/uploads/d7/db/d7dbc589c7e6853e9461726334e158a0/Galic_Web_2.jpg

Dr. sc. Zvonimir Galić

izvanredni profesor

 

Rođen je 1980. u Požegi gdje je završio prirodoslovno matematičku gimnaziju.  2003. diplomirao, a 2008. doktorirao na Odsjeku za psihologiju.  Od 2003.-2009. zaposlen je na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstveni novak-asistent. Od 2009. radi kao docent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2015. izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, a 2016. u zvanje izvanrednog profesora.

U inozemstvu se usavršavao na nizu edukacija o suvremenim statističkim analizama (npr. SEM, HLM, GLM), odnosno naprednim temama iz psihologije rada i organizacijske psihologije (1. i 2. postdoktorska škola Europske asocijacije za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju). Ak. godinu 2012./2013. proveo je na postdoktorskom usavršavanju na Purdue University kao stipendist Fulbrightove zaklade (Fulbright Postdoctoral Research Award). Tijekom 2018. bio je na šestomjesečnoj istraživačkoj stipendiji na Australian National University, Research School of Management (Endeavour Postdoctoral Research Award). Tijekom 2017. i 2019. boravio je na kraćim usavršavanjima na Penn State University, Department of Psychology.

Na Odsjeku za psihologiju trenutačno održava nastavu iz kolegija vezanih uz psihologiju rada i organizacijsku psihologiju te potrošačko ponašanje. Jedan je od osnivača Interdisciplinarnog sveučilišnog poslijediplomskog studija Upravljanje ljudskim potencijalima, a predaje i na poslijediplomskim studijima na Medicinskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagreb. 

Održao je pozvana predavanja na Purdue University (2012.), Florida Tech University (2013.), University of Surrey (2015.), Penn State University (2017.) i Australian National University (2018.) te na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova (npr. 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Junior Researcher Program Summer School, Psihozij - kongres studenta psihologije).  

Član je uredništava časopisa Journal of Vocational Behavior (izdavač Elsevier) i International Journal of Selection and Assessment (izdavač Wiley).

 

U medijima:

https://www.jutarnji.hr/life/znanost/najperspektivniji-mladi-hrvatski-psiholog-s-mojim-psihotestovima-afera-dnevnice-u-vladi-se-ne-bi-nikad-dogodila/5784611/

Središnji znanstveni interes Zvonimira Galića je odnos karakteristika ličnosti i motivacije s radnim ponašanjem. U sklopu te teme bavio se usporedbom različitih metoda za mjerenje ličnosti u organizacijske svrhe te problemom lažiranja odgovora u selekcijskim situacijama. Trenutačna istraživanja fokusiraju se na ulogu implicitne ličnosti i individualnih razlika u donošenju odluka u organizacijskom vođenju.

Ostale istraživačke teme s kojima se bavi su stavovi prema radu (kvaliteta rada i zadovoljstvo poslom), procesi prosuđivanja i donošenja odluka u potrošačkom ponašanju te učinci nezaposlenosti na psihološku dobrobit ljudi.

Trenutni projekti:

Istraživački projekt "Implicitna ličnost, donošenje odluka i vođenje u organizacijama" Hrvatske zaklade za znanost (status: voditelj projekta, razdoblje financiranja 2018. - 2022.)

Istraživački projekt "Doprinos interne komunikacije uspješnosti organizacije: položaj, kanali,  mjerenje i odnos s povezanim konceptima" Hrvatske zaklade za znanost (status: suradnik, razdoblje financiranja 2018. - 2022.)

 

Prethodni projekti:

Uspostavni istraživački projekt "Implicitna ličnost i radno ponašanje" Hrvatske zaklade za znanost (status: voditelj projekta, razdoblje financiranja: 2014. - 2017.); poveznica: http://psihologija.ffzg.unizg.hr/projekti/implicitna-licnost-i-radno-ponasanje

Odabrane publikacije po područjima istraživačkog interesa


1) Procjena ličnosti u organizacijske svrhe

Galić, Z. & Ružojčić, M. (2017). Interaction between implicit aggression and dispositional self-control in explaining counterproductive work behaviors. Personality and Individual Differences, 104, 111-117.

Galić, Z. (2016). Conditonal Reasoning test for Aggression: Futher evidences about incremental validity. International Journal of Selection and Assessment, 24, 24-33.

Galić, Z., Bubić, A i Parmač Kovačić, M. (2016). Alternatives to self-reports: Conditional reasoning problems and IAT-based tasks. In Kumar, U. (Ed.) The Wiley Handbook of Personality Assessment;  John Wiley & Sons, pp. 215-227.

Galić, Z. , Scherer, K., LeBreton, J. M. (2014) Validity evidence for Croatian version of the Conditional Reasoning Test for Aggression. International Journal of Selection and Assessment, 22, 343-354.

Galić, Z. , Scherer, K., LeBreton, J. M. (2014)  Examining the Measurement Equivalence of the Conditional Reasoning Test for Aggression across U.S. and Croatian Samples. Psychological Test and Assessment Modeling, 56, 195-216. 

Parmač Kovačić, M., Galić, Z., & Jerneić, Z. (2014).  Socially desirability scales as indicators of self-enhancement and impression management. Journal of Personality Assessment, 96, 532-543.

Galić, Z. & Jerneić, Z. (2013). Usefulness of Communal and Agentic Management scales for measuring faking on personality questionnaires. Journal of Personnel Psychology, 12, 115-123.

Galić, Z., Jerneić, Z., & Parmač, M. (2012) Do applicants fake their personality questionnaire responses and how successful are their attempts? A case of military pilot selection. International Journal of Selection and Assessment, 20, 229.-241.

 

2) Stavovi prema radu/Kvaliteta radnog života

Šverko, B.& Galić, Z. (2014) The Perceived Quality of Working Life in Croatia and the European Union. Društvena istraživanja, 33,  557-591.

Galić, Z. & Plećaš, M. (2012). Quality of working life during recession: The case of Croatia. Croatian Economic Survey, 14, 5-41.

Šverko, B. & Galić, Z. (2009). Kvaliteta rada u Hrvatskoj: subjektivne procjene tijekom posljednjih 15 godina. U V. Franicevic and V. Puljiz (Ur.). Rad u Hrvatskoj: pred izazovima budućnosti. Zagreb: Centar za razvoj demokracije "Miko Tripalo" i Pravni fakultet

 

3) Nezaposlenost, traženje posla i zapošljavanje

Galić, Z. (2011). Job search and (re)employment: Taking time varying nature in concern. Revija za socijalnu politiku, 18, 1-23.

Šverko, B., Galić, Z., Maslic Sersic, D., & Galesic, M. (2008). Working in the hidden economy: Associations with latent benefits and psychological health. European Journal of Work and Organizational Psychology, 17, 301-304.

Šverko, B., Galić, Z., Maslic Sersic, D., & Galesic, M. (2008).  Unemployed people in search for a job. Reconsidering the role of search behavior. Journal of Vocational Behavior, 72, 415-428.


4) Prosuđivanje i donošenje odluka

Erceg, N. & Galić, Z. (2014). Overconfidence bias and conjunction fallacy in predicting outcomes of football matches. Journal of Economic Psychology, 42, 52-62.

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

  • Ličnost i radno ponašanje
  • Suvremene teorije i metode istraživanja razvoja

Dr. sc. Zvonimir Galić, izv. prof.
Soba: C-312, Tel. 4092-216
E-mail: zvonimir.galic@ffzg.hr
konzultacije prema dogovoru putem e-maila

Povremeni je recenzent za sljedeće časopise:

Journal of Personality Assessment;  British Journal of Education, Society and Behavioral Science; Management Research Review;  Review of Psychology; Croatian Economic Survey; Suvremena psihologija;  Društvena istraživanja ; Klinička psihologija; Revija za socijalnu politiku; Privredna kretanja i ekonomska politika;  Ljetopis socijalnog rada;  Kriminologija i socijalne integracija;  International Journal of Management Science and Engineering Management; Economic Institute Zagreb Working papers; Psihologijsk teme; Primenjena psihologija; Psihologija.

Recenzirao je i više knjiga i priručnika među kojima je i Petz, B,  Kolesarić, V. i  Ivanec, D.  (2013) Petzova statistika. Jastrebarsko: Naklada Slap

Surađivao je na nizu stručnih projekata s domaćim i međunarodnim institucijama među kojima valja istaknuti  sudjelovanje u Eurofoundovoj radnoj grupi za Europsku anketu o radnim uvjetima (eng. European Working Conditions Survey).