Dr.sc. Tanja Jurin, univ. spec. klin.

znanstvena novakinja-poslijedoktorandica

 

Rođena 1980. u Zagrebu gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2005. godine diplomirala je psihologiju, 2013. godine završila specijalistički poslijediplomski studij iz kliničke psihologije. Doktorat znanosti stekla je 2014. godine. Kao psiholog na poslovima kliničkog psihologa u Centru za kliničku psihologiju zaposlena je 2005. godine, a od 2008. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom svog rada u Odsjeku za psihologiju aktivno sudjeluje u provođenju aktualnih znanstvenih projekata, te je ostvarila međunarodnu suradnju s Unit for Social and Community Psychiatry, Queen Mary University of London. Do sada je objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova te imala preko osamnaest priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Osim navedenog pohađala je stručne i znanstvene edukacije u hrvatskoj i inozemstvu. Od 2006. godine polaznica je poslijediplomskog doktorskog studija. Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore, STAR Society (Stress and Anxiety Research Society).

Glavno područje zanimanja je područje kliničke psihologije s naglaskom na čimbenike ranjivosti za razvoj i održavanje psihičkih poremećaja. Najviše se bavi istraživanjem konstrukta anksiozna osjetljivosti. Drugo područje interesa odnosi se na provjeru modela manjinskog stresa na seksualnim manjinama u Hrvatskoj od čega posebno istražuje transseksualne osobe te njihovu prilagodbu na poremećaj kao i proces tranzicije spola.

Odabrane publikacije

Jokić-Begić, N., Babić Čikaš, A., Jurin, T., Lučev, E., Markanović, D., Ručević, S. (2008). Transseksualnost: život u krivom tijelu?. Liječnički vjesnik, 9-10,(130), 237-237.

Jurin, T., Bratko, D.,  Lauri Korajlija, A. (2007). Povezanost perfekcionizma, akademskog postignuća i depresivnosti studenata. Socijalna psihijatrija, 35, 161-168.

Jurin, T., Jokić-Begić, N., Lauri Korajlija, A. (2012). Factor structure and psychometric properties of the Anxiety Sensitivity Index in a sample of Croatian adults, Assessment, 19 (1), 31-41.

Jokić-Begić, N., Jurin, T; Lauri Korajlija, A. (2012).  Factor structure and psychometric properties of the transformed Childhood Anxiety Sensitivity Index in a sample of Croatian children and adolescents. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 34 (1), 126-135.

Jurin, T. (2011). Sources of daily stress and its physical and psychological manifestation in primary school children U: P.Buchwald, K.A. Moore, & T. Ringeisen (ur.), Stress and Anxiety: Application to Education and Health (str.27-36), Berlin : Logos Verlag Berlin GmbH.

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=304845

Univ. spec. klin. Tanja Jurin, viša asist.
Soba: C-303, Tel. 4092-378
E-mail: tjurin@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

U svojoj stručnoj djelatnosti bavi se primijenjenom kliničkom psihologijom (psihodijagnostikom, savjetovanjem i psihoterapijom). Od 2005. je vanjski stručni suradnik interdisciplinarnog tima za rehabilitaciju, savjetovanje i terapiju pacijenata s neurološkim oštećenjima "Reaktiva".

Od 2007. stručna je suradnica u Savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta gdje obavlja poslove trijaže klijenata, savjetovanja i psihoterapijskog rada. Aktivno je sudjelovala u edukaciji polaznika iz kognitivno bihevioralne terapije (HUBIKOT), a od 2013. godine sudjeluje u edukaciji novih polaznika u izobrazbi iz seksualne terapije (HDST) gdje je dio Edukacijskog i Nadzornog odbora.

Aktivno je sudjelovala u projektima u organizaciji Centra za kliničku psihologiju i HUBIKOT-a "Pomoć djeci i mladima u svladavanju psihičkih smetnji", "Roditeljska pomoć u usvajanju čitanja kod slabijih čitača" pod pokroviteljstvom MZOŠ-a.