Oglasna ploča specijalističkog studija

Obavijest o obrani

 

U petak, 06. 12. 19. u 15,30 sati, u dvorani A-309, održat će se obrana specijalističkog rada Emine Zoletić pod naslovom Razina kognitivnih i izvršnih funkcija u osoba s doživljenim moždanim udarom (mentorica: doc. dr. sc. Ivana Hromatko)

Povjerenstvo: 1. prof. dr. sc. Meri Tadinac

   2. doc. dr. sc. Ivana Hromatko

   3. izv. prof. dr. sc. Slavka Galić (Opća županijska   bolnica Požega)

Poziv za upis kolegija psiholozima koji nisu upisai u studij

 

Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od akademske godine 2009./2010. organizira Specijalistički studij iz kliničke psihologije. Dio programa specijalističkog studija otvoren je i za psihologe koji nisu formalno upisali studij, a imaju osnovnu dopusnicu. U skladu s načelima cjeloživotnog obrazovanja kandidati koji su završili dodiplomski studij psihologije, mogu ovisno o svojim interesima i potrebama, upisati i slušati sadržaje iz brojnih kolegija koji su predviđeni nastavnim planom i programom. Njihove obaveze na tom kolegiju bit će jednake obavezama studenata specijalističkog studija. Po ispunjavanju obaveza izdat će im se potvrda o završenom kolegiju i prikupljenim ECTS bodovima. Ako se pojedinac u budućnosti odluči upisati  specijalistički studij, tada će mu se ovi bodovi priznati (bodovi vrijede 5 godina).  Cjelokupni program možete pročitati na web stranicama Specijalističkog studija iz kliničke psihologije.  Osim toga, kolegiji se prijavljuju za bodovanje Hrvatskoj psihološkoj komori kao edukacije, čime kandidati ostvaruju određeni broj bodova, a prema procjeni Komore. 

Cijena kolegija iznosi 500,00kuna po ECTS.

U nastavku donosimo popis kolegija s pripadajućim ECTS, a raspored predavanja nalazi se na web stranicama.

 

 

Kolegij/Nastavnik

ECTS

Klinička procjena odraslih

prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić

7

Etička pitanja u kliničkoj praksi

prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški

2

Klinička psihijatrija i biološke metode liječenja

prof. dr. sc. Dražen Begić

2

Zdravstvena psihologija odraslih

dr. sc. Latinka Basara, univ. spec. klin  

2

Temelji dobre kliničke psihološke prakse

doc. dr. sc. Anita Lauri Korajlija

3

Bliski odnosi i mentalno zdravlje

prof. dr. sc. Željka Kamenov

3

 

 Ako ste zainteresirani za upisivanje određenog kolegija molimo Vas da popunite obrazac. Kolegije je potrebno prijaviti najkasnije 2 dana prije početka nastave, a potvrdu o uplati dostaviti najkasnije do početka nastave (kopiju uplatnice možete dostaviti mailom: specklin@ffzg.hr ; faxom: 01/4092 037 ili poštom na adresu Odsjeka za psihologiju, Specijalistički studij iz kliničke psihologije). 

Uplate može izvršiti u pošti, banci ili FINI, općom uplatnicom, na IBAN žiro računa Fakulteta broj: HR1823600001101311177, poziv na broj (31-120-3038). 

Sve obavijesti vezane za kolegij na koji se prijavite primit ćete osobno mailom.                                                                    

VoditeljicaSpecijalističkog studija iz kliničke psihologije

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

Priznavanje statusa kliničkih psihologa kao zdravstvenih djelatnika

S veseljem vas obavještavamo da su, novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, čl. 155, klinički psiholozi priznati kao zdravstveni djelatnici.
Prema Pravilniku o priznavanju statusa kliničkog psihologa, psiholog mora ispunjavati sljedeće kriterije za priznavanje statusa kliničkog
psihologa:
- važeća osnovna dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti,
- radno iskustvo na poslovima iz područja kliničke psihologije,
- dodatna izobrazba iz područja kliničke psihologije. 
Podsjećamo da je Poslijediplomski specijalistički studij kliničke psihologije jedini način izobrazbe kojim direktno, bez dodatnih uvjeta, ostvarujete status kliničkog psihologa.