljen nakon provedenog kvalifikacijskog postupka.

Uvjeti za upis diplomskog studija psihologije

  • Za upis ovog programa nužan je završen program kojim se stječe naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) psihologije
  • Svi prijavljeni kandidati za upis na diplomski studij psihologije polažu razredbeni ispit. Razredbeni ispit sastoji se od testa koji obuhvaća temeljno gradivo iz obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju psihologije. Konačni broj bodova za svakog kandidata formirat će se na temelju ocjena u preddiplomskom studiju (50%) i rezultata u razredbenom postupku (50%).
  • Studenti koji su preddiplomski studij psihologije završili u inozemstvu trebaju se, prije prijave za upis na diplomski studij, obratiti Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Sveučilištu u Zagrebu (http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/). Potvrdu o predanom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije trebat će predati prilikom upisa na diplomski studij.