Sudjelovanje u istraživanjima

Upis u indeks i ISVU

Kad skupe potrebnih 50 sati za sudjelovanja u istraživanjima, studenti trebaju:

 1. u ISVU prijaviti prvi otvoreni rok
 2. s obrascima i indeksom javiti se zamjenici pročelnika (M. Tonković)

Obrasce s upisanim eksperimentalnim satima čuvajte, jer ćete ih morati predati prije obrane diplomskog rada.

Pravila o dodjeljivanju eksperimentalnih sati

 •  Ukupan broj sati koje svaki student mora prikupiti tijekom studija iznosi 50. Za prikupljene sate studenti ostvaruju 2 ECTS-a u sklopu diplomskog studija. 
 •  Sati se moraju prikupiti u najmanje 5 istraživanja.
 • Broj sati koji se dodjeljuju studentu za sudjelovanje određuje istraživač ili mentor studenta koji radi diplomski ili poslijediplomski završni rad. 
 • Ako se radi o istraživačima koji nisu članovi Odsjeka, sate daje mentor koji je član Odsjeka i s kojim se studenti mogu konzultirati.
 •  Maksimalan broj sati koje student može dobiti u jednom istraživanju je 15.
 • Za sudjelovanje u istraživanju u ulozi anketara ili eksperimentatora student također može dobiti maksimalno 15 sati.
 • Iznimno student može dobiti više sati, ali taj zahtjev mentor treba unaprijed obrazložiti na sjednici Odsjeka.
 • Za unošenje podataka se ne mogu dobivati sati.
 • Odnos sati sudjelovanja i dobivenih sati je 1:1.
 • Iznimka su istraživanja koja zahtijevaju intenzivnije sudjelovanje, kada studenti mogu dobiti broj sati koji je nešto veći od sati sudjelovanja, pri čemu treba poštovati prethodna pravila.
 • Za ispunjavanje upitnika na nastavi koje traje kraće od 30 minuta se ne dobivaju sati sudjelovanja u istraživanju.
 • Sate sudjelovanja u istraživanjima moguće je prikupiti i u istraživanjima koja se provode na drugim odsjecima, uz sljedeća ograničenja:

- dodjeljivanje sati mora biti unaprijed najavljeno

- osoba koja provodi istraživanje treba dodjelu sati dogovoriti s nekim od članova Odsjeka (osoba bliska tom području ili pročelnik/zamjenik) – ta se osoba onda i potpisuje u evidenciju

- broj sati prikupljen sudjelovanjem u istraživanjima izvan Odsjeka ne smije biti veći od 10% ukupnog broja sati koje student treba prikupiti.

 • Sate sudjelovanja u istraživanjima student može dobiti i tako da sam provede istraživanje pod mentorstvom nastavnika koji je član Odsjeka. U tom slučaju vrijedi:

- najveći broj sati koji je moguće ostvariti na ovaj način tijekom studija iznosi 10% ukupnog broja sati koje treba prikupiti

- točan broj sati za određeno istraživanje određuje mentor, ali taj broj ne može biti veći od 5

- u slučaju da istraživanje provodi više studenata, moguće je da svatko od njih dobije određen broj sati koji u zbroju ne može biti veći od 5.

 • Prijavom za istraživanje student preuzima obavezu dolaska na istraživanje u dogovorenom terminu. Studenti koji unaprijed ne najave nedolazak i ne ispričaju ga, neće moći sudjelovati u istraživanjima sljedećih 6 mjeseci.