Povijest Odsjeka

predavanje Ramira Bujasa

 

Povijest studija psihologije na Filozofskom fakultetu ujedno je i priča o razvoju psihologije u Hrvatskoj.

Početkom 20. st. pojedine sadržaje iz psihologije predaju filozofi i pedagozi. Primjerice, filozof Albert Bazala drži predavanja pod nazivom Psihologija. Doktorirao je 1900. tezom Psihologijska nauka o apercepciji., a 1905. i 1906. studira u Njemačkoj. Jedno vrijeme boravi u Leipzigu na Institutu za eksperimentalnu psihologiju kod Wilhelma Wundta. Bazala je jedan od osnivača i glavni urednik časopisa Revija za filozofiju i psihologiju 1927. Iz arhivskih dokumenata može se razabrati da prof. Bazala pruža potporu Ramiru Bujasu pri osnivanju samostalne Katedre za eksperimentalnu psihologiju.

  1. godine Ramiro Bujas postaje asistent profesoru fiziologije Františeku Smetanki i u prostoru Fiziološkog zavoda Medicinskog fakulteta uređuje psihologijski laboratorij, malu psihologijsku knjižnicu i predavaonicu za psihologiju. U tom prostoru Ramiro sljedećih godina izvodi demonstracije psihologijskih pokusa i drži predavanja iz psihologije.
  1. Ramiro Bujas habilitira se za privatnog docenta iz psihologije na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu s temom o psihogalvanskom refleksu.

 

Prema raspoloživim podacima, prvu diplomsku radnju na studijskoj grupi XXIX. “Psihologija” obranila je Jelena Miškić, 8. listopada 1930. godine. 25.5.1931. diplomirala je Branka Manojlović, a 27.6.1932. Zoran Bujas.

22.6.1929. Ramiro Bujas izabire se za izvanrednog profesora i potvrđuje formiranje nove stolice (katedre) za eksperimentalnu psihologiju.

Ovaj datum se uzima kao formalni početak sveučilišnog studija psihologije u Hrvatskoj.

U nastavi do početka Drugog svjetskog rata uz Ramira Bujasa sudjeluju Elza Kučera i Zoran Bujas.

Na XXIX. studijskoj grupi Psihologija do 1941. godine diplomiralo je 16 studenata, za vrijeme Drugog svjetskog rata 3 studenta, a od 1945. do 1967. je ovaj program završilo još 15 kandidata.

Od 34 studenta koji su diplomirali na XXIX. studijskoj grupi bilo je 19 žena i 15 muškaraca.

 

 

Kratki pregled važnih događaja iz razvoja Odsjeka za psihologiju

 

1920. Ramiro Bujas utemeljio laboratorij za eksperimentalnu psihologiju u okviru Fiziološkog zavoda Medicinskog fakulteta u Zagrebu. U okviru Zavoda razvija i prvu psihologijsku znanstvenu knjižnicu, koja je začetak današnje knjižice Odsjeka za psihologiju
1922. Ramiro Bujas habilitirao se za privatnog docenta iz eksperimentalne psihologije na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu s temom o psihogalvanskom fenomenu.
1922./23. Ramiro Bujas u okviru Mudroslovnog fakulteta drži predavanja iz kolegija Psihologija mišljenja, Metodika psihologije te ispitivanje inteligencije. Predavanja se održavaju u prostoru Fiziološkog zavoda na Šalati
1928. Mudroslovni fakultet mijenja naziv u Filozofski fakultet. Donijeta je Uredba o Filozofskom fakultetu kojom je organizirano 30 studijskih grupa (svaka s tri predmeta). XXIX. studijska psihologijska grupa kao A predmet ima opću i eksperimentalnu psihologiju.
22.6.1929. Vijeće Filozofskog fakulteta donijelo odluku o osnivanju „stolice za eksperimentalnu psihologiju“ (tj. samostalne Katedre za eksperimentalnu psihologiju), a Ramiro Bujas izabran za izvanrednog profesora na novoj Katedri.
8.10.1930. 8.10.1930. na studijskoj grupi Psihologija (XXIX. studijska grupa) diplomirala je Jelena Miškić. To je, prema raspoloživim podacima, prva diploma iz psihologije nakon osnivanja samostalne Katedre za psihologiju.
1932. Pokrenut psihologijski časopis “Acta instituti psychologici universitatis Zagrabiensis”.
1933. Prvi doktorat iz psihologije na Filozofskom fakultetu obranio je Zoran Bujas s  disertacijom «O sukcesivnom kontrastu kod okusa».
1933/34. U nastavu se uključuje Elza Kučera
1938. Zoran Bujas postaje privatni docent iz psihologije na Filozofskom fakultetu i preuzima dio nastave
1942. objavljena knjiga Ramira i Zorana Bujasa: Dobivanje psihologijskih podataka i njihovo računsko obrađivanje, prvi udžbenik iz psihologijske statistike objavljen na hrvatskom jeziku.
1945. – 1947. Nakon podjele Filozofskog fakulteta na dva dijela, psihologija se predaje na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.
1950. Osnivanje Katedre za pedagošku psihologiju i Katedre za industrijsku. eksperimentalnu i fiziološku psihologiju
1956. Osnivanje Katedre za socijalnu i kliničku psihologiju
1958. Reorganizacijom Filozofskog fakulteta stvoreni su odsjeci koji su ujedinjavali srodne katedre. Na taj način ustrojava se i Odsjek za psihologiju.
1960. Izdvajaju se samostalna Katedra za industrijsku psihologiju i samostalna Katedra za socijalnu psihologiju
1961. Filozofski fakultet preselio se na sadašnju lokaciju i Odsjek za psihologiju useljeva u prostor u kojemu se nalazi i danas.
1963. Osnivaju se Katedra za dječju psihologiju i Katedra za psihometriju
1966./67. Upisana prva generacija studenata poslijediplomskog studija na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
1967. Osniva se Katedra za sistematsku psihologiju
1970. Pokrenut časopis Revija za psihologiju.
1970. Prvi puta održan znanstveni skup «Dani Ramira Bujasa» (17.-18. listopada 1970.)
1970. Pokrenuti specijalistički poslijediplomski studiji iz kliničke, industrijske i školske psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
1972. Osniva se samostalna Katedra za kliničku psihologiju
1988. Održana prva Ljetna psihologijska škola Odsjeka za psihologiju u Zagrebu
1997. U okviru poslijediplomskih studija ustrojen doktorski studij
1998. Odsjek za psihologiju u Zagrebu osniva Psihološko savjetovalište Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2003. Osnovan Centar za psihodijagnostičke instrumente pri Odsjeku za psihologiju (kasnije preimenovan u Centar za primijenjenu psihologiju)
2005./2006. Upisana prva generacija studenata psihologije prema bolonjskim načelima

 

 

Vršnjaci našeg Odsjeka rođeni 1929. godine su:

3.. siječnja – Sergio Leone, talijanski redatelj (u. 1989.)

17. siječnja – prvi puta se pojavljuje animirani lik mornara Popaja

4. svibnja – Audrey Hepburn, američka filmska i kazališna glumica (u. 1993.)

24. kolovoza – Yasser Arafat, Palestinski političar i dobitnik Nobelove nagrade za mir 1994. godine (u. 2004.)

15. siječnja – Martin Luther King, američki baptistički svećenik, aktivist za građanska prava (u. 1968.)

1. travnja – Milan Kundera, češko-francuski književnik

12. lipnja – Anne Frank, autorica poznatog “Dnevnika Anne Frank (u. 1945.)

12. studenog – Grace Kelly, američka glumica, kasnije princeza od Monaka (u. 1982.)