/uploads/50/c8/50c8ec88c5f1ae1e5193065871c65b42/Vesna-VS.JPG

Dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

redovna profesorica

 

Rođena je 1959. godine u zagrebu gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1982. godine, magistrirala 1986., a doktorirala 1996. godine s temom vezanom uz rješavanje problemskih matematičkih zadataka u početku školovanja. Nakon diplomiranja zaposlila se kao asistentica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Od 1987 godine radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prvo kao asistentica, zatim od 1998 kao docentica, od 2002 kao izvanredna a od 2007 kao redovita profesorica. U trajno zvanje izabrana je 2012 godine. Usavršavala se na Max-Planck Institutu u Munchenu.

Predaje više kolegija vezanih uz obrazovanje na preddiplomskom i diplomskom studiju psihologije te na diplomskom studiju matematike na Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Voditeljica je modula Psihologija obrazovanja na doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu te surađuje u nastavi još tri doktorska studija. Tijekom svog nastavnog rada mentorirala je pedesetak diplomskih radova, pet magisterija i pet doktorata. Bila je voditeljica i suradnica u više domaćih i međunarodnih projekata te članica programskih odbora konferencija. Koautorica je četiri knjige od kojih je jedna sveučilišni udžbenik a jedna sveučilišni priručnik. Objavila je više od pedeset znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na četrdesetak domaćih i međunarodnih konferencija.  Članica je Hrvatskog psihološkog društva i European Association for Research on Learning and Instruction.

Povezujući nastavne i znanstvene interese najviše se bavi  učenjem i poučavanjem matematike: dječjom uspješnošću u problemskim zadacima, ranim matematičkim razvojem, kulturalnim razlikama u matematici te rezultatima u rješavanju linearnih i nelinearnih matematičkih zadataka kod srednjoškolaca i studenata. Također se bavi i istraživanjima  nadarene djece i mladih.

Odabrane publikacije

Miura, I.T., Okamoto,Y., Vlahović-Štetić, V., Kim, C., Han, J.H. (1999.). Language supports for children's understanding of numerical fractions: Cross-national comparisons. Journal of Experimental Child Psychology, 74, 356-365.

Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D., (2003.) Psihologija obrazovanja, IEP, d.o.o. - Vern, Zagreb

Vizek Vidović, V., Vlahović Štetić, V. (2003): Current models and new developments in Croatian teacher education. U: Moon, B.; Vlasceanu, L.; Barrows, L. C. (ur.): Institutional approaches to teacher education within higher education in Europe: Current models and new developments. Bucharest: UNESCO-CEPES, 51-65.

Arambašić, L., Vlahović-Štetić, V. i Severinac,A. (2005.). Je li matematika bauk? Stavovi, uvjerenja i strah od matematike kod gimnazijalaca, Društvena istraživanja, 80, 1081. – 1102.

Rovan, D., Vlahović-Štetić, V. (2008). Self-concept of high school students with various level of mathematical giftedness. Studia Psychologica. 50, 2; 169-178.  

Vlahović-Štetić, V.(2008). Teorijski pristupi darovitosti. U: Vlahović-Štetić,V.(Ur.): Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu,13-22.

Pavlin-Bernardić, N., Vlahović-Štetić, V.; Arambašić, L. (2008). Children's solving of mathematical word problems: The contribution of working memory. Review of Psychology. 15, 1-2; 35-43.

Vlahović-Štetić, V., Pavlin-Bernardić, N.; Rajter, M. (2010). Illusion of linearity in geometry: Effect in multiple-choice problems. Mathematical Thinking and Learning. 12,1; 54-67.

Paić-Antunović, J., Vlahović-Štetić, V. (2011). The effect of feedback on the intensity of the illusion of linearity in high-school student's solving of geometry problems. Review of psychology. 18, 1; 21-30

Rovan, D., Pavlin-Bernardić, N., Vlahović-Štetić, V. (2013). Struktura motivacijskih uvjerenja u matematici i njihova povezanost s obrazovnim ishodima. Društvena istraživanja, 22, 3, 475-495.

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=8214

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

  • Kognitivni modeli učenja: primjer matematike i prirodnih znanosti

Dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, red. prof.
Soba: C-316
E-mail: vvlahovi@ffzg.hr
termini konzultacija:
ponedjeljak 18,00-19,00
uz prethodnu najavu na mail

Aktivna je i u stručnom radu kao predsjednica, a nakon toga članica Razreda za školsku psihologiju Hrvatske psihološke komore te je ispred Hrvatskog psihološkog društva članica Board of Educational Affairs EFPA-e.

Članica je Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu i predsjednica Povjerenstva za priznavanje inozemnih formalnih kvalifikacija Hrvatske psihološke komore.

Recenzentica je brojnih članaka u domaćim i stranim znanstvenim časopisima, a recenzirala je i više sveučilišnih udžbenika, sveučilišnih programa te prijedloga znanstvenih projekata na natječajima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH.