Upis izbornih kolegija

 

Upis izbornih kolegija – opće obavijesti

Studenti diplomskog studija trebaju ostvariti najmanje 33 ECTS boda od izbornih kolegija.

Preporučamo studentima da se drže granice od oko 30 ECTS-a po semestru (obavezni + izborni kolegiji) kako bi im obveze bile ravnomjerno raspoređene tokom studija.

Studenti u svakom semestru moraju upisati ukupno najmanje 25 ECTS bodova.

Molimo studente da se drže rasporeda izbornih kolegija po godinama, odnosno da ne upisuju izborne kolegije sa viših godina – Odsjek zadržava pravo ispisivanja tih studenata sa izbornih kolegija.

Podsjećamo studente da jednom upisani izborni kolegij za studenta postaje obavezni kolegij i da Odsjek za psihologiju neće odobravati naknadno ispisivanje izbornih kolegija (nakon roka od 2-3 tjedna koji određuje studentska služba).

 

 

Upis izbornih kolegija

Studenti diplomskog studija upisuju izborne kolegije putem Studomata. 
Obavijesti o upisima možete pronaći na stranici ISVU službe (link:  http://www.ffzg.unizg.hr/isvu/).

 

 

Upis i priznavanje izbornih kolegija izvan Filozofskog fakulteta

Postupak je sljedeći:

1) Studenti Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu imaju mogućnost samo slušati kolegije na drugim fakultetima. Pritom studenti trebaju tražiti dozvolu nositelja kolegija koji žele upisati. Tako odslušani kolegiji se ne priznaju kao izborni kolegiji i ne upisuju se u indeks.

2) Ukoliko studenti žele da im se kolegij koji se izvodi na drugom fakultetu prizna kao izborni kolegij na Odsjeku za psihologiju, moraju na početku semestra u kojem će se taj kolegij održavati podnijeti molbu Vijeću Odsjeka za psihologiju za odobrenje slušanja tog kolegija kao izbornog. Uz molbu studenti trebaju priložiti potvrdu nositelja kolegija kojom on odobrava slušanje kolegija i syllabus kolegija. Nakon odslušanog i položenog kolegija, studenti ponovno predaju molbu Vijeću Odsjeka za psihologiju za priznavanje položenog kolegija.