HR | EN

Vojna psihologija

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: dr.sc. Denis Bratko, red. prof.
Izvođač kolegija: Tomislav Bunjevac, struč. suradnik
Broj ECTS bodova: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 2. ili 4.)
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: pismeni

 

Okvirni sadržaj kolegija

Unutar svake od  nastavnih jedinica predavanja ( na fakultetu i u ustanovama MORH-a) različitim metodama i oblicima rada sustavno se razrađuju i produbljuju sadržaji  koji obuhvaćaju temeljna područja suvremene vojne psihologije.
Predmet, razvitak, područja i metode vojne psihologije. Selekcija i klasifikacija u vojsci; Psihologijske osnove učenja i poučavanja/ treninga vještina u vojsci; Tehnika i okolina kao čimbenik vojnog učinka: sustav "čovjek - stroj" u vojsci; vojnopsihologijski problemi pozornosti i zamjećivanja; umjetna inteligencija u vojnim sustavima; fizikalni okolinski čimbenici; Umor, odmor, cirkadijurni ritmovi i vojna učinkovitost; Socijalnopsihologijske posebnosti vojnih skupina i postrojbi: psihologijske osobitosti vojne organizacije; komunikacija u vojnosocijalnoj strukturi; čimbenici kohezije vojne postrojbe; motivacijsko djelovanje u vojsci; Psihologija zapovjedničkog ponašanja; Organizacija psihološke pripreme boraca; Psihologijske osnove specijalnog rata; Klinička i savjetodavna psihologija u vojsci: psihološka priprema za moguće ranjavanje i zarobljavanje; psihosocijalna reintegracija  oslobođenih ratnih vojnih zarobljenika; Posebna poglavlja iz vojne psihologije: žene u vojsci; borbeni i izvanborbeni stres u vojsci; rad psihologa s postrojbama posebne namjene; tehnike pregovaranja o vojnim taocima i zarobljenicima; značaj medija itd.; Vojni psiholog u postrojbama Hrvatske vojske: Radne zadaće postrojbenog vojnog psihologa u mirnodopskim i ratnim uvjetima; uloga psihologa u zajedničkim operacijama s NATO postrojbama; ustrojstvo vojne psihologije u Hrvatskoj vojsci; vojnopsihologijska izobrazba, mjerenje bojne spremnosti, novačenje itd.

 

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Upoznavanje studenata psihologije s temeljnim spoznajama iz suvremene vojne psihologije uz sažet prikaz stanja u tom području u obrambenom sustavu Republike Hrvatske. Ta će znanja omogućiti brže i kvalitetnije osposobljavanje za rad u vojnim postrojbama i centrima za novačenje.

 

Obvezna literatura

Gal, R. & Mangelsdorff, A. D. (Eds.) (1991). Handbook of military psychology. New York: John Wiley & Sons.

Pavlina,Ž., Komar,Z.(ur.)(2000, 2007).Vojna psihologija  (knjige 1-3). Zagreb:  Ministarstvo obrane RH

Serija publikacija koje je u svrhu izobrazbe vojnih psihologa tijekom domovinskog rata izdalo Ministarstvo obrane Republike Hrvatske u suradnji s Odsjekom za psihologijuFilozofskog fakulteta u Zagrebu (g. 1991/92.).