Sjednice Vijeća

Raspored sjednica Vijeća Odsjeka za psihologiju, Fakultetskog vijeća i Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2018/2019. možete pronaći u prilogu.