Dr. sc. Vanja Putarek

asistentica

 

Rođena u Varaždinu 1988. godine, a osnovnu školu i opću gimnaziju završila u Ivancu. Preddiplomski studij psihologije upisala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2010. godine upisala i diplomski studij psihologije. Diplomirala je 2012. godine s temom diplomskog rada iz područja razvojne psihologije. Godine 2014. upisala je doktorski studij psihologije koji trenutno polazi.
Tijekom studija sudjelovala je u izvođenju nekoliko kolegija kao demonstratorica, bila je sudionica ljetne psihologijske škole na temu lažnih sjećanja, dobitnica stipendije Sveučilišta u Zagrebu iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata, Dekanove nagrade za izvrsnost u studiju, te Bujasove zlatne značke za osobito vrijedan diplomski rad.
Od 2013. godine radi kao asistentica na Katedri za školsku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radila je i kao vanjski suradnik na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Trenutno glavno područje Vanjinog istraživačkog interesa su dvoprocesne teorije u području rezoniranja, s naglaskom na ispitivanje različitih načina procesiranja informacija u školskom okruženju. Sudjelujući u projektu "Povezanost subjektivne vrijednosti učenja matematike i prirodnih znanosti s obrazovnim ishodima" proučava i motivacijske odrednice obrazovnih ishoda.
Ranije se bavila pitanjima spolnih razlika u popularnosti, te područjem usamljenosti i relativnog pubertalnog statusa u ranoj adolescenciji, kao i odnosom socijalne podrške i psihičkog zdravlja.
Do sada je sudjelovala na nekoliko međunarodnih i domaćih skupova usmenim priopćenjima i poster prikazima.

Putarek, V. i Keresteš, G. (2012). Tko je popularan u ranoj adolescenciji? Povezanost percipirane popularnosti sa spolom i usamljenosti. Društvena istraživanja, 21 (4), 949 – 968.

Putarek, V. i Keresteš, G. (in press). Self-perceived popularity in early adolescence: Accuracy, associations with loneliness, and gender differences. Journal of Social and Personal Relationships.

Mikolić, A. i Putarek, V. (2013). Osamljenost žena rane i srednje odrasle dobi: zaštitno značenje emocionalne podrške partnera, prijatelja i obitelji. Socijalna psihijatrija, 41 (4), 235-245.

Vanja Putarek, asist.
Soba: C-304, Tel. 4092-380
E-mail: vputarek@ffzg.hr
termin konzultacija:
srijeda 11,00-12,00
ili prema dogovoru putem e-maila

Sudjelovala je u radionici "Practical Applications of the Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA)" (voditelji: T. M. Achenbach i L. A. Rescorla), te u radionici iz gestalt psihoterapije. Trenutno polazi program stručnog usavršavanja pod nazivom "Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi" i edukaciju iz bihevioralno-kognitivnih psihoterapija.
Bila je članica Programsko-organizacijskog odbora 2. i 3. PsihoFesta – festivala popularne psihologije, u okviru kojeg je provodila i radionicu o asertivnosti. Također je bila angažirana u programskom odboru 22. godišnje konferencije hrvatskih psihologa ("Kako obrazovanju dodati boju? – uloga i izazovi za psihologe –").