HR | EN

Genetika ponašanja

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Broj ECTS bodova: 5
Nositelj: prof. dr. sc. Denis Bratko
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 30 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: pismeni

Okvirni sadržaj kolegija

Povijest genetike ponašanja; Osnove genetike (geni, kromosomi, metode lociranja gena); Mendeljevi principi nasljeđivanja; Mehanizmi djelovanja gena na ponašanje; Teorija kvantitativne genetike; Metode kvantitativne genetike (Metoda blizanaca, Metoda posvajanja; Porodična metoda); Molekularno-biološke metode i genetika ponašanja (Metoda asocijacije, Metoda povezanosti, lokusi za kvantitativno distribuirane osobine); Osnove analize podataka u genetici ponašanja (Korelacijska analiza na genetički informativnim skupinama; Formuliranje i testiranje modela o genetskim i okolinskim utjecajima); Genetski utjecaji i individualne razlike (Opća inteligencija i specifične kognitivne sposobnosti; Ličnost i poremećaji ličnosti; Psihopatologija); Okolinski utjecaji i individualne razlike (Dijeljeni i nedijeljeni okolinski utjecaji; Interakcija i korelacija genotipa i okoline, Genetski utjecaj na okolinske mjere).

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Cilj predloženog kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima iz genetike ponašanja, kao i s istraživanjima o genetskom i okolinskom doprinosu razvoju ponašajnih karakteristika, u prvom redu u području inteligencije, psihologije ličnosti i psihopatologije. Pored toga, cilj kolegija je osposobiti studente za samostalno praćenje literature u tom području.

Obvezna literatura

Plomin, R., DeFries, J.C., McClearn, G.E., & McGuffin, P. (2008). Behavioral genetics (5th ed.). New York: Worth Publishers.

Dopunska literatura

Parens, E. (2004). Genetic Differences and Human Identities: On Why Talking about Behavioral Genetics Is Important and Difficult. Hastings Center Report Special Supplement, 34 (1), 1-36.

Za Genetiku ponašanja

U prilogu možete naći popis web stranica s predavanja, seminara te još nekih koje vam mogu biti zanimljive.