Kvalifikacijski radovi izrađeni u sklopu projekta

Diplomski radovi
 • Cerić, Nina (2016) Konstrukcija testa implicitnih asocijacija za agresivnost; Mentor: Zvonimir Galić
 • Cuzek, Tihana (2016) Istraživanje procesa odgovaranja na Testu uvjetovanog rezoniranja za moć metodologijom praćenja pokreta očiju; Mentor: Zvonimir Galić
 • Čolak, Ana (2016) Validacija hrvatske verzije testa implicitnih asocijacija za agresivnost; Mentor: Maja Parmač Kovačić
 • Gotvald, Irena (2016) Kako hrvatski zaposlenici reagiraju na prekršaj psihološkog ugovora? Povezanost sa strahovima prema radu i radnim ponašanjima; Mentor: Maša Tonković Grabovac
 • Kušan, Marija (2016) Usporedba dvije verzije testa implicitnih asocijacija za mjerenje motiva za moći; Mentor: Maja Parmač Kovačić 
 • Mihalić, Slavica (2016) Povezanost savjesnosti i ugodnosti s nepoželjnim organizacijskim ponašanjem: medijatorska uloga afektivne organizacijske odanosti; Mentor: Maja Parmač Kovačić
 • Roje, Luka (2015) Psihometrijska validacija hrvatske verzije testa uvjetovanog rezoniranja za moć; Mentor: Zvonimir Galić
 • Sirotković, Lorena (2015) Konstrukcija i validacija testa implicitnih asocijacija za mjerenje motiva za moći; Mentor: Maja Parmač Kovačić 
 • Šlat, Igor (2016) Implicitna agresivnost i samokontrola kao prediktori različitih nepoželjnih organizacijskih ponašanja; Mentor: Zvonimir Galić
 • Tomazin, Matej (2015) Uloga zadovoljstva poslom u objašnjenju povezanosti socijalne podrške i radne uspješnosti; Mentor: Maja Parmač Kovačić
 • Voler, Mateja (2015) Uloga organizacijske pravednosti u objašnjavanju odnosa agresivnosti i nepoželjnog organizacijskog ponašanja; Mentor: Maja Parmač Kovačić