Izdavačka djelatnost

Verba volant, scripta manent

Članovi Odsjeka za psihologiju objavili su više od 250 knjiga i publikacija koje pokrivaju različita područja znanstvene, stručne i popularne psihologije. Na Odsjeku su uređivani i objavljivani znanstveni časopisi Acta Instituti psychologici Universitatis zagrabiensis, Revija za psihologiju i Review of Psychology.

 

Knjige dostupne u digitalnom obliku (Open FF Press) :

Margareta Jelić, Dinka Čorkalo Biruški, Nikolina Stanković, Antonija Vrdolja:

Intervencijski programi poticanja školske integracije učenika izbjeglica u osnovnim školama: Priručnik za provedbu radionica suradničkog učenja i zamišljenog kontakta

 


Damir Ljubotina

Doživljaj kontrole u psihologiji: Teorije, metode i istraživanja

 


Željka Kamenov,  Vesna Vlahović-Štetić:

Planiranje, provedba i vrednovanje stručne prakse i učenja kroz rad: priručnik za visokoškolske nastavnike

 


Željka Kamenov,  Vesna Vlahović-Štetić:

Studentska stručna praksa: priručnik za mentore u radnim organizacijama

 


Damir Ljubotina, Olja Družić Ljubotina

Doživljaj socijalne nepravde: psihosocijalna perspektiva

 


Vladimir Kolesarić (Ur.):

Prilozi povijesti psihologije u Hrvatskoj

 


 

Izbor iz tiskanih izdanja članova Odsjeka

 

     

   

     

   

     

   

 

 

Starija izdanja:

   

     

   

 

 


Časopisi: Review of Psychology, Revija za psihologiju i Revija za filozofiju i psihologiju

Review of Psychology

  REVIEW OF PSYCHOLOGY prvi broj časopisa objavljen 1994. Časopis Review of Psychology izlazio je od 1994. do 2016….

Revija za psihologiju

  REVIJA ZA PSIHOLOGIJU Godine 1970. pokrenuta je Revija za psihologiju kojoj je stalni izvršni izdavač bilo Društvo psihologa…