Volontiranje

Studenti imaju mogućnost da putem volontiranja, a u sklopu kolegija Rad u zajednici, ostvare pravo na dobivanje 2 ECTS boda.

Cilj je kolegija da sudjelovanjem u radu za opće dobro u zajednici, u neprofitnim organizacijama koje se bave pomagačkim radom, studenti razviju osjećaj društvene odgovornosti, susretnu ljude s različitim potrebama i potencijalima za promjenu, surađuju sa studentima drugih pomagačkih struka, upoznaju ustanove koje skrbe o ljudima i steknu uvid u način organiziranja volonterskog rada.

 

Potvrda o obavljenom volonterskom radu

 

Da bi ostvarili pravo na 2 ECTS boda studenti moraju:

  • u jednoj ili dvije neprofitne organizacije odraditi 60 sati volonterskog rada u jednom semestru
  • od institucije dobiti potvrdu da su te sate odradili (obrazac možete dobiti u tajništvu Odsjeka)
  • napisati izvještaj o obavljenom volonterskom radu, koji će sadržavati kratak opis institucije u kojoj je rad obavljen, kratak opis poslova u kojima je sudjelovao student, te njegov osvrt na korist obavljenog posla i postizanja ciljeva kolegija. Izvještaj ne bi trebao biti duži od jedne stranice. Zajedno s potvrdom predaje se u tajništvo Odsjeka
  • upisati kolegij Rad u zajednici (javiti se u tajništvo Odsjeka)
  • ECTS bodovi će studentu biti upisani u narednom semestru (od onog u kojem je obavljen rad)