Dr. sc. Vesna Vlahović Štetić, red. prof.

Odsjek za psihologiju
Katedra za školsku psihologiju

Kontakt:

Telefon: 01/6120198
Fax: 01/6120037
E-mail: vvlahovi@ffzg.hr

 

Istraživački interes:

 

Moj istraživački interes vezan je uz područje psihologije obrazovanja: učenje i poučavanje matematike te darovite učenike. Istraživanja provedena u okviru prošlog znanstvenog projekta (Kognitivni i socio-emocionalni činitelji učenja matematike) te sadašnjeg projekta (Psihološki faktori učenja matematike: uradak, strategije, motivacija i stavovi) usmjerena su na proučavanje ranog, početnog stjecanja matematičkih znanja, rješavanje problemskih matematičkih zadataka te uradak učenika u nelinearnim zadacima.

Obrazovanje:

  • Dr. sc., Filozofski fakultet u Zagrebu (1996) 
    Tema:
    Problemski matematički zadaci i uspješnost njihova rješavanja u početku školovanja, disertacija 

  • Mr.sc., Filozofski fakultet u Zagrebu (1986) 
    Tema:
    Utjecaj (ne)uspjeha u realizaciji profesionalnih planova na vrijednosti 

Odabrani radovi:

Knjige i poglavlja u knjigama:

1. Vlahović-Štetić,V.(Ur.) (2005.): Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

2. Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V. i Miljković, D. (2003): Psihologija obrazovanja, IEP - Vern, Zagreb.
 

3. Vizek Vidović, V.; Vlahović-Štetić, V. (2003): Current models and new developments in Croatian teacher education. U: Moon, B.; Vlasceanu, L.; Barrows, L. C. (Ur.): Institutional approaches to teacher education within higher education in Europe: Current models and new developments. Bucharest: UNESCO-CEPES, 51-65.

4. Vlahović-Štetić, V. i Vizek Vidović, V. (1998.) Kladim se da možeš..., - psihološki aspekti početnog poučavanja matematike, Udruga roditelja "Korak po korak", Zagreb.

Znanstveni članci:

1. Vizek Vidović,V. i Vlahović-Štetić,V. (2007). Modeli učenja odraslih i profesionalni razvoj. Ljetopis socijalnog rada, 14, 2, 283-310.

2. Vlahović-Štetić, V., Nadilo, M., Pavlin-Bernardić, N. (2006). Brojenje: stječemo li prije načela ili vještinu? Suvremena psihologija. 9, 1, 21-34.

3. Arambašić, L., Vlahović-Štetić, V. i Severinac, A. (2005.). Je li matematika bauk? Stavovi, uvjerenja i strah od matematike kod gimnazijalaca, Društvena istraživanja, 80, 1081. – 1102.

4. Vlahović-Štetić.V., Zekić I. (2005.). Rezoniranje adolescenata u linearnim i nelinearnim zadacima proporcionalnosti, Suvremena psihologija, 2, 215-229.

5. Vlahović-Štetić, V., Rovan, D., Mendek, Ž. (2004.) The role of student's age, problem type and situational context in solving mathematical word problems. Review of psychology, 11, 1-2, 25-33

6. Vlahović-Štetić, V., Kišak, M., Vizek-Vidović, V. (2000.) Uspješnost rješavanja problemskih matematičkih zadataka- provjera matematičko-logičkog modela, Suvremena psihologija, 3, 1-2, 49-66.

7. Miura, I.T., Okamoto,Y., Vlahović-Štetić, V., Kim, C., Han, J.H. (1999.). Language supports for children's understanding of numerical fractions:Cross-national comparisons. Journal of Experimental Child Psychology, 74, 356-365.

8. Vlahović-Štetić V., Kovačić S. (1999.). Kognitivna reprezentacija brojeva u djece različite dobi, Društvena istraživanja, 4 (42), 563-577.

9. Vlahović-Štetić, V., Vizek Vidović, V., Arambašić L. (1999.). Motivational characteristics in mathematical achievement; A study of gifted high-achieving, gifted underachieving and non-gifted pupils, High Ability Studies, 10, 37-49.

10. Vlahović-Štetić, V. (1999.). Word problem solving as a function of problem type, situational context and drawing, Studia Psychologica, 41, 49162.

11. Vlahović-Štetić, V., Miura I.T. (1995.). Cognitive representation of number and understanding of place value: First graders in Croatia and the United States, Review of Psychology, 2,23-28.