Studentska praksa

 

Tijekom studija psihologije studenti su dužni obaviti studentsku praksu u trajanju od 170 sati. Praksa se može obaviti tijekom diplomskog studija. Cjelokupnu studentsku praksu obavezno je izvršiti u razdoblju od najdulje 6 mjeseci.


Moguća su dva načina izvršavanja studentske prakse:

  1. u jednoj ustanovi svih 170 sati ili
  2. u dvjema ustanovama po 85 sati (napomena: najmanji broj sati provedenih u jednoj od dviju ustanova smije biti 80).

Boravak na praksi studenti bilježe u obrazac koji, nakon ispunjenog obaveznog broja sati, potpisuje mentor/ica prakse. Potpisani obrazac o broju sati provedenih na praksi student prilaže svom izvještaju o studentskoj praksi.


Studenti sami odlučuju o području u kojem žele obaviti svoju praksu. Studentska praksa može se obaviti JEDINO kod psihologa.

Filozofski fakultet potpisao je dogovore s određenim brojem ustanova u kojima su zaposleni psiholozi i u kojima studenti psihologije mogu obaviti svoju praksu. Preporučujemo studentima odabir tih institucija, ali načelno je moguće obaviti praksu u bilo kojoj instituciji u kojoj radi psiholog (u Zagrebu ili izvan Zagreba), koji ima najmanje 3 godine radnog staža i član je Hrvatske psihološke komore, ali uz prethodni dogovor s Odsjekom za psihologiju (u takvom slučaju treba se obratiti pročelniku/pročelnici ili zamjeniku/zamjenici pročelnika/pročelnice Odsjeka).


Odlazak na praksu

Studenti moraju u tajništvu Odsjeka podići Uputnicu za praksu, Potvrdu o obavljenoj praksi, Obrazac za bilježenje sati provedenih na studentskoj praksi i Ček-listu za procjenu uspješnosti mentora studentske prakse.

Uputnicu trebaju ispuniti, odnijeti na potpis pročelniku/pročelnici, vratiti u tajništvo da bi potvrdili Uputnicu pečatom i onda mogu ići na praksu. Uputnicu predaju mentoru/ici. Preporučujemo studentima da se jave mentorima i dogovore kako će obavljati praksu.

Ako studenti praksu žele obaviti u Vojnom zdravstvenom središtu ili Upravi za zatvorski sustav i probaciju, Odsjek mora prethodno od nadležnog ministarstva tražiti odobrenje. Molimo studente da o tome vode računa prilikom dogovaranja termina obavljanja prakse.

Važna napomena: za obavljanje prakse u nekim ustanovama gdje se radi s djecom (npr. bolnice, vrtići, domovi), studenti će morati imati sanitarnu knjižicu. Pregled plaćaju sami.

 


 

Pisanje izvještaja o obavljenoj praksi

Nakon odrađene prakse studenti su dužni napisati Izvještaj o obavljenoj praksi, koji predaju u tajništvo Odsjeka i to u roku 30 dana od završetka prakse.

Izvještaju prilažu Potvrdu o obavljenoj praksi, koju mentor/ica treba potpisati i staviti pečat ustanove. Rubriku “Izvještaj prihvaćen” na toj Potvrdi ispunjavaju članovi katedre za određeno područje. Izvještaju i potvrdi prilažu i ovjereni Obrazac za bilježenje sati provedenih na studentskoj praksi i Ček-listu za procjenu uspješnosti mentora studentske prakse.

Studenti koji žele da im se praksa upiše u indeks do 30. rujna, izvještaje također moraju predati u roku 30 dana od završetka prakse, ali najkasnije do 15. rujna tekuće akademske godine.

Važna napomena: Studenti koji praksu obavljaju u dvije ustanove, ali iz različitih područja (npr. klinička i psihologija rada), dužni su napisati dva izvještaja, za svaki odrađeni segment prakse zaseban izvještaj. Ukoliko je praksa obavljena u dvije institucije iz istoga područja (npr. školska) potrebno je napisati jedan objedinjeni izvještaj većeg obujma.

 


 

UPUTE ZA PISANJE IZVJEŠTAJA O OBAVLJENOJ STUDENTSKOJ PRAKSI

 

Izvještaj o obavljenoj studentskoj praksi mora imati tri dijela:

  1. Opis ustanove (vrsta ustanove, broj i vrsta odjela, ako postoje…);
  2. Opis poslova i radnih zadataka psihologa u toj ustanovi (što radi, s kakvim klijentima, na koji način dolaze psihologu – tko ih upućuje…);
  3. Konkretan opis onoga što je STUDENT/ICA RADIO/LA (npr. primjena mjernih instrumenata, vođenje razgovora/intervjua, pisanje nalaza/mišljenja – navedene poslove student smije obavljati samo u suradnji s mentorom; rasprave s mentorom o klijentima; moguće je opisati i jedan ili više konkretnih slučajeva koje je student imao prilike pratiti tijekom prakse itd.).

    Izvještaj (bez priloga) treba imati 3-4 tipkane stranice (font 12, Times New Roman, s proredom), a od toga NAJMANJE 1-1,5 str. treba sadržavati konkretan opis studentova rada na praksi.

 

 UPOZORAVAMO STUDENTE KAKO JE VIJEĆE ODSJEKA ODLUČILO DA DATUM ODRŽAVANJA OBRANE DIPLOMSKE RADNJE NE SMIJE BITI ODREĐEN PRIJE NEGO ŠTO IZVJEŠTAJ S PRAKSE BUDE PRIHVAĆEN OD STRANE ODGOVARAJUĆEG NASTAVNIKA.


 

Obavijest o praksi za stjecanje pedagoških kompetencija

 

Sve obavijesti nalaze se na poveznici:

 

Popis ustanova s kojima je sklopljen ugovor o obavljanju studentske prakse:

 

Obrasci

 

Sadržaj prakse – smjernice mentorima

Studentska praksa – klinički psiholog

Studentska praksa – organizacijski psiholog

Studentska praksa – predškolski psiholog

Studentska praksa – školski psiholog (85 sati)

Studentska praksa – školski psiholog (170 sati)