/uploads/ff/4c/ff4c41faa6f7e5be191bdf9b993656b8/Una-Mikac.jpg

Dr. sc. Una Mikac

poslijedoktorandica

 

Rođena je Zagrebu te u njemu završava klasičnu gimnaziju. Studij psihologije završila je 2008. godine (dodiplomski), odnosno 2019. poslijediplomski doktorski. Od 2008. do 2009. kao vježbenica u Centru za psihodijagnostičke instrumente Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Zagreb sudjelovala je u projektima validacije psihodijagnostičkih instrumenata. Od 2009. do 2011. bila je zaposlena kao asistentica u nastavi statistike i metodologije društvenih istraživanja na Međunarodnom sveučilištu u Dubrovniku. Nakon toga surađuje kao vanjski suradnik s Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta Zagreb, gdje se zapošljava 2012. godina kao znanstvena novakinja na projektu Mjerenje latentnih psiholoških svojstava: Dispozicije i procesi ličnosti i asistentica u nastavi na Katedri za psihometriju. Od 2011. do 2018. bila je asistentica uredničkog odbora časopisa Review of Psychology. Tijekom studija te radnog vijeka sudjelovala je na više znanstvenih skupova te nekoliko edukacija i ljetnih škola, najčešće u području društvene metodologije te evolucijske psihologije. Dobitnica je nagrade Bujasova zlatna psihologijska značka za osobito vrijedan diplomski rad Hrvatskog psihološkog društva i grupne Državne nagrade za znanost za popularizaciju i promidžbu znanosti.

Istraživački interesi uglavnom se kreću u području psihometrije i biološke psihologije. Tijekom studija sudjelovala je u istraživanjima koja su se uglavnom bavila povezanosti spolnih hormona s ponašanjem i temom odabira i privlačenja partnera iz evolucijske perspektive, dok su kasnija istraživanja više usmjerena na validaciju psihodijagnostičkih mjera. Trenutni projekti objedinjuju ove teme korištenjem psihometrijske teorije pri istraživanju povezanosti spolnih hormona s ponašanjem.

Odabrane publikacije

Mikac, U., Buško, V., Ivanović, M. i Babić Čikeš, A. (2013). Development and empirical evaluation of a new empathy questionnaire for early adolescents. U  G. Kuterovac Jagodić, I. Erceg Jugović i A. Huić (ur.), 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Sažeci priopćenja (p. 65). Filozofski fakultet Zagreb, Hrvatska.

Hromatko, I. & Mikac, U. (2011). Različite dimenzije raspoloženja u funkciji menstrualnog ciklusa. U  D. Čorkalo Biruški i T. Vukasović (ur.), 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka.  Filozofski fakultet Zagreb, Hrvatska.

Rebernjak, B., Mikac, U., Kamenov, Ž., Tadinac, M., Hromatko I., & Jelić, M. (2009) Privlače li se stvarno razlike: Jesu li vezom zadovoljniji partneri koji su međusobno slični ili oni koji su međusobno različiti. U J. Kolenović-Đapo, E. Hasanbegović-Anić, N. Đapo i R. Đokić (ur.), Knjiga sažetaka 1. kongres psihologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem (p. 35). Sarajevo: Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine, Društvo psihologa Republike Srpske1.

Mikac, U. (2008). Izbor odjeće kao reproduktivna strategija u različitim fazama menstrualnog ciklusa. Neobjavljeni diplomski rad. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Štulhofer, A., Urch, D., Marjanović, A., Bauer, M., Ćupić, Z., Kunej, A., Mikac. U.,...Vujčić, M. (2006). Spolne/rodne razlike u on-line seksualnim aktivnostima i njihovim posljedicama. Društvena istraživanja, 15(6), 1029-1044.

Ljubotina, D., Kamenov, Ž., Mikac, U. i Urch. D. (ur.) (2009). 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa – program i sažeci priopćenja. Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska.

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Dr. sc. Una Mikac, poslijedoktorandica
Soba: C-307, Tel. 4092-190,
E-mail: umikac@ffzg.hr
termini konzultacija:
četvrtak 10,30-11,30
ili prema dogovoru putem e-maila

Za vrijeme studija sudjelovala je u radu Kadrovskih poslova Pliva d.o.o kao vanjski suradnik. Bila je asistentica je uredničkog odbora časopisa Review of Psychology. Sudjelovala je u radu programsko-organizacijskog odbora dviju međunarodnih znanstvenih konferencija i dva Psihofesta (manifestacije popularizacije psihologije).