HR | EN

/uploads/65/12/651251e4aa3c662b3823b3a085622805/image002.jpg

Dr. sc. Svjetlana Salkičević

viša asistentica

 

Rođena je 1982. godine u Zagrebu, a osnovno i srednjoškolsko obrazovanje je završila u Karlovcu. 2004. godine upisala je studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 2009. godine diplomirala s odličnim uspjehom. Dobitnica je državne stipendije A kategorije za nadarene studente, a tijekom studija je sudjelovala kao student-demonstrator u izvođenju nekoliko kolegija. 2009. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za psihologiju, u okviru projekta Provjera evolucijskog modela prilagodbe i zdravlja, voditeljice prof. dr. Meri Tadinac. 2010. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij psihologije. 2013. završila je edukaciju iz složenih analiza podataka ECPR Summer School in Methods and Techniques "Introduction to Structural Equation Modelling".

Trenutni fokus istraživanja su neuropsihološki aspekti poremećaja pažnje i/ili hiperaktivnog poremećaja (eng. AD/HD), s posebnim naglaskom na utvrđivanje različitih endofenotipskih tipova poremećaja i njihova odnosa sa svakodnevnim ponašanjem i školskim uspjehom, što joj je tema doktorata. Paralelno s tim, bavi se istraživanjima u području evolucijske psihologije (prijateljski odnosi, strategije zadržavanja partnera, sukob roditelja i potomstva).

Odabrani radovi

Salkičević, S.; Löw Stanić, A. i Tonković Grabovac, M. (2014).
Good Mates Retain Us Right: Investigating the Relationship between Mate Retention Strategies, Mate Value and Relationship Satisfaction. Evolutionary Psychology, 12, 1038-1052.

Salkičević, S. (2014). Some determinants of opposite-sex friendships initiation and dissolution. Review of psychology, 21,  31-39. 

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=319552 

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Preddiplomski studij - sve studijske grupe Filozofskog fakulteta

Dr. sc. Svjetlana Salkičević, viša asist.
Soba: C-315, Tel. 4092-346
E-mail: ssalkice@ffzg.hr
termini konzultacija:
utorak 09,30-11,30
ili prema dogovoru putem e-maila

Od siječnja 2011. godine radi kao savjetovateljica u Savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Završila je nekoliko stručnih edukacija (Wechsler Intelligence Scale for Children - WISC-IV-HR, Assesing psychopathology in children and adolescents - The Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA), Upotreba asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji, Gubitak i tugovanje, Psychological Assessment of Children with Developmental Problems) te završava drugi stupanj edukacije za kognitivno-bihevioralnu terapiju. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatskog udruženja za bihevioralno kognitivne terapije.

2010. i 2011. godine bila je organizatorica testiranja na razredbenom postupku za Filozofski fakultet.