Etičko povjerenstvo

Istraživačke materijale potrebne za prosudbu povjerenstva treba predati najkasnije 15 dana prije sjednice.

 

Svi upiti Etičkom povjerenstvu primaju se na etikapsi@ffzg.hr.

 

Prijave Etičkom povjerenstvu treba poslati u elektroničkom obliku na etikapsi@ffzg.hr. Elektroničku poruku treba nasloviti: "ETICKO Prezime Ime". (Obrazac u elektroničkom obliku ne treba biti potpisan.)

Priložene dokumente treba imenovati tako da naziv počinje prezimenom i imenom podnositelja prijave, nakon čega slijedi opis sadržaja dokumenta. Na primjer:
Prezime_Ime_Obrazac za prijavu
Prezime_Ime_Suglasnost za sudionike
Prezime_Ime_Roditeljska suglasnost za djecu
Prezime_Ime_Upitnik za korisnike
Prezime_Ime_Pismo pacijentu

Ako je istraživanje prethodno odobrilo etičko povjerenstvo neke druge institucije (npr. bolnica ili koja druga ustanova u kojoj će podaci biti prikupljani), to odobrenje treba biti sastavni dio dokumentacije koja se prilaže uz prijavu istraživanja Etičkom povjerenstvu Odsjeka za psihologiju. Etičko povjerenstvo
Odsjek za psihologiju
I. Lučića 3
10 000 Zagreb

Članovi

Dr. sc. Meri Tadinac, red. prof.  (predsjednica Povjerenstva)

Soba: C-310, Tel. 4092 193
E-mail: mtadinac@ffzg.hr

Dr. sc. Zvonimir Galić, izv. prof.

Soba: C-312, Tel. 4092 216
E-mail: zgalic@ffzg.hr

Dr. sc. Mirjana Tonković, doc.

Soba: C-317, Tel. 4092 199
E-mail: mirjana.tonkovic@ffzg.hr

Studenti koji prijavljuju svoje diplomske radove etičke aspekte istraživanja trebaju raspraviti sa svojim mentorima, koji će procijeniti treba li istraživanje posebno prijaviti i etičkom povjerenstvu. U slučaju da je to potrebno, studenti trebaju priložiti nacrt svojega istraživanja, s detaljnim opisom postupka (ne više od dvije stranice), te obrazac pristanka sudionika na istraživanje. Detaljnije upute možete vidjeti u dokumentu Upute za prijavu istraživanja.

Postupak dobivanja pristanka sudionika

Sjednice Povjerenstva

Termini sjednica Etičkog povjerenstva u ak.god. 2016/2017:

5. listopada 2016.

8. studenog 2016.

6. prosinca 2016.

10. siječnja 2017.

7. veljače 2017.

7. ožujka 2017.

4. travnja 2017.

9. svibnja 2017.

6. lipnja 2017.

4. srpnja 2017.

5. rujna 2017.

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Odsjeka za psihologiju