Studiranje u inozemstvu

 

Tijekom preddiplomskog i diplomskog studija studenti mogu odlaziti na kratku i dužu međunarodnu razmjenu u sklopu različitih programa, u sklopu koje mogu pohađati radionice, slušati i polagati kolegije ili odrađivati praksu. Najčešće se mobilnosti odvijaju unutar Erasmus+ programa te nešto rjeđe u okviru CEEPUS programa. 

Tijekom razmatranja razmjene potrebno je savjetovati se s odsječkim Erasmus koordinatorom o planiranim aktivnostima i kolegijima u inozemstvu te o načinu priznavanja istih na matičnoj instituciji. Potrebno je dogovoriti planiran boravak i eventualne posljedice koje će imati na uspješnost u studiju.  Svaki izostanak s nastave zbog razmjene treba biti dogovoren s Erasmus koordinatorom, dovoljno unaprijed da se mogu dogovoriti metode nadoknade ako će biti potrebne. 

Više o različitim programima možete pronaći na fakultetskim stranicama:

https://web2020.ffzg.unizg.hr/international/odlazni-studenti-croatian-only/

 

U slučaju prijave na natječaj, obavezno proučite natječaj i popratne dokumente. Svi se potrebni obrasci mogu skinuti s iste stranice. Na većinu proceduralnih i administrativnih pitanja najbolje će Vam odgovoriti Služba za međunarodnu suradnju na erasmus-studenti@ffzg.hr

Molimo studente da prije kontaktiranja odsječkog Erasmus koordinatora prouče navedene izvore.

 


 

Erasmus+ mobilnost

Dva osnovna oblika Erasmus+ mobilnosti su:

 


 

Erasmus+ studijski boravak (SMS)

Ova vrsta mobilnosti uključuje provođenje jednog ili više semestara na inozemnoj instituciji gdje se slušaju kolegiji koji se u dogovoru s odsječkim Erasmus koordinatorom priznaju na FFZG. U obzir dolaze samo inozemne institucije s kojima naš Fakultet ima sklopljen ugovor.

Popis ustanova s kojima imamo sklopljene Erasmus+ ugovore

Ova tablica služi samo kao orijentir – točnost provjeriti u Popisu inozemnih sveučilišta koji se objavljuje na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu uz svaki natječaj.

Država

Mjesto / Grad

Sveučilište / Visoko obrazovna institucija

Poljska

Krakow

Jagiellonian University

Slovačka

Bratislava

Comenius University in Bratislava

Slovenija

Ljubljana

University of Ljubljana

Italija

Trieste

University of Trieste

Njemačka

Regensburg

University of Regensburg

Poljska

Lublin

Maria Curie-Sklodowska University

Potpisivanje novih ugovora je dugotrajan proces koji ovisi o mnoštvu faktora, no eventualne prijedloge novih sveučilišta uz obrazloženje i usporedbu našeg i inozemnog programa možete poslati odsječkom Erasmus koordinatoru.


 

Erasmus+ stručna praksa (SMP)

Mobilnost se osim semestra provedenog na inozemnoj instituciji može odvijati i kao Erasmus stručna praksa. Ona uključuje obavljanje prakse kod poslodavca. Za stručnu praksu ne postoje unaprijed određeni popis ustanova, već studenti mogu sami pronaći i predložiti ustanovu.

Primjeri ustanova su:

Utopia 500, Universidade do Porto, Portugal

Department for Basic Psychological Research and Research Methods, Faculty of Psychology, University of Vienna, Austrija

Droga Kolinska d.d., Ljubljana, Slovenija

Humbloldt-Univerität zu Berlin, Institute für Psychologie, Njemačka

Intern Europe, Belfast, Sjeverna Irska

Max Planck Institute for Brain Research, Frankfurt am Main, Njemačka
AIESEC – http://aiesec.org/ (Postoji nekoliko opcija: volontirati i pomagati u radu udruge, odlazak u inozemstvo na volontersku ili stručnu praksu)

 

Ovako odrađena praksa se trenutno ne priznaje kao praksa koju morate obaviti u sklopu diplomskog studija.

 


 

Erasmus koordinatorica Odsjeka za psihologiju

 

dr. sc. Una Mikac, poslijedoktorandica

E-mail:

mobilnost-psi@ffzg.hr

Termini konzultacija:

četvrtak 10,30-11,30 ili prema dogovoru

uz prethodnu najavu putem e-maila

 


 

Prijepis ocjena na engleski jezik


Za potrebe prijave na stipendiju u inozemstvu (mobilnost studenata)

  1. Ispuniti obrazac Prijepis ocjena za nediplomirane za inozemstvo i odnijeti ga na ovjeru u Studentsku službu.
  2. Ovjereni prijepis ocjena i ispunjeni Transcript of records (na engleskom) odnijeti odsječkom ECTS koordinatoru
  • Transcript of records treba biti ispunjen istim redoslijedom kao i ovjereni prijepis ocjena na hrvatskom jeziku
  • Transcript of records trebate ispuniti pomoću liste kolegija na engleskom jeziku
  • Potrebno je ispuniti sve podatke za svaki kolegij osim Course Unit code (1)
  • Za nazive kolegija odslušane na drugim Odsjecima prijevod na engleski jezik traži se od ECTS koordinatora tog Odsjeka
  1. Nakon što odsječki ECTS koordinator potpisom i žigom Odsjeka ovjeri Transcript of records obrazac odnijeti u Studentsku službu kako bi ga ovjerio Dekan fakulteta.

    Napomena: Za položene kolegije za nastavničko usmjerenje (didaktika, pedagogija) i/ili položene kolegije stranoga jezika struke studenti će dobiti ovjeru kod odsječkog ECTS koordinatora.

Trasncript of records

 


 

Česta pitanja – izbornik Studiranje u inozemstvu

 

Kako dobivam prijepis ocjena na engleskom za studij koji sam završio (diploma prvostupnika ili magistra)?

Ovjereni prijepis ocjena na hrvatskom za završene studije bi trebao zamijeniti suplement diplome. No, ako prijepis nosite sudskom tumaču, kako bi ubrzali postupak, možete mu/joj odnijeti tablicu s prijevodima kolegija koja se nalazi na stranici.

Na koji način treba ispuniti dio koji se odnosi na ECTS grade? Je li potrebno navesti točan datum polaganja svakog kolegija ili je dovoljna i akademska godina?
ECTS grade su ocjene prevedene u slova (2,3,4 i 5 u D, C, B i A). Trebali bi navesti datume polaganja ispita (koji vam pišu u indeksu i u prijepisu na hrvatskom jeziku).

Hoće li mi se priznati odslušani kolegiji za vrijeme boravka na stranom Sveučilištu?
Prije odlaska na razmjenu potpisuje se Learning Agreement u kojem se specificira koje će kolegije student odslušati i koliko ECTS bodova će mu se priznati.

Moraju li se svi položeni kolegiji na razmjeni unijeti u indeks nakon povratka?
Da.

Hoću li nužno izgubiti semestar ako odem na međunarodnu razmjenu?
Voditelji kolegija će procijeniti mogu li omogućiti da se kolegij položi nakon što se student vrati s međunarodne razmjene.


Razmišljam o tome da se prijavim na Erasmus stručnu praksu pa me zanima znate li za neke institucije gdje bih mogla odraditi praksu?

Studenti trebaju sami pronaći institucije u kojima bi željeli obaviti praksu, a zatim se javiti Erasmus koordinatoru. Ustanove u kojima su naši studenti do sada odražali praksu: Univesity of Regensburg (Njemačka), Humboldt-Universität zu Berlin, Institute für Psychologie (Njemačka), Max Planck Institure for Brain Research (Berlin, Njemačka), Cardiff University, School of Psychology (Velika Britanija), Droga Kolinska d.d. (Ljubljana, Slovenija), Mediterranean Institute, University of Malta (Malta), Univerité Catholique de Louvain (Belgija).

 

Hoće li mi se praksa odrađene u sklopu programa Erasmus stručne prakse priznati kao praksa koju moramo obaviti na 1. ili 2. godini diplomskog studija?
Ta se praksa neće nužno priznati kao praksa koju morate odraditi u sklopu studija. Odsjek odlučuje o svakom slučaju zasebno.