Aktualni projekti

NEUROSHARE: Sharing tools and expertise in behavioral neuroscience

Voditeljica: dr. sc. Andrea Vranić, izv. prof.

Integracija djece izbjeglica u školama: istraživanje efikasnosti školskih intervencija u izgradnji pozitivnih međugrupnih odnosa djece-izbjeglica i domicilne djece u Hrvatskoj (IRCiS) (1.9.2019. do 31.8.2022.)

Voditeljica: dr. sc. Margareta Jelić
Suradnici: dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, Nikolina Stanković, Antonija Vrdoljak

Implicitna ličnost i radno ponašanje

Voditelj: doc. dr. sc. Zvonimir Galić

Odrednice individualnih razlika i intraindividualnih promjena u mjerama emocionalnih sposobnosti i srodnih atributa ličnosti

Voditeljica: prof. dr. sc. Vesna Buško
Suradnici: dr. sc. Blaž Rebernjak, viši asist., Una Mikac, asist.

Sažetak projekta:
Oslanjajući se na pretpostavke koncepcije o latentnim crtama i stanjima kao glavnog formalno-psihometrijskog polazišta, planirano longitudinalno empirijsko istraživanje usmjereno je na analize izvora varijabiliteta u mjerama teorijski manje ili više stabilnih psiholoških svojstava. Glavni ciljevi uključuju, s jedne strane, provjere dimenzionalnosti, vremenske invarijantnosti te stabilnosti individualnih razlika u mjerama automatske evaluacije afektivnih podražaja, a s druge, ispitivanje bioloških odrednica inter- i intraindividualnih razlika u kognitivnoj obradi lica. Glavni troškovi odnose se na pripremu i provedbu istraživanja (izradu instrumentarija, prikupljanje preliminarnih podataka i laboratorijske analize), nabavu softvera za analize podataka, objavljivanje i prezentacije rezultata na međunarodnim skupovima. Očekujemo da će realizacija istraživanja doprinijeti (a) rješavanju metodoloških problema u pripremi projekta u okviru kojega će biti izrađena jedna doktorska disertacija, te također, (2) jačanju postojećih oblika međunarodne suradnje, kao i (3) međunarodne vidljivosti znanstvene produkcije istraživača. 

Odrednice uključenosti u učenje matematike i prirodnih znanosti

Voditeljica: prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić
Voditeljica: prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić
Suradnice: doc. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić, Vanja Putarek, asist., doc. dr. sc. Daria Rovan (Učiteljski fakultet), Ema Petričević, asist (Učiteljski fakultet)

Sažetak projekta:
Cilj projekta je ispitati ulogu uključenosti učenika u procesu učenja matematike i prirodnih znanosti te odrediti koje su to osobine i uvjerenja učenika koja doprinose  uključenosti. Uključenost je definirana kao složeni konstrukt koji se sastoji od bihevioralne, emocionalne i kognitivne dimenzije (Fredricks i sur., 2004).  Ispitat će se kako su relevantne karakteristike (osobine ličnosti, regulacijski stilovi, ciljevi postignuća, epistemička uvjerenja) povezane s različitim oblicima uključenosti učenika. Istražit će se i povezanost konstrukta uključenosti s primjenom kognitivnih i metakognitivnih strategija. Ispitivanja će se provesti  na razini pristupa učenika pojedinom nastavnom predmetu kao i na specifičnoj razini pristupa učenika rješavanju  pojedinih zadataka.

Uloga autobiografskog pamćenja u funkciji dobi

Voditeljica: doc. dr. sc. Andrea Vranić
Suradnice: doc. dr. sc. Margareta Jelić, doc. dr. sc. Mirjana Tonković

Sažetak projekta:
Planirano je kvanititativno korelacijsko istraživanje provjere teorije funkcionalnosti autobiografskog pamćenja na velikom i dobno heterogenom uzorku, korištenjem niza korelata opće dobrobiti. Troškovi istraživanja uključuju pripremu materijala, provedbu terenskog ispitivanja i diseminaciju rezultata. U znanstvenom smislu istraživanje će omogućiti suradnju u međukulturalnoj provjeri teorije. U praktičnom smislu rezultati će omogućiti kreiranje intervencija za poboljšanje kvalitete života starijih osoba temeljenih na boljem korištenju autobiografskog pamćenja.