Oglasna ploča specijalističkog studija

Poziv za upis kolegija psiholozima koji nisu upisai u studij

Poštovani, 

Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od akademske godine 2009./2010. organizira Specijalistički studij iz kliničke psihologije. Dio programa specijalističkog studija otvoren je i za psihologe koji nisu formalno upisali studij, a imaju osnovnu dopusnicu. U skladu s načelima cjeloživotnog obrazovanja kandidati koji su završili dodiplomski studij psihologije, mogu ovisno o svojim interesima i potrebama, upisati i slušati sadržaje iz brojnih kolegija koji su predviđeni nastavnim planom i programom. Njihove obaveze na tom kolegiju bit će jednake obavezama studenata specijalističkog studija. Po ispunjavanju obaveza izdat će im se potvrda o završenom kolegiju i prikupljenim ECTS bodovima. Ako se pojedinac u budućnosti odluči upisati  specijalistički studij, tada će mu se ovi bodovi priznati (bodovi vrijede 5 godina).  Cjelokupni program možete pročitati na web stranicama Specijalističkog studija iz kliničke psihologije.  Osim toga, kolegiji se prijavljuju za bodovanje Hrvatskoj psihološkoj komori kao edukacije, čime kandidati ostvaruju određeni broj bodova, a prema procjeni Komore. 

Cijena kolegija iznosi 500,00kuna po ECTS.

U nastavku donosimo popis kolegija s pripadajućim ECTS, a raspored predavanja nalazi se na web stranicama.

Kolegij/Nastavnik

ECTS

Socijalna kognicija i mentalno zdravlje

Dr.sc. Željka Kamenov

3

Neuropsihologijska procjena

Dr. sc. Slavka Galić

3

Ako ste zainteresirani za upisivanje određenog kolegija molimo Vas da popunite obrazac. Kolegije je potrebno prijaviti najkasnije 2 dana prije početka nastave, a potvrdu o uplati dostaviti najkasnije do početka nastave (kopiju uplatnice možete dostaviti mailom: specklin@ffzg.hr ; faxom: 01/4092 037 ili poštom na adresu Odsjeka za psihologiju, Specijalistički studij iz kliničke psihologije). 

Uplate može izvršiti u pošti, banci ili FINI, općom uplatnicom, na IBAN žiro računa Fakulteta broj: HR1823600001101311177, poziv na broj (31-120-3038). 

Sve obavijesti vezane za kolegij na koji se prijavite primit ćete osobno mailom. 

VoditeljicaSpecijalističkog studija iz kliničke psihologije     

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

Priznavanje statusa kliničkih psihologa kao zdravstvenih djelatnika

S veseljem vas obavještavamo da su, novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, čl. 155, klinički psiholozi priznati kao zdravstveni djelatnici.
Prema Pravilniku o priznavanju statusa kliničkog psihologa, psiholog mora ispunjavati sljedeće kriterije za priznavanje statusa kliničkog
psihologa:
- važeća osnovna dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti,
- radno iskustvo na poslovima iz područja kliničke psihologije,
- dodatna izobrazba iz područja kliničke psihologije. 
Podsjećamo da je Poslijediplomski specijalistički studij kliničke psihologije jedini način izobrazbe kojim direktno, bez dodatnih uvjeta, ostvarujete status kliničkog psihologa.