Pedagoške kompetencije

 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (2008.) propisuje da  poslove učitelja, nastavnika i stručnog suradnika  može obavljati osoba sa završenim diplomskim studijem koja ima i pedagoške kompetencije. Pedagoške kompetencije definirane su Zakonom kao pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje kojim se stječe 60 ECTS bodova.

Drugim riječima, magistar/magistra psihologije da bi radila kao stručni suradnik u osnovnoj ili srednjoj školi odnosno nastavnik/ nastavnica u srednjoj školi treba tijekom studija ili nakon njega steći propisane pedagoške kompetencije.

Programom diplomskog studija psihologije predviđeno je da studenti mogu tijekom studija kroz odabir određenih izbornih predmeta steći spomenute kompetencije. Naime svi studenti nastavničkih usmjerenja (a to se u ovom slučaju odnosi i na one koji će možda u budućnosti raditi kao stručni suradnici u školama) su u skladu s odlukom Fakulteta dužni u okviru nastave Centra za obrazovanje nastavnika položiti kolegije: Psihologija odgoja i obrazovanja (6 ECTS), Sustavna pedagogija (6 ECTS) i Didaktika (6 ECTS). Studentima psihologije, uz molbu Centru, umjesto kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja priznaju se kolegiji Psihologija obrazovanja: učenje i poučavanje i Psihologija  obrazovanja: motivacijsko-socijalni procesi i to u iznosu 6 ECTS koliko kolegij Psihologija odgoja i obrazovanja ima na Centru. Svi studenti su  također dužni na matičnim odsjecima položiti kolegije vezane uz metodiku nastave. Studentima psihologije to su kolegiji Metodika nastave psihologije (5 ECTS), Metodički praktikum (6 ECTS) i Praksa (6 ECTS) – ukupno 17 ECTS.

Studenti psihologije tako polaganjem/priznavanjem spomenutih kolegija, mogu ukupno steći 35 ECTSa. Ostatak do 60 ECTSa  mogu steći polaganjem određenih izbornih kolegija koje nudi Odsjek za psihologiju odnosno određenih izbornih kolegija koje nudi Centar za obrazovanje nastavnika.

Studenti koji stječu pedagoške kompetencije praksu moraju obavezno obaviti u školi. Studentska praksa u školi obuhvaća upoznavanje s poslovima nastavnika psihologije u srednjoj školi (85 sati) i upoznavanje s poslovima školskog psihologa u srednjoj ili osnovnoj školi (85 sati). Detaljnije upute o praksi studenti dobivaju na kolegiju Metodički praktikum.

Popis izbornih kolegija koje nudi Centar za obrazovanje nastavnika može se pronaći na stranicama Centra: http://czon.ffzg.unizg.hr/


1. Iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika studenti psihologije ne upisuju kolegije:

 • Evaluacija tretmana u obrazovanju
 • Inteligencija
 • Psihodijagnostička sredstva
 • Rad s nadarenim učenicima
 • Razvojna psihologija za nastavnike

 

 1. Izborni kolegiji Odsjeka za psihologiju koji se priznaju kao kolegiji koji unapređuju pedagoško – psihološko – didaktičko – metodičko obrazovanje:
 • Uvod u predškolsku i školsku psihologiju (4 ECTS)
 • Uvod u razvojnu psihologiju (6 ECTS)
 • Psihologija djetinjstva i adolescencije (6 ECTS)
 • Inteligencija (3 ECTS izborni, 4 ECTS obavezni)
 • Komunikacijske vještine/Komunikacijski praktikum (5 ECTS)
 • Evaluacija tretmana (4 ECTS)
 • Psihologija učenja i poučavanja matematike (3 ECTS)
 • Psihologija osoba s posebnim potrebama/Psihologija osoba s invaliditetom (4 ECTS)
 • Osnove traumatske psihologije (4 ECTS)
 • Procjenjivanje ličnosti (4 ECTS)
 • Psihologija obrazovanja učenika s teškoćama u školi (5 ECTS)
 • Osnove psihološkog savjetovanja (5 ECTS)
 • Development of reading and writing in early schooling from a cross-linguisic perspective (2 ECTS)
 • Istraživanja s djecom (4 ECTS)
 • Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama (4 ECTS)
 • Psihološka procjena djece (5 ECTS)
 • Psihologija obrazovanja nadarenih učenika (5 ECTS)
 • Primijenjena razvojna psihologija (4 ECTS)
 • Nasilje u bliskim vezama (6 ECTS)
 • Psihologija roditeljstva (6 ECTS)