/uploads/d7/db/d7dbc589c7e6853e9461726334e158a0/Galic_Web_2.jpg

Dr. sc. Zvonimir Galić

izvanredni profesor

 

Rođen je 1980. u Požegi gdje je završio prirodoslovno matematičku gimnaziju.  2003. diplomirao, a 2008. doktorirao na Odsjeku za psihologiju.  Od 2003.-2009. zaposlen je na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstveni novak-asistent. Od 2009. radi kao docent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2015. izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, a 2016. u zvanje izvanrednog profesora.

U inozemstvu se usavršavao na nizu edukacija o suvremenim statističkim analizama (npr. SEM, HLM, GLM), odnosno naprednim temama iz psihologije rada i organizacijske psihologije (1. i 2. postdoktorska škola Europske asocijacije za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju). Ak. godinu 2012./2013. proveo je na postdoktorskom usavršavanju na Purdue University kao stipendist Fulbrightove zaklade (Fulbright Postdoctoral Research Award).

Na Odsjeku za psihologiju trenutačno održava nastavu iz kolegija vezanih uz psihologiju rada i organizacijsku psihologiju te potrošačko ponašanje. Nositelj je kolegija Psihologija rada i športa  na specijalističkom studiju Medicine rada i športa Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Član je Hrvatskog psihološkog društva i European Association of Work and Organizational Psychology.

Središnji znanstveni interes Zvonimira Galića je odnos karakteristika ličnosti i motivacije s radnim ponašanjem. U sklopu te teme bavio se usporedbom različitih metoda za mjerenje ličnosti u organizacijske svrhe te problemom lažiranja odgovora u selekcijskim situacijama. Trenutačna istraživanja fokusiraju se na ulogu implicitne ličnosti u organizacijskom ponašanju te postupke za mjerenje nesvjesnih motiva važnih za radno ponašanje.

Ostale istraživačke teme s kojima se bavi su stavovi prema radu (kvaliteta rada i zadovoljstvo poslom), procesi prosuđivanja i donošenja odluka u potrošačkom ponašanju te učinci nezaposlenosti na psihološku dobrobit ljudi.

Trenutni projekti:

Uspostavni istraživački projekt "Implicitna ličnost i radno ponašanje" financiran od Hrvatske zaklade za znanost (status: voditelj projekta); poveznica: http://psihologija.ffzg.unizg.hr/projekti/implicitna-licnost-i-radno-ponasanje

Odabrane publikacije po područjima istraživačkog interesa


1) Procjena ličnosti u organizacijske svrhe

Galić, Z. & Ružojčić, M. (2017). Interaction between implicit aggression and dispositional self-control in explaining counterproductive work behaviors. Personality and Individual Differences, 104, 111-117.

Galić, Z. (2016). Conditonal Reasoning test for Aggression: Futher evidences about incremental validity. International Journal of Selection and Assessment, 24, 24-33.

Galić, Z., Bubić, A i Parmač Kovačić, M. (2016). Alternatives to self-reports: Conditional reasoning problems and IAT-based tasks. In Kumar, U. (Ed.) The Wiley Handbook of Personality Assessment;  John Wiley & Sons, pp. 215-227.

Galić, Z. , Scherer, K., LeBreton, J. M. (2014) Validity evidence for Croatian version of the Conditional Reasoning Test for Aggression. International Journal of Selection and Assessment, 22, 343-354.

Galić, Z. , Scherer, K., LeBreton, J. M. (2014)  Examining the Measurement Equivalence of the Conditional Reasoning Test for Aggression across U.S. and Croatian Samples. Psychological Test and Assessment Modeling, 56, 195-216. 

Parmač Kovačić, M., Galić, Z., & Jerneić, Z. (2014).  Socially desirability scales as indicators of self-enhancement and impression management. Journal of Personality Assessment, 96, 532-543.

Galić, Z. & Jerneić, Z. (2013). Usefulness of Communal and Agentic Management scales for measuring faking on personality questionnaires. Journal of Personnel Psychology, 12, 115-123.

Galić, Z., Jerneić, Z., & Parmač, M. (2012) Do applicants fake their personality questionnaire responses and how successful are their attempts? A case of military pilot selection. International Journal of Selection and Assessment, 20, 229.-241.

 

2) Stavovi prema radu/Kvaliteta radnog života

Šverko, B.& Galić, Z. (2014) The Perceived Quality of Working Life in Croatia and the European Union. Društvena istraživanja, 33,  557-591.

Galić, Z. & Plećaš, M. (2012). Quality of working life during recession: The case of Croatia. Croatian Economic Survey, 14, 5-41.

Šverko, B. & Galić, Z. (2009). Kvaliteta rada u Hrvatskoj: subjektivne procjene tijekom posljednjih 15 godina. U V. Franicevic and V. Puljiz (Ur.). Rad u Hrvatskoj: pred izazovima budućnosti. Zagreb: Centar za razvoj demokracije "Miko Tripalo" i Pravni fakultet

 

3) Nezaposlenost, traženje posla i zapošljavanje

Galić, Z. (2011). Job search and (re)employment: Taking time varying nature in concern. Revija za socijalnu politiku, 18, 1-23.

Šverko, B., Galić, Z., Maslic Sersic, D., & Galesic, M. (2008). Working in the hidden economy: Associations with latent benefits and psychological health. European Journal of Work and Organizational Psychology, 17, 301-304.

Šverko, B., Galić, Z., Maslic Sersic, D., & Galesic, M. (2008).  Unemployed people in search for a job. Reconsidering the role of search behavior. Journal of Vocational Behavior, 72, 415-428.


4) Prosuđivanje i donošenje odluka

Erceg, N. & Galić, Z. (2014). Overconfidence bias and conjunction fallacy in predicting outcomes of football matches. Journal of Economic Psychology, 42, 52-62.

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

  • Ličnost i radno ponašanje
  • Suvremene teorije i metode istraživanja razvoja

Dr. sc. Zvonimir Galić, doc.
Soba: C-312, Tel. 4092-216
E-mail: zvonimir.galic@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Povremeni je recenzent za sljedeće časopise:

Journal of Personality Assessment;  British Journal of Education, Society and Behavioral Science; Management Research Review;  Review of Psychology; Croatian Economic Survey; Suvremena psihologija;  Društvena istraživanja ; Klinička psihologija; Revija za socijalnu politiku; Privredna kretanja i ekonomska politika;  Ljetopis socijalnog rada;  Kriminologija i socijalne integracija;  International Journal of Management Science and Engineering Management; Economic Institute Zagreb Working papers; Psihologijsk teme; Primenjena psihologija; Psihologija.

Recenzirao je i više knjiga i priručnika među kojima je i Petz, B,  Kolesarić, V. i  Ivanec, D.  (2013) Petzova statistika. Jastrebarsko: Naklada Slap

Surađivao je na nizu stručnih projekata s domaćim i međunarodnim institucijama među kojima valja istaknuti  sudjelovanje u Eurofoundovoj radnoj grupi za Europsku anketu o radnim uvjetima (eng. European Working Conditions Survey).