Zdravstvena zaštita predškolske djece

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: dr. sc. Milivoj Jovančević, izv. prof.
Izvođači kolegija: dr. sc. Romana Gjergja Juraški, znan. sur.
ECTS bodovi: 4
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 2.)
Status: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 15 sati predavanja i 15 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: Nema
Način provjere znanja: Tijekom izvođenja nastave znanje se provjerava putem usmenih prezentacija seminarskih radova.  Po završetku nastave znanje se provjerava usmenim ispitom.

Raspored nastave za 2014/2015

Nastava će se održati u Plavom salonu na II. katu Dječje bolnice Srebrnjak, Srebrnjak 100, prema rasporedu:

petak, 10.04. od 09,00 do 15,00 sati
petak, 17.04. od 09,00 do 15,00 sati
petak, 24.04. od 09,00 do 15,00 sati
petak, 08.05. od 09,00 do 15,00 sati
petak, 15.05. od 09,00 do 15,00 sati

Dolazak na predavanja je obavezan.

Okvirni sadržaj kolegija

Koncept zdravlja, interdisciplinarnost, holistički pristup, uloga lokalne zajednice, međusektorska suradnja, centri za koordinaciju zdravstvene zaštite, salutogeneza. Preventivna i socijalna pedijatrija. Najznačajniji javnozdravstveni problemi zdravlja djece. Rast i razvoj djeteta. Prehrana trudnica i djece. Utjecaj vanjske stimulacije na rani razvoj mozga, fiziologija i poremećaji spavanja, cerebralni napadi, poremećaji prehrane djece, primarna noćna enureza, funkcijska opstipacija, afektivne respiratorne krize. Infekcije dišnih puteva djece, pretilost, najčešće zarazne bolesti djece, imunizacija. Najčešće prirođene bolesti, inkluzija, boravak u domovima za nezbrinutu djecu, prventivni interdisciplinarni programi.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Nakon pohađanja ovog kolegija studenti će moći navesti i opisati osnovne pristupe i načela zdravsteve zaštite djece, temeljne potrebe i obilježja rasta i razvoja djece te njihove najčešće zdravstvene probleme – poglavito one koje obiježavaju istovremeni poremećaji tjelesnog, duševnog, socijalnog i edukacijskog zdravlja. Biti će sposobni prepoznati odstupanja u rastu i razvoju, nejčešće bolesti i stanja u kojima je potrebno interdisciplinarno zbrinjavanje. Studenti nakon odsušanog kolegija moći prepoznati potrebu uključivanja drugih stručnjaka u rješavanju problema s kojim se susreću u svakodnevnom radu. Također će biti osposobljeni pretraživati medicinsku stručnu i znanstvenu literaturu te će moći kreirati interdisciplinarne preventivne programe.

Obvezna literatura:   
Jovančević M. (2010.) Godine prve – zašto su važne? Zagreb: SysPrint, (402 str. teksta)
Jovančević M., Knežević M., Hotujac Lj. (2009.) Pružanje pomoći obiteljima s malom djecom u kriznim situacijama Zagreb: Medicinska naklada, (133 str. teksta)
Jovančević M. Skripta za kolegij „Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta“, (2009.) Zagreb, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  (244 str. teksta).

Dopunska literatura:
Mardešić D. i sur. (2003.). Pedijatrija, Zagreb: Školska knjiga, (1165 str. teksta).

PREDAVANJA (ak. god. 2012./2013.)