HR | EN

/uploads/e0/db/e0db63937e65c8faa695a71e6ea57611/PhD_slika.jpg

Dr. sc. Tena Vukasović Hlupić, docentica

 

Tena Vukasović Hlupić rođena je 1984. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij psihologije upisala je 2003. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirala 2008. godine završnim radom pod naslovom Obiteljska studija: Razina mjerenja ličnosti i procjena gornje granice heritabilnosti. U akademskoj godini 2008./2009. upisala je poslijediplomski doktorski studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a 2013. godine doktorirala je završnim radom pod naslovom Meta-analiza istraživanja genetskoga i okolinskoga doprinosa individualnim razlikama u ličnosti. U zvanje višeg asistenta izabrana je 2014. godine, u zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologija 2015. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2017. godine.

 

Po završetku diplomskog studija zaposlila se kao znanstvena novakinja na projektu i asistentica u nastavi na Katedri za opću psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kao znanstvena novakinja bila je uključena u rad na projektu Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti. Njezin dosadašnji znanstveno-istraživački rad rezultirao je s ukupno 12 znanstvenih radova, koji su na dan 1. veljače 2019. godine citirani 88 puta (Web of Science Citation Report), 108 puta (Scopus), 131 puta (ResearchGate), 218 puta (GoogleScholar).

 

U okviru nastavne djelatnosti samostalno izvodi nastavu na obaveznom kolegiju preddiplomskog studija psihologije Emocije i motivacija (predavanja i seminari), sudjeluje u održavanju nastave iz obaveznog kolegija Psihologija ličnosti (seminari) te u samostalno izvodi kolegij Meta-analiza na poslijediplomskom doktorskom studiju psihologije. Službenim studentskim evaluacijama provedenima od strane Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu njezin nastavni rad redovito je procijenjen najvišim ocjenama. Pod njezinim mentorstvom izrađeno je i obranjeno 19 diplomskih radova na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 

 

U okviru stručne djelatnosti sudjeluje u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu provodeći individualna savjetovanja te je aktivno sudjelovala u organizaciji i programu PsihoFesta, a kao jedna od urednica i autorica sudjelovala je u izradi e-knjige stručnih radova PsihoFESTologija: ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije (2015), nastaloj povodom 3. PsihoFesta.

Glavna područje znanstvenog interesa Tene Vukasović Hlupić su psihologija ličnosti i genetika ponašanja. U svom dosadašnjem radu koristila je specifičnu metodologiju istraživanja vezanu uz  područje genetike ponašanja (porodična istraživanja i istraživanja blizanaca odraslih zajedno) kao i statističke postupke razvijene za potrebe analize podataka genetskih srodnika, pri čemu je istraživani fenotip bila ličnost. Također, bavila se postupkom meta-analize u području psihologije ličnosti i genetike ponašanja.

Odabrane publikacije

 • Vukasović, T. i Bratko, D. (2015). Heritability of Personality: A Meta-Analysis of Behavior Genetic Studies. Psychological Bulletin, 141(4), 769-785. doi: 10.1037/bul0000017
 • Butković, A., Vukasović, T. i Bratko D. (2014). Sleep duration and personality in Croatian twins. Journal of Sleep Research, 23(2), 153-158. doi: 10.1111/jsr.12101
 • Bratko D., Butković, A., Vukasović, T., Keresteš, G. i Brković, I. (2014). Personality resemblance between parents and offspring: study of five factors across four samples and questionnaires. Journal of Child and Family Studies, 23(1), 95-104. doi:10.1007/s10826-012-9695-9 
 • Bratko D., Butković, A., Vukasović, T., Chamorro-Premuzic, T. i von Stumm, S. (2012). Cognitive ability, self-assessed intelligence and personality: Common genetic but independent environmental aetiologies. Intelligence, 40(2), 91-99. doi:10.1016/j.intell.2012.02.001 
 • Vukasović, T., Bratko D. i Butković, A. (2012). Genetski doprinos individualnim razlikama u subjektivnoj dobrobiti: meta-analiza. Društvena istraživanja, 21(1), 1-17. doi:10.5559/di.21.1.01

 

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=309222

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

 • Meta-analiza

Doc. dr. sc. Tena Vukasović Hlupić
Soba: C-311, Tel. 4092-194
E-mail: tvukasov@ffzg.hr
termini konzultacija:
četvrtak:
13,30-14,30
ili prema dogovoru putem e-maila

U okviru stručne djelatnosti Tena Vukasović Hlupić od 2009. godine aktivno sudjeluje u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu, provodeći individualna savjetovanja i psiho-edukativne grupe te je uključena u supervizije. S ciljem kvalitetnijeg savjetodavnog rada sudjeluje u edukacijama, radionicama i stručnim predavanjima:

 • Psihoterapija u liječenju poremećaja hranjenja: psihodinamski pristup i kognitivno-bihevioralna terapija, Centar za poremećaje hranjenja BEA, Zagreb, 2013., stručna tribina
 • Upotreba tehnike asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji, mr. sc. Tanja Radionov, Savjetovalište «Svjetlost» i  dr. sc. Irena Bezić, Savjetovalište «Idemo dalje», Zagreb, 2012., radionica
 • Psihološko savjetovanje i stručna podrška u procesu tugovanja, prof. dr. sc. Lidija Arambašić, Zagreb, 2010., edukacija
 • Peer Support and Helping Students with Academic Problems, Studentsko savjetovalište Sveučilišta u Zadru i Tempus JEP 41060-2006 Developing University Counseling and Advisory Services, Zadar, 2009., radionica
 • Dramski pristup u radu s grupom, Centar za djecu, mlade, obitelj Modus, Zagreb, 2007., edukacija.

U organizaciji Centra za primijenjenu psihologiju 2013. godine kao koautorica i suvoditeljica održala je radionicu "Procjenjivanje ličnosti", koja je bila usmjerena na istraživački i praktični značaj korištenja upitnika ili skala samoprocjene, odnosno procjene, u radu psihologa u različitim okruženjima (kliničkom, školskom ili organizacijskom).

Aktivno je sudjelovala u popularizaciji psihologije kao znanosti sudjelovanjem na manifestacijama poput PsihoFesta – festivala popularne psihologije (2011., 2013., 2015.) i Festivala znanosti (2013.), a kao jedna od urednica i autorica sudjelovala je u izradi e-knjige stručnih radova PsihoFESTologija: ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije (2015), nastaloj povodom 3. PsihoFesta.

Članica je Hrvatske psihološke komore.