Ustroj i upravljanje

Pročelnik Odsjeka za psihologiju u ak.god. 2021./22. i 2022./23.:

prof. dr.sc. Damir Ljubotina

Zamjenica pročelnika:

izv.prof.dr.sc. Nina Pavlin Bernardić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstojnici/ice katedri:

Katedra za opću psihologiju: prof.dr.sc. Denis Bratko

Katedra za eksperimentalnu psihologiju: izv.prof.dr.sc. Andrea Vranić

Katedra za biološku psihologiju: prof.dr.sc. Meri Tadinac

Katedra za razvojnu psihologiju: prof.dr.sc. Gordana Kuterovac Jagodić

Katedra za socijalnu psihologiju: prof.dr.sc. Dinka Čorkalo Biruški

Katedra za psihometriju: prof.dr.sc. Vesna Buško

Katedra za psihologiju rada i ergonomiju: prof.dr.sc. Zvonimir Galić

Katedra za zdravstvenu i kliničku psihologiju: doc.dr.sc. Tanja Jurin

Katedra za školsku psihologiju: prof.dr.sc. Vesna Vlahović Štetić

 

 

Povjerenica Odsjeka za kvalitetu

izv.prof.dr.sc. Nina Pavlin Bernardić

 

 

Predstavnici Odsjeka za psihologiju u Vijeću Filozofskog fakulteta:

Prof.dr.sc Damir Ljubotina (zamjenica izv.prof.dr.sc. Nina Pavlin Bernardić)

Prof.dr.sc. Željka Kamenov (zamjenica prof.dr.sc. Vesna Buško)

Prof.dr.sc. Denis Bratko (zamjenik prof.dr.sc. Dragutin Ivanec)

Prof.dr.sc. Nataša Jokić Begić (zamjenica doc.dr.sc. Tanja Jurin)