/uploads/1d/88/1d88561a94d8dffbf2fd760e2cb6c614/Una-Mikac.jpg

Una Mikac

asistentica

 

Rođena je Zagrebu te u njemu završava klasičnu gimnaziju. Nakon nje upisala je studij psihologije koji završava 2008. godine. Vježbenički staž odradila je u Centru za psihodijagnostičke instrumente Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Zagreb. Od 2009. do 2011. zaposlena je kao asistentica u nastavi na Međunarodnom sveučilištu u Dubrovniku. Nakon toga surađuje kao vanjski suradnik s Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta Zagreb, gdje se zapošljava 2012. godina kao znanstvena novakinja na projektu Mjerenje latentnih psiholoških svojstava: Dispozicije i procesi ličnosti i asistentica u nastavi na Katedri za psihometriju. Iste godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Zagreb. Od 2011. asistentica je uredničkog odbora časopisa Review of Psychology. Tijekom studija te radnog vijeka sudjelovala je na više znanstvenih skupova te nekoliko edukacija i dvije ljetne škole, najčešće u području društvene metodologije te evolucijske psihologije. Dobitnica je nagrade Bujasova zlatna psihologijska značka za osobito vrijedan diplomski rad Hrvatskog psihološkog društva.

Istraživački interesi uglavnom se kreću u području psihometrije i biološke psihologije. Tijekom studija sudjelovala je u istraživanjima koja su se uglavnom bavila povezanosti spolnih hormona s ponašanjem i temom odabira i privlačenja partnera iz evolucijske perspektive, dok su kasnija istraživanja više usmjerena na validaciju psihodijagnostičkih mjera. Trenutni projekti objedinjuju ove teme korištenjem psihometrijske teorije pri istraživanju povezanosti spolnih hormona s ponašanjem.

Odabrane publikacije

Mikac, U., Buško, V., Ivanović, M. i Babić Čikeš, A. (2013). Development and empirical evaluation of a new empathy questionnaire for early adolescents. U  G. Kuterovac Jagodić, I. Erceg Jugović i A. Huić (ur.), 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Sažeci priopćenja (p. 65). Filozofski fakultet Zagreb, Hrvatska.

Hromatko, I. & Mikac, U. (2011). Različite dimenzije raspoloženja u funkciji menstrualnog ciklusa. U  D. Čorkalo Biruški i T. Vukasović (ur.), 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka.  Filozofski fakultet Zagreb, Hrvatska.

Rebernjak, B., Mikac, U., Kamenov, Ž., Tadinac, M., Hromatko I., & Jelić, M. (2009) Privlače li se stvarno razlike: Jesu li vezom zadovoljniji partneri koji su međusobno slični ili oni koji su međusobno različiti. U J. Kolenović-Đapo, E. Hasanbegović-Anić, N. Đapo i R. Đokić (ur.), Knjiga sažetaka 1. kongres psihologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem (p. 35). Sarajevo: Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine, Društvo psihologa Republike Srpske1.

Mikac, U. (2008). Izbor odjeće kao reproduktivna strategija u različitim fazama menstrualnog ciklusa. Neobjavljeni diplomski rad. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Štulhofer, A., Urch, D., Marjanović, A., Bauer, M., Ćupić, Z., Kunej, A., Mikac. U.,...Vujčić, M. (2006). Spolne/rodne razlike u on-line seksualnim aktivnostima i njihovim posljedicama. Društvena istraživanja, 15(6), 1029-1044.

Ljubotina, D., Kamenov, Ž., Mikac, U. i Urch. D. (ur.) (2009). 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa – program i sažeci priopćenja. Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska.

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Una Mikac, asist.
Soba: C-307, Tel. 4092-190,
E-mail: umikac@ffzg.hr
Porodiljni dopust, konzultacije putem e-maila

Asistentica je uredničkog odbora časopisa Review of Psychology. Sudjelovala je u radu programsko-organizacijskog odbora  dviju međunarodnih znanstvenih konferencija te za vrijeme studija sudjelovala u radu Kadrovskih poslova Pliva d.o.o kao vanjski suradnik.