Uvjeti upisa na preddiplomski studij

 

 

 

Uvjeti upisa preddiplomskog studija psihologije na Odsjeku za psihologiju za 2023./2024. objavljeni su na portalu Postani student.

 https://www.postani-student.hr/Ucilista/Nositelji.aspx

 

Prosjek ocjena iz srednje škole vrednuje se s maksimalno 20% bodova.

Rezultati s obveznog dijela državne mature: Hrvatski jezik (A razina) vrednuje se s maksimalno 30% bodova, Matematika (A razina) s 30%, Strani jezik (A razina) s 12% bodova.

Pristupnik je dužan položiti jedan od osam navedenih izbornih predmeta s državne mature (Informatika ili Kemija ili Biologija ili Fizika ili Filozofija ili Logika ili Psihologija ili Sociologija). Najbolji rezultat vrednovat će se s maksimalno 5.0% bodova.

 

Rezultati državnih natjecanja (iz Biologije, Filozofije, Fizike, Geografije, Hrvatskog jezika,  Informatike, Kemije, Logike, Matematike, Povijesti ili Stranog jezika) od prvog do četvrtog razreda (plasman od 1. do 3. mjesta boduju se s 2% za svako natjecanje.

I i II kategorija sportaša vrednuje se s 2% bodova.

Kao dodatno postignuće vrednuje se još jedna završena četverogodišnja škola s 2% bodova.

Pristupnici koji na državnoj maturi polože izborni predmet Psihologija s odličnim uspjehom (ocjena 5) kao dodatno postignuće dobivaju 3% bodova, neovisno na kojem izbornom predmetu (od osam ponuđenih su ostvarili najbolji rezultat). (Npr. pristupnik koji je na maturi odabrao izborni predmet Psihologija i na tom predmetu ostvario najbolji rezultat od svih izbornih predmeta ostvaruje maksimalno 5% bodova za polaganje izbornog predmeta, a ako je pri tom položio s odličnom ocjenom ostvaruje i dodatnih 3% bodova.). 

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %