Mentori / područja

Biološka, evolucijska i neuropsihologija

Doc. dr. sc. Andreja Bubić

abubic@ffst.hr

Kognitivna neuroznanost, kognitivna psihologija

 

Doc. dr. sc. Ivana Hromatko

ivana.hromatko@ffzg.hr

Biološka psihologija, evolucijska psihologija

 

Prof. dr. sc. Meri Tadinac

mtadinac@ffzg.hr

Biološka psihologija, evolucijska psihologija, klinička neuropsihologija

Eksperimentalna i kognitivna psihologija

Prof. dr. sc. Dragutin Ivanec

divanec@ffzg.hr

Psihologija boli, kognitivna psihologija, osjeti i percepcija

 

Doc. dr. sc. Mirjana Tonković

mirjana.tonkovic@ffzg.hr

 

Doc. dr. sc. Andrea Vranić

andrea.vranic@ffzg.hr

Klinička i zdravstvena psihologija

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

njbegic@ffzg.hr

 

Doc. dr. sc. Anita Lauri Korajlija

alauri@ffzg.hr


Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić

avulic@unizd.hr

Razvojna psihopatologija , anksiozni, depresivni i somatoformni poremećaji, psihodijagnostika

Opća i diferencijalna psihologija

Prof. dr. sc. Denis Bratko

Individualne razlike, psihologija ličnosti, inteligencija, bihevioralna genetika


Prof. dr. sc. Vesna Buško

vesna.busko@ffzg.hr

Psihometrijska teorija i modeliranje strukturalnih jednadžbi, mjerenje kognitivnih i emocionalnih sposobnosti.


Doc. dr. sc. Ana Butković

Psihologija ličnosti, inteligencija, psihologija glazbe


Prof. dr. sc. Damir Ljubotina

dljuboti@ffzg.hr

Teorija testova, psihometrija, stres i trauma, psihologija religioznosti

 

Dr. sc. Iris Marušić, viša znan. sur.

iris@idi.hr

Međukulturalna psihologija, obrazovne politike

 

Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

zvjezdan@unizd.hr

Razvoj ličnosti, samoregulacija razvoja, životne tranzicije, uloga osobina ličnosti u različitim kontekstima

Psihologija obrazovanja i školska psihologija

Doc. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić

nbernardi@ffzg.hr

 

Prof. dr. sc. Izabela Sorić

isoric@unizd.hr

Samoregulacija učenja i poučavanja, emocionalni aspekti učenja i poučavanja, strategije učenja i poučavanja, interakcija učenika i nastavnika, sportska psihologija

 

Prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

vvlahovi@ffzg.hr

Psihologija rada i organizacijska psihologija

Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić

zvonimir.galic@ffzg.hr

Psihologija rada i organizacijska psihologija (uže područje ličnost i radno ponašanje)

 

Prof. dr. sc. Željko Jerneić

zeljko.jerneic@ffzg.hr

 

Prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić

darja.maslic@ffzg.hr

Istraživanja organizacijske klime, stres u radu, radna dobrobit

Razvojna psihologija

Prof. dr. sc. Gordana Keresteš 

gordana.kerestes@ffzg.hr

 

Prof. dr. sc. Gordana Kuterovac-Jagodić 

gordana.kuterovac@ffzg.hr

Rizični i zaštitni faktori u razvoju, mediji i razvoj djece i mladih, psihološke posljedice rata, psihologija starenja, međuvršnjačko nasilje


Doc. dr. sc. Sanja Šimleša

sanja.simlesa@erf.hr 

Kognitivni razvoj djece, komunikacijski i jezični razvoj djece predškolske dobi, razvoj izvršnih funkcija i teorije uma (cjeloživotno), poremećaj iz aspekta autizma, intelektualne teškoće, selektivni mutizam

Socijalna psihologija

Prof. dr. sc. Dean Ajduković

dean.ajdukovic@ffzg.hr

Međugrupni odnosi i identitet, kvalitativna metodologija

 

Prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški

dinka.corkalo@ffzg.hr

Dinamika odnosa manjinskih i većinskih grupa i identiteta, manjinsko obrazovanje i uloga škole u integracijskim procesima većine i manjine, socijalna rekonstrukcija zajednice nakon sukoba


Doc. dr. sc. Margareta Jelić

mjelic@ffzg.hr

Međugrupni odnosi, partnerski odnosi, samopoštovanje, ekološka psihologija

 

Prof. dr. sc. Željka Kamenov

zkamenov@ffzg.hr

Stavovi, socijalna kognicija, partnerski odnosi, psihologija roda i spola