Doc. dr. sc. Tanja Jurin

 

 

Rođena je 03.12.1980. u Zagrebu. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2005. godine., 2013. godine obranila je završni specijalistički rad pod naslovom „Anksiozna osjetljivosti kao čimbenik ranjivosti za razvoj i održavanje psihičkih i tjelesnih poremećaja“, a 2014. godine doktorirala s temom „Anksiozna osjetljivost u situaciji narušene tjelesne homeostaze“, oba pod mentorstvom prof.dr.sc. Nataše Jokić-Begić. Po završetku studija zapošljava se u Centru za kliničku psihologiju na poslovima kliničkog psihologa, a od siječnja 2008. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2016. godine, a 2021. izabrana je u znanstveno nastavno zvanje docentice. 

            U preddiplomskim i diplomskim programima studija psihologije na Filozofskom fakultetu sudjeluje u nastavi na kolegijima Uvod u kliničku psihologiju, Klinička procjena psihičkih poremećaja, Zdravstvena psihologija te Psihologija seksualnosti. Nakon izbora u zvanje višeg asistenta sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Klinički praktikum 2 i 3, te Psihologija seksualnosti na Poslijediplomskom specijalističkom studiju iz kliničke psihologije. Sudjeluje u nastavi i na poslijediplomskom studiju „Psihijatrije“ na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Za nastavni rad studenti je ocjenjuju najvišim ocjenama.

Tijekom svog rada na Odsjeku za psihologiju aktivna je suradnica na projektima MZOŠ-a, Hrvatske zaklade za znanost, COST projektu, te brojnim drugim domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima. Do sada je u tom području objavila 18 znanstvenih i 5 stručnih radova, te imala četrdeset priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore, STAR Society (Stress and Anxiety Research Society), Hrvatskog udruženja za kognitivno bihevioralne terapije (HUBIKOT) te Hrvatskog društva za seksualnu terapiju (HDST).

Bila je članica programsko-organizacijskog odbora nekoliko međunarodnih skupova te aktivno sudjelovala u popularizaciji znanosti za što je bila i nagrađena skupnom Državnom nagradom za popularizaciju znanosti 2017. godine. Ima višegodišnje iskustvo u kliničkom radu (psihodijagnostici, savjetovanju i psihoterapiji). Završila je edukaciju iz kognitivno bihevioralnih terapija i seksualne terapije. Angažirana je u Savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta.

Uz dva poslijediplomska studija (doktorski i specijalistički studij iz kliničke psihologije), pohađala je 20-ak znanstvenih i stručnih edukacija u zemlji i inozemstvu, najviše vezanih uz područje kliničke psihodijagnostike, terapijskih intervencija i savjetovanja, metodologije kliničkih istraživanja, te obrade podataka i znanstvenog pisanja (meta-analiza, strukturalno modeliranje). Unazad dvije godine sudjeluje kao edukatorica i supervizorica novih generacija polaznika seksualne terapije Hrvatskog društva za seksualnu terapiju.

Glavno područje zanimanja je područje kliničke psihologije s naglaskom na čimbenike ranjivosti za razvoj i održavanje psihičkih poremećaja. Najviše se bavi istraživanjem konstrukta anksiozna osjetljivosti. Drugo područje interesa odnosi se na provjeru modela manjinskog stresa na seksualnim manjinama u Hrvatskoj od čega posebno istražuje transseksualne osobe te njihovu prilagodbu na poremećaj kao i proces tranzicije spola.

Odabrane publikacije

Jurin, T., & Biglbauer, S. (2018). Anxiety sensitivity as a predictor of panic disorder symptoms: a prospective 3-year study. Anxiety, Stress, & Coping, 31(4), 365–374.

 

Traeen, B., Štulhofer, A., Jurin, T., & Hald, G. M. (2018). Seventy-Five Years Old and Still Going Strong: Stability and Change in Sexual Interest and Sexual Enjoyment in Elderly Men and Women Across Europe. International Journal of Sexual Health, 30(4), 323–336.

 

Werner, M., Štulhofer, A., Waldorp, L., & Jurin, T. (2018). A Network Approach to Hypersexuality: Insights and Clinical Implications. The Journal of Sexual Medicine, 15(3), 373–386.

 

Štulhofer, A., Jurin, T., Graham, C., Janssen, E., & Træen, B. (2020). Emotional intimacy and sexual well-being in aging European couples: a cross-cultural mediation analysis. European Journal of Ageing, 17(1), 43-54.

 

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=304845

Doc.dr.sc. Tanja Jurin
Soba: C-303, Tel. 4092-378
E-mail: tjurin@ffzg.hr
konzultacije prema dogovoru putem e-maila

U svojoj stručnoj djelatnosti bavi se primijenjenom kliničkom psihologijom (psihodijagnostikom, savjetovanjem i psihoterapijom). Od 2005. je vanjski stručni suradnik interdisciplinarnog tima za rehabilitaciju, savjetovanje i terapiju pacijenata s neurološkim oštećenjima "Reaktiva".

Od 2007. stručna je suradnica u Savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta gdje obavlja poslove trijaže klijenata, savjetovanja i psihoterapijskog rada. Aktivno je sudjelovala u edukaciji polaznika iz kognitivno bihevioralne terapije (HUBIKOT), a od 2013. godine sudjeluje u edukaciji novih polaznika u izobrazbi iz seksualne terapije (HDST) gdje je dio Edukacijskog i Nadzornog odbora.

Aktivno je sudjelovala u projektima u organizaciji Centra za kliničku psihologiju i HUBIKOT-a "Pomoć djeci i mladima u svladavanju psihičkih smetnji", "Roditeljska pomoć u usvajanju čitanja kod slabijih čitača" pod pokroviteljstvom MZOŠ-a.