STUP

Klub studenata psihologije STUP je neprofitna društvena i strukovna udruga studenata psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osnovni ciljevi STUPa su poboljšanje uvjeta studija i nastave, poboljšanje uvjeta života studenata i promicanje njihovih osnovnih prava, promicanje psihologije kao struke te doprinos razvoju Sveučilišta.

STUP je osnovan 1993. godine.

Poveznica na Web stranicu STUP-a:

https://stup.ffzg.unizg.hr/?page_id=196