Sudjelovanje u istraživanjima

Upis u indeks i ISVU

Kad skupe potrebnih 50 sati za sudjelovanja u istraživanjima, studenti trebaju:

 1. u ISVU prijaviti prvi otvoreni rok
 2. s obrascima i indeksom javiti se zamjenici pročelnika (M. Tonković)
 3. s indeksom se javiti tajnici Odsjeka

Obrasce s upisanim eksperimentalnim satima čuvajte, jer ćete ih morati predati prije obrane diplomskog rada.

Pravila o dodjeljivanju eksperimentalnih sati

Sudjelovanje u istraživanjima honorira se tzv. eksperimentalnim satima. Svaki student dužan je prije diplome skupiti 50 eksperimentalnih sati. Oni se dodjeljuju prema sljedećim pravilima:

 • Sati se moraju prikupiti iz najmanje 5 područja
 • Broj sati određuje istraživač ili mentor studenta koji radi diplomski ili poslijediplomski završni rad
 • Ako se radi o istraživačima koji nisu članovi Odsjeka, sate dijeli mentor koji je član Odsjeka i s kojim se studenti mogu konzultirati
 • Maksimalan broj sati koje student u jednom istraživanju može dobiti je 15
 • Za sudjelovanje u istraživanju u ulozi anketara ili eksperimentatora student može dobiti također maksimalno 15 eksperimentalnih sati
 • Iznimno student može dobiti više eksperimentalnih sati, ali taj zahtjev treba unaprijed obrazložiti mentor na sjednici Odsjeka
 • U jednom istraživanju studentima anketarima i eksperimentatorima se može dati najviše 75 sati (5 studenata po 15 sati)
 • Za unošenje podataka se ne mogu dobivati eksperimentalni sati
 • Odnos sati sudjelovanja i dobivenih eksperimentalnih sati je 1:1. Iznimka su istraživanja koja zahtijevaju intenzivnije sudjelovanje ili doživljavanje neugode, tada studenti mogu dobiti broj sati koji je nešto veći od sati sudjelovanja, s time da se trebaju poštivati prethodna pravila
 • Za ispunjavanje upitnika na nastavi koje traje kraće od 30 minuta se ne dobivaju eksperimentalni sati