Mentori / područja

Kognitivna psihologija i neuroznanost

Doc. dr. sc. Ivana Hromatko

ivana.hromatko@ffzg.hr

Aktivacijski utjecaji spolnih hormona; fiziološki korelati bihevioralnog imunosnog sustava


Prof. dr. sc. Dragutin Ivanec

divanec@ffzg.hr

Psihologija boli

 

Doc. dr. sc. Mirjana Tonković

mirjana.tonkovic@ffzg.hr

Mentalna reprezentacija apstraktnih i konkretnih pojmova; uloga senzomotoričkog sustava u procesiranju apstraktnih pojmova ; utjecaj stranog jezika na donošenje odluka ; odrednice razumijevanja ironije i sarkazma


Izv. prof. dr. sc. Pavle Valerjev

valerjev@unizd.hr

Dualni procesi u mišljenju ; metakognitivne procjene u kognitivnim zadacima ; percepcija objekata u socijalnom kontekstu

 

Doc. dr. sc. Andrea Vranić

andrea.vranic@ffzg.hr

Kognitivni trening; pamćenje; pažnja

Klinička i zdravstvena psihologija

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

njbegic@ffzg.hr

Internet i mentalno zdravlje

 

Doc. dr. sc. Anita Lauri Korajlija

alauri@ffzg.hr

Internet i zdravlje; perfekcionizam i različiti aspekti prilagodbe pojedinca; prediktori zdravstvenog ponašanja

 
Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić

avulic@unizd.hr

Razvojna psihopatologija; psihodijagnostika i psihoterapija u djetinjstvu i adolescenciji

Opća i diferencijalna psihologija

Prof. dr. sc. Denis Bratko

dbratko@ffzg.hr

Individualne razlike, psihologija ličnosti, inteligencija, bihevioralna genetika


Prof. dr. sc. Vesna Buško

vbusko@ffzg.hr

Emocionalna inteligencija i opće kognitivne sposobnosti: provjere modela i operacionalizacija; primjena psihometrijske teorije i modeliranja strukturalnim jednadžbama.


Doc. dr. sc. Ana Butković

ana.butkovic@ffzg.hr

Psihologija umjetnosti, inteligencija i ličnost


Prof. dr. sc. Damir Ljubotina

dljuboti@ffzg.hr

Opća teorija mjerenja, mjerenje sposobnosti, vrednovanje procesa u obrazovanju, stres i trauma, psihologija religioznosti

 

Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

zvjezdan@unizd.hr

Razvoj ličnosti, samoregulacija razvoja, životne tranzicije, uloga osobina ličnosti u različitim kontekstima

 

Doc. dr. sc. Blaž Rebernjak

brebernj@ffzg.hr

Procesiranje emocija, psihologija filma, psihometrijska teorija i metodološke simulacijske studije

 

Doc. dr. sc. Tena Vukasović Hlupić

tvukasov@ffzg.hr

Individualne razlike u ličnosti i emocijama, meta-analiza

 

Psihologija obrazovanja i školska psihologija

Doc. dr. sc. Irena Burić

inekic@unizd.hr

Emocije, motivacija i ločnost u obrazovnom kontekstu

 

Doc. dr. sc. Aleksandra Huić

ahuic@ffzg.hr

Školska psihologija, socijalna psihologija obrazovanja, dječja prava, razvojna psihologija, rizična ponašanja adolescenata, prevencija


Prof. dr. sc. Izabela Sorić

isoric@unizd.hr

Samoregulacija učenja i poučavanja, emocionalni aspekti učenja i poučavanja, strategije učenja i poučavanja, interakcija učenika i nastavnika, sportska psihologija

Psihologija rada i organizacijska psihologija

Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić

zvonimir.galic@ffzg.hr

Odnos implicitne ličnosti, donošenja odluka i vođenja u organizacijama.

 

Prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić

darja.maslic@ffzg.hr

Organizacijska klima i radna motivacija; karijerno ponašanje mladih

 

Doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić

mparmac@ffzg.hr

Socijalno poželjno odgovaranje u selekciji, testovi situacijske prosudbe i radno ponašanje

 

Izv. prof. dr. sc. Ana Slišković

aslavic@unizd.hr

Stres u radu; individualni i organizacijski prediktori radne dobrobiti; ličnost i emocije na radnom mjestu

Razvojna psihologija

Prof. dr. sc. Marina Ajduković

marina.ajdukovic@pravo.hr

Mentalno zdravlje; internalizirani i eksternalizirani problemi djece i adolescenata; učinci doživljenog nasilja i dobrobit djece; razvojni rizici siromaštva, nasilja, zivota u javnoj skrbi, života s roditeljima koji imaju probleme mentalnog zdravlja


Prof. dr. sc. Gordana Keresteš 

gordana.kerestes@ffzg.hr

Razvoj u djetinjstvu i adolescenciji, roditeljstvo, razvoj vještina čitanja.


Prof. dr. sc. Gordana Kuterovac-Jagodić 

gordana.kuterovac@ffzg.hr

Razvoj u nepovoljnim okolnostima (rat, trauma); razvojna psihopatologija (rizici, otpornost); medijski utjecaji na razvoj djece i mladih; tranzicijska razdoblja u razvoju


Doc. dr. sc. Sanja Šimleša

sanja.simlesa@erf.hr 

Izvršne funkcije i teorija uma u djece; rani komunikacijski razvoj; poremećaj iz spektra autizma

Socijalna psihologija

Prof. dr. sc. Dean Ajduković

dean.ajdukovic@ffzg.hr

Međugrupni odnosi i identitet, kvalitativna metodologija, nasilje u bliskim odnosima

 

Prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški

dinka.corkalo@ffzg.hr

Dinamika odnosa manjinskih i većinskih grupa i identiteta; manjinsko obrazovanje i uloga škole u integracijskim procesima većine i manjine; socijalna rekonstrukcija zajednice nakon sukoba; isprika i opraštanje nakon masovnog nasilja i rata; međugrupni kontakt i integracija djece-azilanata


Doc. dr. sc. Margareta Jelić

mjelic@ffzg.hr

Međugrupni odnosi

 

Prof. dr. sc. Željka Kamenov

zkamenov@ffzg.hr

Partnerski odnosi, psihologija roda i spola, socijalna kognicija