Sudjelovanje u istraživanjima

Upis u indeks

Pri upisu ECTS bodova za sudjelovanje u istraživanjima, studenti u indeks trebaju upisati:

Ime nastavnika: Margareta Jelić
Kolegij: Sudjelovanje u istraživanjima
Broj sati: pod predavanja 0; pod seminari 0; pod vježbe 50

te doći do zamjenika pročelnika (M. Jelić) po upis ostvarenih ECTS bodova ukoliko ste prikupili potreban broj sati.

Obrasce s upisanim eksperimentalnim satima čuvajte, jer ćete ih morati predati prije obrane diplomskog rada.

Pravila o dodjeljivanju eksperimentalnih sati

Sudjelovanje u istraživanjima honorira se tzv. eksperimentalnim satima. Svaki student dužan je prije diplome skupiti 50 eksperimentalnih sati. Oni se dodjeljuju prema sljedećim pravilima:

  • Sati se moraju prikupiti iz najmanje 5 područja
  • Broj sati određuje istraživač ili mentor studenta koji radi diplomski ili poslijediplomski završni rad
  • Ako se radi o istraživačima koji nisu članovi Odsjeka, sate dijeli mentor koji je član Odsjeka i s kojim se studenti mogu konzultirati
  • Maksimalan broj sati koje student u jednom istraživanju može dobiti je 15
  • Za sudjelovanje u istraživanju u ulozi anketara ili eksperimentatora student može dobiti također maksimalno 15 eksperimentalnih sati
  • Iznimno student može dobiti više eksperimentalnih sati, ali taj zahtjev treba unaprijed obrazložiti mentor na sjednici Odsjeka
  • U jednom istraživanju studentima anketarima i eksperimentatorima se može dati najviše 75 sati (5 studenata po 15 sati)
  • Za unošenje podataka se ne mogu dobivati eksperimentalni sati
  • Odnos sati sudjelovanja i dobivenih eksperimentalnih sati je 1:1. Iznimka su istraživanja koja zahtijevaju intenzivnije sudjelovanje ili doživljavanje neugode, tada studenti mogu dobiti broj sati koji je nešto veći od sati sudjelovanja, s time da se trebaju poštivati prethodna pravila
  • Za ispunjavanje upitnika na nastavi koje traje kraće od 30 minuta se ne dobivaju eksperimentalni sati