Etičko povjerenstvo

Sjednice Etičkog povjerenstva održavaju se svaki prvi četvrtak u mjesecu. Istraživačke materijale potrebne za prosudbu povjerenstva treba predati najkasnije 7 dana prije sjednice. 

Svi upiti Etičkom povjerenstvu primaju se na etikapsi@ffzg.hr.

Prijave Etičkom povjerenstvu treba poslati u elektroničkom obliku na etikapsi@ffzg.hr. Elektroničku poruku treba nasloviti: "ETICKO Prezime Ime". (Obrazac u elektroničkom obliku mora biti potpisan ali može uključivati elektroničke potpise mentora/voditelja projekta.)

Priložene dokumente treba imenovati tako da naziv počinje prezimenom i imenom podnositelja prijave, nakon čega slijedi opis sadržaja dokumenta. Na primjer:
Prezime_Ime_Obrazac za prijavu
Prezime_Ime_Suglasnost za sudionike
Prezime_Ime_Roditeljska suglasnost za djecu
Prezime_Ime_Upitnik za korisnike
Prezime_Ime_Pismo pacijentu

Ako je istraživanje prethodno odobrilo etičko povjerenstvo neke druge institucije (npr. bolnica ili koja druga ustanova u kojoj će podaci biti prikupljani), to odobrenje treba biti sastavni dio dokumentacije koja se prilaže uz prijavu istraživanja Etičkom povjerenstvu Odsjeka za psihologiju. Etičko povjerenstvo
Odsjek za psihologiju
I. Lučića 3
10 000 Zagreb

Članovi

 

Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić (predsjednik)
Soba: C-312, Tel. 4092-216
E-mail: zvonimir.galic@ffzg.hr

Doc. dr. sc. Tanja Jurin
Soba: C-303, Tel. 4092-038
E-mail: tjurin@ffzg.hr

Doc. dr. sc. Inja Erceg
Soba: C-303, Tel. 4092-346
E-mail: tjurin@ffzg.hr

Francesca Dumančić, asist. 
Soba: C-303, Tel. 4092-378
E-mail: fdumanci@ffzg.hr

Iva Kapović, asist. 
Soba: C-314, Tel. 4092-197
E-mail: ikapovic@ffzg.hr

Studenti koji prijavljuju svoje diplomske radove etičke aspekte istraživanja trebaju raspraviti sa svojim mentorima, koji će procijeniti treba li istraživanje posebno prijaviti i etičkom povjerenstvu. U slučaju da je to potrebno, studenti trebaju priložiti nacrt svojega istraživanja, s detaljnim opisom postupka (ne više od dvije stranice), te obrazac pristanka sudionika na istraživanje. Detaljnije upute možete vidjeti u dokumentu Upute za prijavu istraživanja.

Postupak dobivanja pristanka sudionika

Sjednice Povjerenstva

Sjednice Etičkog povjerenstva će se održavati svaki prvi četvrtak u mjesecu.

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Odsjeka za psihologiju