HR | EN

Pročelnik

Prof. dr. sc. Dragutin Ivanec
Soba: C-313, Tel. 4092-196
E-mail: divanec@ffzg.hr

 

Katedra za opću psihologiju

http://psihologija.ffzg.hr/opca

Prof. dr. sc. Denis Bratko (predstojnik)
Soba: C-311, Tel. 4092-194
E-mail: denis.bratko@ffzg.hr
termini konzultacija:
ponedjeljak 11,00 - 12,00
uz najavu putem e-mail


Doc. dr. sc. Ana Butković

Soba: C-311, Tel. 4092-194
E-mail: ana.butkovic@ffzg.hr
termin konzultacija:
uz dogovor putem e-maila


Doc. dr. sc. Tena Vukasović Hlupić
Soba: C-311, Tel. 4092-194
E-mail: tvukasov@ffzg.hr
termini konzultacija:
četvrtak 13,30-14,30
ili prema dogovoru putem e-maila


Martina Pocrnić
, asist.

Soba: C-305, Tel. 4092-188
E-mail: mpocrnic@ffzg.hr
konzultacije uz najavu na mail

Katedra za biološku psihologiju

http://psihologija.ffzg.hr/bioloska

Prof. dr. sc. Meri Tadinac (predstojnica)
Soba: C-310, Tel. 4092-193
E-mail: mtadinac@ffzg.hr
termin konzultacija:
utorak, 12,00-13,00
ili prema dogovoru putem e-maila

Doc. dr. sc. Ivana Hromatko
Soba: C-310, Tel. 4092-193
E-mail: ivana.hromatko@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Dr. sc. Svjetlana Salkičević Pišonić, viša asist.
Soba: C-315, Tel. 4092-346
E-mail: ssalkice@ffzg.hr
na rodiljnom dopustu
konzultacije prema dogovoru putem e-maila

Katarina Faraguna, asist.
Soba: C-315, Tel. 4092-346
E-mail: kfaraguna@ffzg.hr
termin konzultacija:
utorak, 12,00-13,00
ili prema dogovoru putem e-maila

Katedra za razvojnu psihologiju

http://psihologija.ffzg.hr/razvojna

Prof. dr. sc. Gordana Keresteš (predstojnica)
Soba: C-308, Tel. 4092-100
E-mail: gordana.kerestes@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila


Prof. dr. sc. Gordana Kuterovac-Jagodić

Soba: C-308, Tel. 4092-100
E-mail: gordana.kuterovac@ffzg.hr
termini konzultacija:
po dogovoru putem e-maila


Doc. dr. sc. Aleksandra Huić

Soba: C-304, Tel. 4092-380
E-mail: ahuic@ffzg.hr
termin konzultacija:
po dogovoru mailom


Dr. sc. Inja Erceg, viša asist.

Soba: C-315, Tel. 4092-346
E-mail: inerceg@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila


Dr. sc. Goranka Lugomer Armano, viša predavačica

Soba: C-307, Tel. 4092-190
E-mail: glugomer@ffzg.hr
u mirovini
konzultacije prema dogovoru putem e-maila

Katedra za psihometriju

http://psihologija.ffzg.unizg.hr/psihometrija

Prof. dr. sc. Damir Ljubotina (predstojnik)
Soba: C-309, Tel. 4092-192,
E-mail: dljuboti@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Prof. dr. sc. Vesna Buško
Soba: C-309, Tel. 4092-192
E-mail: vesna.busko@ffzg.hr
termin konzultacija:
srijeda, 13,00-14,00
i po dogovoru putem e-maila

Doc. dr. sc. Blaž Rebernjak
Soba: C-309, Tel. 4092-192,
E-mail: brebernj@ffzg.hr
termini konzultacija:
utorak 10,30-11,30
ili prema dogovoru putem e-maila

Una Mikac, asist.
Soba: C-307, Tel. 4092-190,
E-mail: umikac@ffzg.hr
termini konzultacija:
četvrtak 10,30-11,30
ili prema dogovoru putem e-maila

Katedra za zdravstvenu i kliničku psihologiju

http://psihologija.ffzg.hr/klinicka

 

Doc. dr. sc. Anita Lauri Korajlija (predstojnica)
Soba: C-318, Tel. 4092-089
E-mail: alauri@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila


Prof. dr. sc. Lidija Arambašić

Soba: C-316, Tel. 4092-198
E-mail: lidija.arambasic@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila


Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

Soba: C-318, Tel. 4092-089
E-mail: njbegic@ffzg.hr
termin konzultacija:
ponedjeljkom uz najavu na e-mail


Dr. sc. Tanja Jurin, univ.spec.klin., viša asist.
Soba: C-303, Tel. 4092-378
E-mail: tjurin@ffzg.hr
na rodiljnom dopustu
konzultacije prema dogovoru putem e-maila

Ostali članovi Odsjeka

Marija Botica, tajnica
Soba: C-302 (tajništvo)
Tel. 01/4092-187, Fax. 01/4092-037
E-mail: mbotica@ffzg.hr

Antonija Maričić, tajnica poslijediplomskih studija

Soba: C-307, Tel. 4092-190
E-mail: afaletar@ffzg.hr

Tomislav Bunjevac, stručni suradnik
Soba: C-305, Tel. 01/4092-188
E-mail: tomislav.bunjevac@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru na e-mail

Mr. sc. Robert Faber, stručni suradnik
Soba: C-320, Tel. 01/4092-210
E-mail: robert.faber@ffzg.hr
termin konzultacija:
srijeda 11,00-13,00
ili prema dogovoru na e-mail

Suzana Radić, tehnička suradnica 
Soba: C-325a, Tel. 01/4092-268
E-mail: sradic@ffzg.hr

Ivana Kukić, dipl. knjižničarka
Knjižnica, 1. kat, Tel. 01/4092-246
E-mail: ikukic@ffzg.hr

 

Zamjenica pročelnika

Doc. dr. sc. Mirjana Tonković
Soba: C-317, Tel. 4092-199
E-mail: mirjana.tonkovic@ffzg.hr

 

Katedra za eksperimentalnu psihologiju

http://psihologija.ffzg.hr/eksperimentalna

Doc. dr. sc. Mirjana Tonković (predstojnica)
Soba: C-317, Tel. 4092-199
E-mail: mirjana.tonkovic@ffzg.hr
termini konzultacija:
srijeda 10,00 - 12,00
ili prema dogovoru putem e-maila

Prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić
Soba: C-317, Tel. 4092-199
E-mail: darja.maslic@ffzg.hr
na slobodnoj studijskoj godini
konzultacije prema dogovoru putem maila

Prof. dr. sc. Dragutin Ivanec
Soba: C-313, Tel. 4092-196
E-mail: divanec@ffzg.hr
termini konzultacija:
ponedjeljak 10,00-11,00
ili prema dogovoru putem maila

Doc. dr. sc. Andrea Vranić
Soba: C-319, Tel. 4092-154
E-mail: andrea.vranic@ffzg.hr
termini konzultacija:
utorak 11,30-12,30
ili prema dogovoru putem e-maila

Dr. sc. Jasmina Tomas, poslijedoktorandica
Soba: C-319, Tel. 4092-154
E-mail: jtomas@ffzg.hr
termini konzultacija:
ponedjeljak, 11,00-12,00
ili prema dogovoru putem e-maila

Ivan Tomić, asist.
Soba: C-313, Tel. 4092-196
E-mail: itomic3 [@] ffzg.hr
termini konzultacija:
utorak 13,00-14,00
ili prema dogovoru putem e-maila

Francesca Dumančić, asist.
Soba: C-303, Tel. 4092-378
E-mail: fdumanci@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Marina Martinčević, asist.
Soba: A-231, Tel. 4092-254
E-mail: mmartincevic@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Matej Pavlić, asist. na projektu
Soba: C-313, Tel. 4092-196
E-mail: mpavlic2@ffzg.hr

Denis Vlašiček, asist. na projektu
Soba: A-231, Tel. 4092-254
E-mail: dvlasice@ffzg.hr

Katedra za socijalnu psihologiju

http://psihologija.ffzg.unizg.hr/socijalna

Prof. dr. sc. Željka Kamenov (predstojnica)
Soba: C-306, Tel. 4092-189
E-mail: zkamenov@ffzg.hr
termin konzultacija:
utorak 10,00-12,00

Prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški
Soba: C-314, Tel. 4092-197
E-mail: dinka.corkalo@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Izv prof. dr. sc. Margareta Jelić
Soba: C-306, Tel. 4092-189
E-mail: mjelic@ffzg.hr
termini konzultacija:
srijeda 11,00-12,00
ili prema dogovoru putem e-maila

Lana Pehar, asist. na projektu
Soba: C-314, tel 4092-197
E-mail: lpehar@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Jasmina Mehulić, asist.
Soba: C-305, Tel. 4092-188
E-mail: jmehulic@ffzg.hr
Termini konzultacija:
četvrtak 11 - 13
ili prema dogovoru putem e-maila

Ena Uzelac, asist.
Soba: C-315, Tel. 4092-346
E-mail: euzelac@ffzg.hr

Iva Kapović, asist.
Soba: A231, tel 4092 254
E-mail: ikapovic@ffzg.hr

Katedra za psihologiju rada i ergonomiju

http://psihologija.ffzg.unizg.hr/rad


Prof. dr. sc. Željko Jerneić
(predstojnik)
Soba: C-312, Tel. 4092-216
E-mail: zeljko.jerneic@ffzg.hr
termin konzultacija:
ponedjeljak 11,00-12,30
ili prema dogovoru putem e-maila


Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić

Soba: C-312, Tel. 4092-216
E-mail: zvonimir.galic@ffzg.hr
na slobodnoj studijskoj godini
konzultacije prema dogovoru putem e-maila


Doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić

Soba: C-303, Tel. 4092-378
E-mail: mparmac@ffzg.hr
na rodiljnom dopustu
konzultacije putem e-maila


Mitja Ružojčić, asist. na projektu
Soba: C-315, Tel. 4092-346
E-mail: mruzojci@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila


Nikola Erceg, asist.
Soba: C-312, Tel. 4092-216
E-mail: nerceg@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila


Antun Palanović, asist.
Soba: C-303, Tel. 4092-378
E-mail: apalanov@ffzg.hr
Termin konzultacija:
ponedjeljak 10,00 – 13,00
ili po dogovoru mailom

Katedra za školsku psihologiju

http://psihologija.ffzg.hr/skolska

Prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić
Soba: C-316
E-mail: vvlahovi@ffzg.hr
termini konzultacija:
ponedjeljak 18,00-19,00
uz prethodnu najavu na mail

 

Doc. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić (predstojnica)
Soba: C-304, Tel. 4092-380
E-mail: nbernardi@ffzg.hr
termini konzultacija:
srijeda 12,30-13,30
ili prema dogovoru putem e-maila


Doc. dr. sc. Aleksandra Huić

Soba: C-305, Tel. 4092-188
E-mail: ahuic@ffzg.hr
termin konzultacija:
srijeda 10,30-12,30

 

Vanja Putarek, asist.
Soba: C-304, Tel. 4092-380
E-mail: vputarek@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Professori emeriti

Dr. sc. Branimir Šverko, prof. emeritus
E-mail: branimir.sverko@ffzg.hr

Dr. sc. Vladimir Kolesarić, prof. emeritus
E-mail: vkolesar@ffzg.hr

Dr. sc. Dean Ajduković, prof. emeritus
E-mail: dajdukov@ffzg.hr