HR | EN

Hodogram preddiplomskog studija

Hodogram - shema studija

Popisi obveznih i izbornih predmeta preddiplomskog studija, s brojem sati aktivne nastave i brojem ECTS bodova prikazani su u tablici.

Studenti tokom preddiplomskog studija trebaju ostvariti najmanje 34 ECTS bodova od izbornih kolegija. (Studenti upisani prije 2012./2013. moraju ostvariti najmanje 38 ECTS-a od izbornih kolegija)

1. godina studija

 

Obavezni predmeti

Semestar
1.
2.
 Satnica  ECTS  Satnica  ECTS
Psihologija kao znanost i struka  1P 1    
Uvod u metodologiju eksperimentalne psihologije  2P 4
   
Statistika u psihologiji I  2P/2V 6
   
Biološka psihologija I  3P/2V 7
   
Percepcija i pamćenje  3P/1S 6
   
Strani jezik u struci I
 2V 2
   
Statistika u psihologiji II      2P/2V 6
Biološka psihologija II      3P/1S 6
Učenje i viši kognitivni procesi
     2P/2S 6
Psihologijski praktikum I      5V 7
Strani jezik u struci II
     2V 2

2. godina studija

Obavezni predmeti
Semestar
3.
4.
 Satnica ECTS Satnica ECTS
Emocije i motivacija
 3P/2S7
  
Psihologijski praktikum II
 5V7
  
Uvod u razvojnu psihologiju
 2P/1S/1V6
  
Psihologija ličnosti
  3P/2S
 7
Uvod u teoriju testova
  2P/2V
 6
Psihologija djetinjstva i adolescencije
  2P/1S/1V 6
Socijalna percepcija i stavovi
  2P/1S/1V 6

Izborni predmeti

Semestar
3.
4.
 Satnica  ECTS  Satnica  ECTS
Statistička obrada podataka pomoću računala
 1P/3V 5
   
Evaluacija tretmana  2P/1S 4
   
Evolucijska psihologija 2P/2S 5
Psihologija boli 2P 3
Psihologija jezika 2P/1S 4
Psihologija religioznosti
     2P 3

3. godina studija

Obavezni predmeti
Semestar
5.
6.
 Satnica  ECTS  Satnica  ECTS
Kvantitativna interpretacija testova
 2P/2V 6
   
Psihologija odrasle dobi i starenja
 2P/1S 5    
Interpersonalni i unutargrupni odnosi
 2P/1S/1V 6
   
Uvod u kliničku psihologiju  2P
4    
Povijest psihologije i psihologijski sustavi     1P/1S 4
Neeksperimentalna psihologijska metodologija
     3P/1S 6
Uvod u psihopatologiju 2P 4
Uvod u predškolsku i školsku psihologiju
     1P/1V 4
Inteligencija     2P 4
Uvod u psihologiju rada
     2P/1V 5

Izborni predmeti

Semestar
5.
6.
 Satnica  ECTS  Satnica  ECTS
Psihologija osoba s invaliditetom
 1P/2S 4
   
Evaluacija tretmana 2P/1S 4
Evolucijska psihologija 2P/2S 5
Ekološka psihologija 2P/1S/1V 5
Osnove psihologije sporta

 2P 3
Uvod u međukulturalnu psihologiju      2P/1S 4
Osnove traumatske psihologije
     2P/1S 4
Psihologija jezika 2P/1S 4
Psihologija roda i spola 2P/1S 4

Dodatni predmeti za psihologe

Predmeti za nepsihologe