Kvalifikacijski radovi izrađeni u sklopu projekta

Diplomski radovi
 • Barić, Filip (2017) Makijavelizam i nepoželjno organizacijsko ponašanje; Mentor: Zvonimir Galić
 • Cerić, Nina (2016) Konstrukcija testa implicitnih asocijacija za agresivnost; Mentor: Zvonimir Galić
 • Cuzek, Tihana (2016) Istraživanje procesa odgovaranja na Testu uvjetovanog rezoniranja za moć metodologijom praćenja pokreta očiju; Mentor: Zvonimir Galić
 • Čolak, Ana (2016) Validacija hrvatske verzije testa implicitnih asocijacija za agresivnost; Mentor: Maja Parmač Kovačić
 • Čivljak, Patricija (2016) Osobine ličnosti kao prediktori prekršaja psihološkog ugovora; Mentor: Maja Parmač Kovačić
 • Gotvald, Irena (2016) Kako hrvatski zaposlenici reagiraju na prekršaj psihološkog ugovora? Povezanost sa strahovima prema radu i radnim ponašanjima; Mentor: Maša Tonković Grabovac
 • Kušan, Marija (2016) Usporedba dvije verzije testa implicitnih asocijacija za mjerenje motiva za moći; Mentor: Maja Parmač Kovačić 
 • Mihalić, Slavica (2016) Povezanost savjesnosti i ugodnosti s nepoželjnim organizacijskim ponašanjem: medijatorska uloga afektivne organizacijske odanosti; Mentor: Maja Parmač Kovačić
 • Regina, Nika (2017) Provjera moderacijskog učinka eksplicitne i implicitne agresivnosti na odnos narcizma i nepoželjnog organizacijskog ponašanja; Mentor: Zvonimir Galić
 • Roje, Luka (2015) Psihometrijska validacija hrvatske verzije testa uvjetovanog rezoniranja za moćMentor: Zvonimir Galić
 • Sirotković, Lorena (2015) Konstrukcija i validacija testa implicitnih asocijacija za mjerenje motiva za moći; Mentor: Maja Parmač Kovačić 
 • Sumić, Sonja (2017) Moderatorska uloga kognitivnog stila procesiranja informacija u odnosu implicitne agresivnosti i nepoželjnog organizacijskog ponašanja; Mentor: Zvonimir Galić
 • Šlat, Igor (2016) Implicitna agresivnost i samokontrola kao prediktori različitih nepoželjnih organizacijskih ponašanja; Mentor: Zvonimir Galić
 • Tomazin, Matej (2015) Uloga zadovoljstva poslom u objašnjenju povezanosti socijalne podrške i radne uspješnosti; Mentor: Maja Parmač Kovačić
 • Vlašiček, Denis (2017) Implicitna i eksplicitna agresivnost kao prediktori odluka u eksperimentalnim igrama; Mentor: Zvonimir Galić
 • Voler, Mateja (2015) Uloga organizacijske pravednosti u objašnjavanju odnosa agresivnosti i nepoželjnog organizacijskog ponašanja; Mentor: Maja Parmač Kovačić
 • Vrtarić, Ivona (2017) Uloga percipirane organizacijske podrške u objašnjenju zadovoljstva poslom i radnog ponašanja hrvatskih zaposlenika; Mentor: Zvonimir Galić