Natječaj za dodjelu Stipendija za izvrsnost za generaciju 2015-2018.

            Temeljem odluke Vijeća Poslijediplomskih studija psihologije od 12. lipnja. 2017. raspisuje se natječaj za dodjeljivanje Stipendije za izvrsnost studentima Poslijediplomskog doktorskog studija iz psihologije upisanih u akademskoj godini 2015-2016.

1.

            Vijeće doktorskog studija oslobodit će plaćanja školarine jednog studenta koji ima najbolje rezultate prema sljedećim kriterijima izvrsnosti (u zagradama su za svaki kriterij navedeni bodovi za pojedinu aktivnost):

1.      Kandidat zadovoljava temeljne uvjete za upis na doktorski studij

2.      Kandidat je bio demonstrator na matičnom Odsjeku (2)

3.      Kandidat je samostalno sudjelovao u manifestacijama popularizacije psihologije npr. PsihoFest, Rijeka psihologije i sl. (osmišljavanje i prezentacija aktivnosti) (2)

4.      Kandidat je sudjelovao u ljetnoj/zimskoj školi matičnog Odsjeka ili kakvoj srodnoj aktivnosti (3)

5.      Kandidat je sudjelovao u međunarodnoj razmjeni studenta u okviru programa Erasmus ili kakvog drugog kompetitivnog programa (3)

6.      Kandidat je sudjelovao u znanstvenoistraživačkom radu pod mentorstvom (glavni istraživač treba priložiti detaljan opis uloge studenta u projektu, te njegova postignuća, ako ne postoji objavljeni rad) (3)

7.      Kandidat je bio nositelj ili sudjelovao u provedbi studentskog istraživanja (treba priložiti detaljan opis uloge studenta u projektu, te njegova postignuća, ako ne postoji objavljeni rad) (3)

8.      Kandidat je sudjelovao u znanstvenim i/ili stručnim konferencijama (dokazuje je sažecima s konferencija) (4)

9.      Kandidat je sudjelovao u znanstvenoistraživačkom radu, te je rad objavljen ili prihvaćen za tisak u časopisu ili knjizi (5)

10.  Kandidat je dobitnik nagrade fakulteta za najboljeg studenta (5)

11.  Kandidat je dobitnik nagrade matičnog fakulteta (npr. Franjo Marković) (5)

12.  Kandidat je dobitnik Rektorove nagrade (5)

13.  Kandidat je dobitnik nagrade za najbolji diplomski rad (5)

14.  Studij ima pravo odrediti i dodatne kriterije, koji će biti na vrijeme i javno obznanjeni potencijalnim kandidatima

  2.

      Stipendija se dodjeljuje temeljem javnog natječaja. Nakon završetka natječaja Vijeće studija donijet će odluku o izboru studenta koji će biti stipendiran.

      Stipendija se dodjeljuje u trajanju od tri semestra, o čemu se sa studentom sklapa Ugovor o dodjeli Stipendije za izvrsnost.

      Dobitnik stipendije doktorski studij upisuje s punim radnim vremenom te treba tijekom studija udovoljiti kriterijima izvrsnosti (npr. postignuća tijekom doktorskog studija) koje će odrediti Vijeće doktorskoga studija.

      Stipendija se ukida ako student ne ispuni dogovorene obveze u doktorskom studiju te se u tom slučaju stipendija dodjeljuje drugom najboljem kandidatu.

  3.

      Student dobitnik Stipendije za izvrsnost koji ispuni sve obaveze u doktorskome studiju, uključujući i predaju doktorskoga rada, u rokovima propisanim Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, oslobađa se plaćanja troškova ocjene i obrane doktorskoga rada.

      Student stipendist obvezan je u doktorskome radu, kao i u radovima nastalima na temelju doktorskog istraživanja, istaknuti financijsku potporu Fakulteta.

 Natječaj je otvoren do 23. lipnja.

                                                                 Voditeljica doktorskog studija psihologije

                                                                 Prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić

 Nazivi koji imaju rodno značenje podjednako se odnose na muški i ženski rod