Program studija

 

Naziv studija: Psihologija

Nositelj studija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvođač studija: Odsjek za psihologiju

Trajanje studija: 6 semestara

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Završetkom prijediplomskog studija stječe se naziv prvostupnik/prvostupnica psihologije

Prijediplomski studijski program

 


 

Završetkom studija student/ica stječu analitičke i socijalne vještine koje ih osposobljavaju za nastavak studiranja psihologije (i drugih sličnih studija), a koje su ujedno primjenljive u kasnijem zapošljavanju gdje će se moći:

(a) primijeniti znanja iz metodologije znanstvenih istraživanja pri rješavanju većine postavljenih problema;
(b) koristiti temeljne
vještine u radu s računalima;
(c) koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji;
(d) kritički interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu;
(e) primijeniti statističko rezoniranje u pripremi i provedbi empirijskih istraživanja i praktičnom radu;
(f) razumjeti temeljne spoznaje u psihologiji kao fundamentalnoj i primijenjenoj znanosti;
(g) primijeniti vještine samostalnog učenja;
(h) samostalno planirati i organizirati radne zadaće u različitim područjima djelatnosti kao što je, primjerice, državna uprava, gospodarstvo, novinarstvo, socijalna skrb itd.

Ovaj program ne pruža nužne kompetencije za obavljanje psihološke prakse bilo koje vrste.

Ako student/ica odluči nastaviti studij na diplomskoj razini, može pratiti studijske programe u području društvenih znanosti i obrazovanja na ustanovi-predlagaču ili drugim ustanovama u RH (sociologija, antropologija, pedagogija, filozofija, informacijske znanosti, odnosno socijalni rad, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, predškolski odgoj, razredna nastava, ekonomija, novinarstvo i dr.).

 


 

Uvjeti upisa na studij:

  • Završena četverogodišnja srednja škola, položena državna matura i položen razredbeni ispit.
  • Podaci o uvjetima upisa te načinu bodovanja pojedinih postignuća za upis u studijske programe Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupni su na poveznici: https://www.postani-student.hr
  • Sve potrebne i autorizirane informacije o razredbenom postupku na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dostupne su na poveznici: http://upisi.ffzg.unizg.hr/