HR | EN

/uploads/e0/db/e0db63937e65c8faa695a71e6ea57611/PhD_slika.jpg

Dr. sc. Tena Vukasović Hlupić, docentica

 

Tena Vukasović Hlupić rođena je 1984. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij psihologije upisala je 2003. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirala 2008. godine završnim radom pod naslovom Obiteljska studija: Razina mjerenja ličnosti i procjena gornje granice heritabilnosti. U akademskoj godini 2008./2009. upisala je poslijediplomski doktorski studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a 2013. godine doktorirala je završnim radom pod naslovom Meta-analiza istraživanja genetskoga i okolinskoga doprinosa individualnim razlikama u ličnosti. U zvanje više asistentice izabrana je 2014. godine, u zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologija 2015. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docentice 2017. godine.

 

Po završetku diplomskog studija zaposlila se kao znanstvena novakinja na projektu i asistentica u nastavi na Katedri za opću psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kao znanstvena novakinja bila je uključena u rad na projektu Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti. Njezin dosadašnji znanstveno-istraživački rad rezultirao je s ukupno 15 znanstvenih radova, koji su na dan 17. studenog 2020. godine citirani 172 puta (Web of Science Citation Report), 216 puta (Scopus), 252 puta (ResearchGate), 413 puta (GoogleScholar). Uz rad na vlastitim znanstvenim publikacijama, redovito u ulozi recenzentice sudjeluje u radu različitih međunarodnih (PLOS ONE, Journal of Personality, Personality and Individual Differences, Psychology of Aging) i domaćih (Psihologijske teme, Društvena istraživanja) znanstvenih časopisa. 

 

U okviru nastavne djelatnosti samostalno izvodi nastavu na obaveznom kolegiju preddiplomskog studija psihologije Emocije i motivacija (predavanja i seminari), sudjeluje u održavanju nastave iz obaveznog kolegija Psihologija ličnosti (predavanja i seminari) te samostalno izvodi kolegij Meta-analiza na poslijediplomskom doktorskom studiju psihologije. Službenim studentskim evaluacijama provedenima od strane Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu njezin nastavni rad redovito je procijenjen najvišim ocjenama. Pod njezinim mentorstvom izrađena su i obranjena 24 diplomska rada na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 

U okviru stručne djelatnosti godinama je sudjelovala u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu provodeći individualna savjetovanja te je aktivno sudjelovala u organizaciji i programu PsihoFesta, a kao jedna od urednica i autorica sudjelovala je u izradi e-knjige stručnih radova PsihoFESTologija: ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije (2015), nastaloj povodom 3. PsihoFesta.

Glavna područje znanstvenog interesa Tene Vukasović Hlupić su psihologija ličnosti i genetika ponašanja. U svom dosadašnjem radu koristila je specifičnu metodologiju istraživanja vezanu uz  područje genetike ponašanja (porodična istraživanja i istraživanja blizanaca odraslih zajedno) kao i statističke postupke razvijene za potrebe analize podataka genetskih srodnika, pri čemu je istraživani fenotip bila ličnost. Također, bavila se postupkom meta-analize u području psihologije ličnosti i genetike ponašanja.

 

Uz rad na vlastitim znanstvenim publikacijama, redovito u ulozi recenzentice sudjeluje u radu različitih međunarodnih (PLOS ONE, Journal of Personality, Personality and Individual Differences, Psychology of Aging) i domaćih (Psihologijske teme, Društvena istraživanja) znanstvenih časopisa.

Odabrane publikacije

 • Vukasović, T. i Bratko, D. (2015). Heritability of Personality: A Meta-Analysis of Behavior Genetic Studies. Psychological Bulletin, 141(4), 769-785. doi: 10.1037/bul0000017

 

 • Kandler, C., Bratko, D., Butković, A., Vukasović Hlupić, T., Tybur, J. M., Wesseldijk, L. W., ... & Lewis, G. J. (2020). How genetic and environmental variance in personality traits shift across the life span: Evidence from a cross-national twin study. Jounal of Personality and Social Psychology. doi: 10.1037/pspp0000366. Epub ahead of print. PMID: 32969676.

 

 • Butkovic, A., Tomas, J., Spanic, A. M., Vukasovic Hlupic, T. i Bratko, D. (2019). Emerging Adults Versus Middle-Aged Adults: Do they Differ in Psychological Needs, Self-Esteem and Life Satisfaction. Journal of Happiness Studies, 1-20. doi: 10.1007/s10902-019-00106-w 

 

 • Bratko D., Butković, A., Vukasović, T., Chamorro-Premuzic, T. i von Stumm, S. (2012). Cognitive ability, self-assessed intelligence and personality: Common genetic but independent environmental aetiologies. Intelligence, 40(2), 91-99. doi:10.1016/j.intell.2012.02.001 

 

 • Vukasović, T., Bratko D. i Butković, A. (2012). Genetski doprinos individualnim razlikama u subjektivnoj dobrobiti: meta-analiza. Društvena istraživanja, 21(1), 1-17. doi:10.5559/di.21.1.01

 

Cjelovita bibliografija

CROSBI

GoogleScholar

ResearchGate

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

 • Meta-analiza

Dr. sc. Tena Vukasović Hlupić, doc.
Soba: C-311, Tel. 4092-194
E-mail: tvukasov@ffzg.hr

U okviru stručne djelatnosti Tena Vukasović Hlupić od 2009. godinama je aktivno sudjelovala u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu, provodeći individualna savjetovanja i psiho-edukativne grupe te je u tom periodu bila uključena u supervizije. S ciljem kvalitetnijeg savjetodavnog rada sudjelovala je u edukacijama, radionicama i stručnim predavanjima:

 • Psihoterapija u liječenju poremećaja hranjenja: psihodinamski pristup i kognitivno-bihevioralna terapija, Centar za poremećaje hranjenja BEA, Zagreb, 2013., stručna tribina
 • Upotreba tehnike asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji, mr. sc. Tanja Radionov, Savjetovalište «Svjetlost» i  dr. sc. Irena Bezić, Savjetovalište «Idemo dalje», Zagreb, 2012., radionica
 • Psihološko savjetovanje i stručna podrška u procesu tugovanja, prof. dr. sc. Lidija Arambašić, Zagreb, 2010., edukacija
 • Peer Support and Helping Students with Academic Problems, Studentsko savjetovalište Sveučilišta u Zadru i Tempus JEP 41060-2006 Developing University Counseling and Advisory Services, Zadar, 2009., radionica
 • Dramski pristup u radu s grupom, Centar za djecu, mlade, obitelj Modus, Zagreb, 2007., edukacija.

U organizaciji Centra za primijenjenu psihologiju 2013. godine kao koautorica i suvoditeljica održala je radionicu "Procjenjivanje ličnosti", koja je bila usmjerena na istraživački i praktični značaj korištenja upitnika ili skala samoprocjene, odnosno procjene, u radu psihologa u različitim okruženjima (kliničkom, školskom ili organizacijskom).

Aktivno je sudjelovala u popularizaciji psihologije kao znanosti sudjelovanjem na manifestacijama poput PsihoFesta – festivala popularne psihologije (2011., 2013., 2015.) i Festivala znanosti (2013.), a kao jedna od urednica i autorica sudjelovala je u izradi e-knjige stručnih radova PsihoFESTologija: ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije (2015), nastaloj povodom 3. PsihoFesta.

Članica je Hrvatske psihološke komore.