Etičko povjerenstvo

 

Sjednice Etičkog povjerenstva održavaju se jednom mjesečno, do 15. dana u mjesecu. Istraživačke materijale potrebne za prosudbu povjerenstva treba predati najkasnije do 1. dana u mjesecu.

Svi upiti Etičkom povjerenstvu primaju se na etikapsi@ffzg.hr.

Prijave Etičkom povjerenstvu treba poslati u elektroničkom obliku na etikapsi@ffzg.hr. Elektroničku poruku treba nasloviti: “ETICKO Prezime Ime”. (Obrazac u elektroničkom obliku mora biti potpisan ali može uključivati elektroničke potpise mentora/voditelja projekta.)

Priložene dokumente treba imenovati tako da naziv počinje prezimenom i imenom podnositelja prijave, nakon čega slijedi opis sadržaja dokumenta. Na primjer:

Prezime_Ime_Obrazac za prijavu
Prezime_Ime_Suglasnost za sudionike
Prezime_Ime_Roditeljska suglasnost za djecu
Prezime_Ime_Upitnik za korisnike
Prezime_Ime_Pismo pacijentu

 

Ako je istraživanje prethodno odobrilo etičko povjerenstvo neke druge institucije (npr. bolnica ili koja druga ustanova u kojoj će podaci biti prikupljani), to odobrenje treba biti sastavni dio dokumentacije koja se prilaže uz prijavu istraživanja Etičkom povjerenstvu Odsjeka za psihologiju. 

 Etičko povjerenstvo
Odsjek za psihologiju
I. Lučića 3
10 000 Zagreb

 

Članovi

Doc. dr. sc. Inja Erceg (predsjednica)
Soba: C-315, Tel. 4092-346
E-mail: inerceg@ffzg.hr

Prof. dr. sc. Dragutin Ivanec
Soba: C-313, Tel. 4092-196
E-mail: divanec@ffzg.hr

Doc. dr. sc. Tanja Jurin
Soba: C-303, Tel. 4092-378
E-mail: tjurin@ffzg.hr

Francesca Dumančić, asist.
Soba: C-303, Tel. 4092-378
E-mail: fdumanci@ffzg.hr

Iva Kapović, asist.
Soba: C-314, Tel. 4092-197
E-mail: ikapovic@ffzg.hr

 

Studenti koji prijavljuju svoje diplomske radove etičke aspekte istraživanja trebaju raspraviti sa svojim mentorima, koji će procijeniti treba li istraživanje posebno prijaviti i etičkom povjerenstvu. U slučaju da je to potrebno, studenti trebaju priložiti nacrt svojega istraživanja, s detaljnim opisom postupka (ne više od dvije stranice), te obrazac pristanka sudionika na istraživanje. Detaljnije upute možete vidjeti u dokumentu Upute za prijavu istraživanja.

 


 

Postupak dobivanja pristanka sudionika

 


 

Sjednice Povjerenstva

Sjednice Etičkog povjerenstva održavat će se jednom mjesečno, do 15. dana u mjesecu.

 


 

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Odsjeka za psihologiju