Zašto studirati psihologiju na FFZG?

 

Zašto studirati psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu?

 

→ Nastavnici našeg Odsjeka pružaju obrazovanje utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama i najvišim obrazovnim standardima povezujući teorijska znanja s razvijanjem praktičnih stručnih vještina, ali i poticanjem razvoja širokih kompetencija koje je moguće koristiti u različitim profesionalnim okolinama.

→ Odsjek za psihologiju najveća je istraživačka i obrazovna institucija u Hrvatskoj i regiji s 14 redovnih i 7 izvanrednih profesora, 7 docenata te 20 djelatnika u različitim suradničkim zvanjima. Devet katedri pokriva sva temeljna područja opće i primijenjene psihologije.

→ Psihologija se na Odsjeku za psihologiju u Zagrebu poučava od 1929. godine iz čega proizlazi veliko iskustvo i tradicija. Prvi sljedeći studij u Hrvatskoj počeo je poučavati psihologiju tek 49 godina kasnije. Tradicionalno smo sačuvali eksperimentalni i ozbiljan metodološki pristup psihologiji nadopunjujući ga i proširujući kvalitetnim i na znanosti utemeljenim pristupom obrazovanju u brojnim primijenjenim područjima psihologije.

→ Članovi našeg Odsjeka dijele zajednički cilj razumijevanja ponašanja, mišljenja i osjećanja putem empirijskih znanstvenih istraživanja i naše poučavanje i obrazovanje budućih psihologa odraz je toga cilja. Ujedno naši nastavnici aktivno sudjeluju u društveno relevantnim stručnim aktivnostima i institucijama promičući humanistički i znanstveni pristup društvenim pitanjima i problemima.

→ Na Odsjeku za psihologiju nastojimo svim našim studentima osigurati inkluzivno, ravnopravno, sigurno i poticajno okruženje za učenje, razvoj sposobnosti i potencijala te cjelokupan razvoj ličnosti.

→ Naši članovi ujedno su i znanstveni djelatnici koji surađuju i organiziraju aktivnosti sa znanstvenicima s drugih institucija u mnogim domaćim i međunarodnim istraživanjima u kojima naši studenti mogu sudjelovati kao sudionici, pomoćnici i budući istraživači.

→ Naš Odsjek ima mrežu od preko 225 vanjskih suradnika, psihologa i stručnjaka brojnih drugih struka koji rade u školama, vrtićima, bolnicama, klinikama, poduzećima i ustanovama te nevladinim organizacijama i koji nesebično dijele svoja iskustva i znanja s našim studentima pripremajući ih za izazove praktičnoga rada.

→ Na našem Odsjeku studenti imaju priliku iz prve ruke učiti o organizaciji znanstvenih i stručnih te znanstveno-popularizacijskih skupova jer već preko 50 godina organiziramo takve skupove u koji nam naši studenti svesrdno pomažu, a u mnogima sudjeluju, dok neke od njih i sami organiziraju.

→ Diplomski studij na našem Odsjeku uključuje 170 obaveznih sati psihologijske prakse što je najveći broj sati u usporedbi sa svim drugim studijima psihologije u Hrvatskoj.

→ Neposredni zajednički rad i neformalno i opušteno druženje s kolegicama i kolegama i nastavnicima studenti mogu iskusiti svakodnevno, a posebno na Ljetnim psihologijskim školama koje naš Odsjek redovito organizira od 1988. godine.

→ Za eventualne teškoće sa studiranjem, obiteljskim, prijateljskim i partnerskim odnosima te brojnim drugim životnim izazovima našim je studentima na raspolaganju besplatno Savjetovalište za studente koje je na Filozofskom fakultetu osnovano1998. godine na inicijativu naših nastavnika.

→ Naš Odsjek studentima ne nudi samo preddiplomsko i diplomsko obrazovanje kojim mogu uz ispit u Hrvatskoj psihološkoj komori ostvariti licencu za obavljanje psihološke djelatnosti nego nudi i mogućnost specijalističkoga studija iz kliničke psihologije i doktorskoga studija psihologije.

→ Naš je studijski program usklađen s EuroPsy standardom kvalitete što studentima koji diplomiraju i završe jednogodišnji pripravnički staž omogućuje da zatraže EuroPsy certifikat kojim diljem Europe i svijeta mogu dokazati kako su njihovo obrazovanje i profesionalni trening u skladu sa standardima Europske federacije psiholoških asocijacija (EFPA).

→ Studentima je na raspolaganju nova suvremena knjižnica Filozofskog fakulteta koja je prema broju svezaka druga u Republici Hrvatskoj nakon NSK. Knjižnica raspolaže i s brojnim radnim mjestima za učenje i proučavanje literature.

→ Na sustavu za učenje na daljinu Omega nalazi se više od 100 e-kolegija, a veliki broj sadržaja dostupan je studentima psihologije u digitalnom obliku.

→ Filozofski fakultet nudi ugodan prostor za studentske aktivnosti, Savjetovalište za studente, Ured za studente s invaliditetom, Centar za razvoj karijere, brojne oblike studentske razmjene kao i brojne aktivnosti koje organizira i provodi klub studenata psihologije STUP

Na kraju ne zaboravite da je za uspješno studiranje i ostvarenja vaših ciljeva ključna vaša uloga i odgovornost dok su svi ostali tu da vam pomognu na tom putovanju.

 

Koji god studij na kraju odabrali, iskreno vam želimo da ostvarite svoje snove i želje!