Diplomski radovi

 

Prijava teme i mentora

 1. Studenti 2. godine diplomskog studija trebaju sukladno obavijesti Odsjeka (u pravilu u veljači tekuće ak. god.) podnijeti Vijeću Odsjeka molbu za odobrenjem mentora i teme diplomskog rada. Studenti nakon upisa druge godine studija, odnosno nakon 15. listopada,  trebaju najprije razgovarati s potencijalnim mentorom, te ako nastavnik pristane biti mentorom, upućuju Vijeću Odsjeka za psihologiju molbu za odobrenje teme i mentora. Tema rada ne mora biti precizno operacionalizirana (iako može) i dogovorena s mentorom. Ukoliko neki studenti ne uspiju pronaći mentora (“popunjenost kapaciteta”), također predaju molbu Vijeću Odsjeka za psihologiju s predloženom temom. U takvom slučaju mentor će im biti određen od strane Odsjeka.
 2. Na prvoj sljedećoj sjednici Vijeće odsjeka za psihologiju će imenovati mentore i članove komisije za obranu diplomskog rada, te o tome izvijestiti studente.
 3. Studenti koji žele promijeniti mentora trebaju, nakon razgovora s trenutnim mentorom, zatražiti dozvolu novog, potencijalnog mentora za izradu diplomskog rada pod njegovim mentorstvom. Nakon toga studenti pišu molbu Vijeću Odsjeka za odobrenjem promjene. U molbi studenti navode tko je bio prethodni mentor i tko je novi mentor te jesu li oba mentora suglasna oko promjene.
 4. Ako studenti žele diplomirati do kraja ljetnog semestra tekuće godine, onda:
  a) trebaju prvu verziju rada predati mentoru do 15. svibnja tekuće godine.
  b) članovi komisije moraju rad koji je mentor već pogledao i odobrio dobiti najkasnije do 01.06. tekuće godine, ako se želi da obrana bude prije završetka ljetnog ispitnog roka.
 5. Ako studenti žele diplomirati do 30.09. tekuće godine, trebaju prvu verziju rada predati mentoru najkasnije do 01. srpnja.
 6. Mentor i članovi komisije dužni su studentu dati povratne informacije o radu u roku od najviše 14 dana.

Upućuju se studenti da pročitaju i ODLUKU O ZAVRŠNIM RADOVIMA I ISPITIMA NA DIPLOMSKIM STUDIJIMA.

 Obrasci molbe za odobrenje mentora i teme:

 

 

Informacije o izradi i obrani diplomskog rada

 

Prije početka konzultacija o početku izrade rada student u pisanom obliku predlaže mentoru problem i metodologiju na najviše jednoj stranici. Nakon toga na konzultacijama student i mentor dogovaraju plan istraživanja. U svim fazama istraživanja i pisanja diplomskog rada student ima pravo na konzultacije s mentorom, a po potrebi i ostalim nastavnicima Odsjeka.

Rad koji student predaje mentoru prvi put je predmet ocjene. Naime, mentor je dužan upozoriti na sve propuste u radu i pomoći studentu da rad dovede do završnog oblika koji se pohranjuje u knjižnicu. Ako je takvih mentorskih intervencija puno, ocjena diplomskog rada se nužno umanjuje. Dakle, od studenata se očekuje da ulože ozbiljan napor da rad ne zahtijeva suštinske intervencije, kako bi za njega dobili odličnu ili vrlo dobru ocjenu.

Posebno upozoravamo na nekritično citiranje literature u dva smisla:

 1. a) student nije dobro razumio što piše u izvorniku, pa prijevod nema smisla;
 2. b) nije sve što se može naći u literaturi široko prihvaćeno od većine eksperata iz područja, pa je dobro konzultirati se s mentorom o takvim navodima.


Obrana rada se sastoji od dva dijela. U prvom student u načelu PP prezentacijom u 15 do najviše 20 minuta izlaže rad. Preporučujemo sastaviti najviše 20-ak informativnih slajdova koji služe kao podsjetnik za izlaganje, a ne da se s njih čita od riječi do riječi, odnosno prikazati najznačajnije tablice i grafove, koji se interpretiraju u smislu trendova i značajnosti, a ne čitaju se broj po broj.

U drugom dijelu povjerenstvo postavlja pitanja koja se ponajprije odnose na metodologiju. Stoga je potrebno prije obrane obnoviti osnove statistike, psihometrije i metodologije znanstvenih istraživanja. Drugi dio pitanja se odnosi na šire područje rada. Može ga se definirati kao jednu od grana psihologije.

Grane psihologije su:

 1. opća psihologija
 2. biološka psihologija
 3. razvojna psihologija
 4. socijalna psihologija
 5. klinička i zdravstvena psihologija
 6. psihologija rada
 7. školska psihologija i psihologija obrazovanja
 8. ostale primijenjene psihologije


Ukoliko student/ica ne zadovolji u odgovorima na pitanja povjerenstva, zakazuje se nastavak obrane (u ne kraćem roku od 3 tjedna) u kojem se rad ponovo ne izlaže, već se samo odgovara na novi skup pitanja.  

 

Prijava diplomskog rada

 

Kada predate gotov diplomski rad i dogovorite datum obrane, potrebno je (najkasnije 7 dana prije same obrane):

 • ako već niste, prijaviti ispitni rok iz kolegija Individualni rad s mentorom i Diplomski rad na studiju Psihologije. Ako je datum obrane prije sljedećeg ispitnog roka, nemojte prijavljivati ispitni rok.
 • na stranicama Studentske službe ispuniti Obrazac za pristup obrani diplomskog rada – jednopredmetni studij. Obrazac se ispunjava online i završava tipkom Predaj. Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za pristup obrani diplomskog rada kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan.
 • isti e-mail je potrebno proslijediti (forward) u tajništvo Odsjeka (psihologija@ffzg.hr), pri tome upisati 1. ime i prezime studenta, 2. naslov diplomskog rada na hrvatskom i engleskom jeziku, 3. datum obrane i 4. povjerenstvo za obranu rada
 • u tajništvo Odsjeka osobno ili poštom dostaviti ili poslati mailom:
  1. potvrde o sudjelovanju u istraživanjima,
  2. odobrenje za provedbu istraživanja – potvrda mentora ili etičkog povjerenstva Odsjeka za psihologiju da je provedeno istraživanje u skladu s etičkim načelima struke ()

Obrane diplomskih radova su javne, molimo studente da na obrani bude minimalno dva slušača.

 

 

Postupak nakon obrane diplomskog rada

 • na stranicama Studentske službe ispuniti Obrazac za završetak diplomskog studija. Obrazac se ispunjava online i završava tipkom Predaj. Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za završetak diplomskog studija kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (forward) u tajništvo Odsjeka (psihologija@ffzg.hr). 
 • najkasnije u roku od tjedan dana nakon obrane, student sam pohranjuje završnu verziju diplomskog rada u pdf/A formatu (uz koji je po potrebi moguće priložiti dodatne datoteke s popratnim materijalima) u Otvoreni digitalni repozitorij akademske zajednice FFZG-a – ODRAZ (https://repozitorij.ffzg.unizg.hr/). Upute za postupak pohrane nalaze se na mrežnim stranicama Knjižnice.
 • Zatražiti potvrdu o vraćenim knjigama u Knjižnici FF-a putem adrese: https://koha.ffzg.hr/cgi-bin/koha/opac-discharge.pl (potvrda se iz knjižničnog sustava šalje se direktno u Studentsku službu) 

 

 

Upute za pisanje i oblikovanje teksta

 

Upute za pisanje i oblikovanje teksta diplomskog rada nalaze se u prilogu. Studenti se trebaju STROGO PRIDRŽAVATI ovih uputa!

 

Povjerenstva za obranu diplomskih radova – prethodne godine

Mentorstva 2023

Mentorstva 2022

Mentorstva 2021

Mentorstva 2020.

Mentorstva 2019

Mentorstva 2018.

Mentorstva 2017