Oglasna ploča specijalističkog studija

Poziv za upis kolegija za psihologe koji nisu formalno upisani u studij

Poštovani, 

Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od akademske godine 2009./2010. organizira Specijalistički studij iz kliničke psihologije. Dio programa specijalističkog studija otvoren je i za psihologe koji nisu formalno upisali studij, a imaju osnovnu dopusnicu. U skladu s načelima cjeloživotnog obrazovanja kandidati koji su završili dodiplomski studij psihologije, mogu ovisno o svojim interesima i potrebama, upisati i slušati sadržaje iz brojnih kolegija koji su predviđeni nastavnim planom i programom. Njihove obaveze na tom kolegiju bit će jednake obavezama studenata specijalističkog studija. Po ispunjavanju obaveza izdat će im se potvrda o završenom kolegiju i prikupljenim ECTS bodovima. Ako se pojedinac u budućnosti odluči upisati  specijalistički studij, tada će mu se ovi bodovi priznati (bodovi vrijede 5 godina).  Cjelokupni program možete pročitati na web stranicama Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta.  Osim toga, kolegiji se prijavljuju za bodovanje Hrvatskoj psihološkoj komori kao edukacije, čime kandidati ostvaruju određeni broj bodova, a prema procjeni Komore.

Cijena svakog kolegija je 1.500,00 kn. Većina kolegija ima 15 sati nastave i nosi 3 ECTS boda.  Kolegiji se uglavnom odvijaju kroz dva termina jer studenti dobivaju zadatke koje trebaju u međuvremenu obaviti. 

U nastavku navodimo popis kolegija koji se mogu upisati na Specijalističkom  iz kliničke psihologije. Uz kolegij su navedene dodatne informacije. 

Kolegij/Nastavnik

Datum/vrijeme

Datum/vrijeme

Socijalna kognicija i mentalno zdravlje

 Dr.s c. Željka Kamenov

18. 03. 2017.

09:00 – 17:00

10. 06. 2017.

15:00 – 19:00

Procjena kognitivnih sposobnosti osoba s psihijatrijskim i neurološkim poremećajima

Dr. sc. Savka Galić 

22. 04. 2017.

09:00 – 17:00

09. 06. 2017.

15:00 – 19:00

Procjena ličnosti i psihopatoloških odstupanja

Dr. sc. Nataša Jokić-Begić

08. 05. 2017.

09:00 – 17.00

16. 12. 2017.

15:00 – 19:00

Unaprjeđivanje mentalnog zdravlja u zajednici

Dr. sc. Dean Ajduković

09. 05. 2017.

09:00 – 17.00

08. 07. 2017.

15:00 – 19:00

Klinički intervju i opažanje

Dr.sc. Ivanka Živčić-Bećirević

10. 05. 2017.

09:30 – 17:30

07. 07. 2017.

9:30 – 13:30

Nalaz psihološke procjene

prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

mr. sc. Ivan Vračić

13. 09. 2017.

09:00 – 17:00

20. 10. 2017.

15:00 – 19:00

Neuropsihologijska procjena

prof. dr. sc. Slavka Galić

16. 09. 2017.

09:00 – 17:00

-

Bliski odnosi i mentalno zdravlje

prof. dr. sc. Željka Kamenov 

18. 11. 2017.

09:00 – 17:00

16. 12. 2017.

09:00 – 13:00

Etička pitanja u kliničkoj praksi

dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški 

17. 11. 2017.

09:00 – 13:00

15. 12. 2017.

15:00 – 19:00

Ako ste zainteresirani za upisivanje određenog kolegija molimo Vas da popunite obrazac koji se nalazi na stranici Specijalističkog studija. Kolegije je potrebno prijaviti najkasnije 2 dana prije početka nastave, a potvrdu o uplati dostaviti najkasnije do početka nastave (kopiju uplatnice možete dostaviti mailom: specklin@ffzg.hr; faxom: 01/4092 037 ili poštom na adresu Odsjeka za psihologiju, Specijalistički studij iz kliničke psihologije). 

Uplate može izvršiti u pošti, banci ili FINI, općom uplatnicom, na IBAN žiro računa Fakulteta broj: HR1823600001101311177, poziv na broj (3038).

Sve obavijesti vezane za kolegij na koji se prijavite primit ćete osobno mailom.

Voditeljica Specijalističkog studija iz kliničke psihologije
Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić